E-postavisering för onlineprov

Ett av våra primära syften här på Easy LMS är att automatisera och förenkla administrativa uppgifter, som att skicka inbjudningar, påminnelser, resultat och certifikat. Examinationer är inget undantag. Våra provaviseringar automatiserar kommunikationen för att spara tid och hjälpa dina anställda att hålla sig på rätt spår med sina inlärningsmål.

Vilka aviseringar finns tillgängliga?

Inbjudningar

Den här funktionen är användbar när du vill begränsa din examination till en utvald grupp av individer. Med våra automatiserade inbjudningsmail kan du skicka en inbjudan till alla dina anställda med bara ett klick. Vi skickar ut en unik länk och ett lösenord i e-postmeddelandet, vilket ger dem tillgång till examinationen.

Påminnelser

Det är lätthänt att dina anställda glömmer saker med sina fullspäckade scheman

Det är lätthänt att dina anställda glömmer saker med sina fullspäckade scheman. Vårt system identifierar vem som ännu inte har påbörjat sitt prov. Det kommer också att identifiera vem som har börjat men inte slutfört sitt prov. Du kan sedan använda våra påminnelser för att skicka e-postinbjudan igen, antingen till en person eller till alla på listan.

Resultat

Denna e-postavisering kommer att innehålla en kopia av deltagarens resultatsida som en bilaga. Varje gång deltagare slutför ett prov kan du skicka en kopia av deras resultat till flera olika e-postadresser:

  1. Skicka aviseringen till dig själv
  2. En annan individ som behöver vara uppdaterad, t.ex. en avdelningschef
  3. Deltagaren som genomförde provet

Certifikat

Det är möjligt att bevilja certifikat automatiskt för examinationer. Ett delningsalternativ är att skicka en kopia av certifikatet via e-post. Förutom att skicka en kopia till deltagaren har du också valet att skicka intyget till dig själv eller någon annan utbildningsansvarig.

Hur funkar det?

Du kan använda vår standardtext i varje e-postmeddelande, eller så kan du redigera för att göra det personligt. Våra e-postaviseringar är enkla att använda.

Fördelarna med aviseringar

E-postaviseringar gynnar både dig och dina anställda

E-postaviseringar gynnar både dig och dina anställda. Ur ditt perspektiv behöver du inte föra tråkiga listor över vem som har gjort vad. Lämna bara in det till oss, så kan du hantera all din kommunikation med några enkla klick. Ur dina deltagares perspektiv kan de hålla sig uppdaterade om sina framsteg i lärandet, och lagra sina resultat och certifikat i sina egna register.

Kom igång idag!

Joina nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din gratis provperiod idag