Så här organiserar du kurser och prov med Easy LMS

Easy LMS löser många problem för medelstora företag som tillhandahåller sina egna personalutbildningar. Ett vanligt problem för utbildare är att inte kunna presentera kursmaterial i rätt ordning. Läs mer om hur vårt LMS tar bort detta krångel.

Ett vanligt problem 

Vårt utbildningsprogram består av flera kurser och prov. Hur kan jag använda Easy LMS för att presentera dem till mina anställda i rätt ordning?

Vår lösning

När du presenterar inlärningsmaterial för dina anställda ligger makten i dina händer! Du kan skapa inlärningsvägar med Easy LMS. Detta säkerställer att dina anställda läser lärinnehållet i den ordning som du har bestämt. Det hindrar även deltagare från att hoppa över viktigt material eftersom de behöver slutföra varje steg innan de går vidare till nästa. Att skapa inlärningsvägar är enkelt med vår dra-och-släpp-funktion. Inlärningsvägar är en del av Academy, en central plats för alla dina personalutbildningar.

Vi löser dina utbildningsutmaningar. Starta en gratis provperiod.

Nyckelfunktioner

Gå ner på djupet

Dessa hjälpartiklar ger dig en bättre förståelse för hur vårt LMS fungerar. Dyk ner i detaljerna och använd dem när du fattar ditt beslut!