Så här visar du att din kunds investering i utbildning lönar sig med Easy LMS

Easy LMS löser många problem för utbildningsleverantörer. Ett vanligt problem för utbildare är att demonstrera ifall investeringen i utbildning är värd pengarna för deras kunder. Läs mer om hur vårt LMS tar bort detta krångel.

Ett vanligt problem

Jag behöver visa att min klients investering i utbildningen lönar sig. Vad finns det för rapportalternativ?

Vår lösning

Vårt LMS kommer med omfattande rapporteringsalternativ. De flesta kunder kommer att bedöma dig på kvaliteten på utbildningsmaterialet och/eller läranderesultatet. Kvaliteten kan mätas med testresultat. Det är därför vi alltid rekommenderar att du lägger in ett prov i början på ditt e-lärandeprogram som en måttstock, och ett i slutet, som en indikator på deltagarnas framsteg. Resultaten visar hur kunskapsnivån inom ett specifikt ämne har utvecklats!

En hög andel godkända deltagare är okckså en stark indikator på att ditt material är av tillräckligt bra kvalitet (eller att ditt prov var för enkelt :wink:). Du kan presentera dessa siffror till dina klienter och inkludera följande data om kursen och/eller provet:

  • framsteg (slutfört vs. pågående)
  • status (erhållit certifikat ja vs. nej)
  • resultat per kategori
  • resultat per fråga

Har du inkluderat Academy i din plan? Då kan du analysera siffrorna enligt grupp också!

Lägg till ett (öppet) frågeformulär

Förutom kvantitativ data kan du även kommunicera kvalitativ data med Easy LMS. Det enda du behöver göra är att inkludera ett (öppet) frågeformulär i ditt utbildningsprogram. Du kan t.ex. bädda in en skrivuppgift i en kurs för att avgöra vad eleverna tycker om nivån i utbildningen.

Vi löser dina utbildningsutmaningar. Starta en gratis provperiod.

Nyckelfunktioner

Gå ner på djupet

Dessa hjälpartiklar ger dig en bättre förståelse för hur vårt LMS fungerar. Dyk ner i detaljerna och använd dem när du fattar ditt beslut!