Så här ger du kunder tillgång till deras studenters resultat med Easy LMS

Easy LMS löser många problem för utbildningsleverantörer. Ett vanligt problem är att leverantörer inte kan ge sina kunder tillgång till deras studenters testresultat. Läs mer om hur vårt LMS tar bort detta krångel.

Ett vanligt problem

Vi vill ge våra kunder tillgång till deras studenters resultat. Är det möjligt?

Vår lösning

Absolut! Det går att lägga till flera administratörer och ge dem olika behörigheter. Låt oss anta att du använder vår Academy, en central hubb där du samlar allt utbildningsmaterial. I Academy kan du skapa flera grupper som speglar dina kunder, och bevilja åtkomst per grupp. Det här är den s.k. gruppadministratören i Academy. Behörighetsnivån låter din klient utföra följande åtgärder:

  • Att se deltagarnas resultat.
  • Lägga till och ta bort deltagare. Väldigt praktiskt när ny personal går med eller lämnar.
  • Lägga till och ta bort lärinnehåll.
  • Innehållshanteringen fortsätter att ligga i dina händer!

Vi löser dina utbildningsutmaningar. Starta en gratis provperiod.

Nyckelfunktioner

Gå ner på djupet

Dessa hjälpartiklar ger dig en bättre förståelse för hur vårt LMS fungerar. Dyk ner i detaljerna och använd dem när du fattar ditt beslut!