Onlineprov med rapporter

Få insyn i dina anställdas kunskaper och utveckling genom att analysera rapporter från dina examinationer. Filtrering- och exportalternativen i vårt LMS gör det enkelt att analysera!

Vad är en provrapport för någonting?

Vårt LMS genererar en rapport för varje prov. Med denna rapport kan du analysera:

Individuella resultat

Vi registrerar följande för varje anställd: om de har slutfört provet, om de har fått godkänt, om de har fått ett certifikat, och hur lång tid det tog. Du kan också se vilket svar som de har angivit per fråga.

Gruppresultat

Undersök gruppresultat med grafer och diagram för att se hur ditt team presterade generellt! Vi tillhandahåller:

  • En översikt på andelen som har slutfört, och fått godkänt på provet.
  • En sammanfattning av poäng per fråga, t.ex. hur många gånger som deltagarna har valt de olika svaren per fråga.
  • En analys av hur många korrekta, delvis korrekta och felaktiga svar som dina anställda har valt i varje frågekategori. Detta visar vilka kunskapsluckor som ditt team har, och du kan använda den här informationen för att förbättra din utbildning!

Bild 1. Exempel på en graf i en provrapport 

Hur funkar det?

Exportera ditt val till en Excel-fil

Varje examination har sina resultat lagrade i en omfattande tabell. Härifrån kan du söka och hitta en specifik anställd för att ta en närmare titt på deras poäng. På så sätt kan du se vilka områden som den anställda har kämpat med! Du kan också söka och filtrera tabellen efter datum, poäng och slutförande. Om du vill analysera siffrorna ytterligare exporterar du ditt val till en Excel-fil! Din inre Excel-guru kommer att älska det!

Examinationer har även en allmän översikt över provets frågor och svar. Alla individuella resultat kombineras för att ge dig ett globalt resultat. Samma sammanfattning finns tillgänglig för frågekategorier.

Fördelarna med provrapporter

Få ut mer än bara grundläggande information från våra rapporter

Våra rapporter ger dig konkreta bevis på dina anställdas läranderesultat. Du får reda på om de har kunnat lära sig, eller vad de behöver lära sig. Våra rapporter är enkla att dela, så att alla som är inblandade kan hålla sig uppdaterade! Använd rapporterna för att diskutera ditt teams tillväxtpotential med HR och ledning.

Du kan få ut mer än bara grundläggande information från våra rapporter! Rapporter hjälper dig att identifiera ditt teams kunskapsluckor. Genom att förbättra ditt utbildningsmaterial baserat på resultaten, eller att utbilda dina anställda i en ny färdighet kan du brygga över det gapet och växa som organisation!

Kom igång idag!

Joina nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din gratis provperiod idag