Hvordan gør man onlinekurser mere interaktive?

Når man opretter onlinekurser/træning mere interaktivitet er nøglen. Interaktivitet øger motivationen hos deltagern. Men hvordan gør man det...?

Først vil jeg forklare betydningen af interaktiv kommunikation. Dernæst kommer der nogle tips til at forbedre interaktiviteten i onlinekurser. Slutteligt vil jeg forklare interaktiviteten i vores LMS.

How to make online courses more interactive?

Betydning

Gensidig kommunikation er nøgleelementet i interaktiv kommunikation. Før computernes, internettets samt de digitale enheders indtog, var der kun envejskommunikation. Der er en afsender, og modtageren har ikke mulighed for at svare. Du modtager kun den givne information. Eksempler på envejskommunikation er bøger og fjernsyn. Interaktivkommunikation er en udveksling af ideer, hvor begge deltagere enten mennesker, maskine eller noget tredje. Når det er sagt, så lad os give dig nogle tips til at gøre dine onlinekurser mere interaktive! :)

Tips til at forbedre interaktiviteten i dit onlinekursus

Opfordre til gruppearbejde

Start gruppediskussioner i dit onlinekursus. Deltagerne har mulighed for at diskutere visse spørgsmål og arbejde sammen om projekter. Det er endda muligt at tilføje en lærer til din chat. På den måde er din lærer i stand til at lede diskussionen og opfordre eleverne til kollektivt at løse problemer via gruppechats. På den måde kan læreren stadig holde øje med dig :-) Menneskelig interaktion giver dem mulighed for at lære af hinanden!

Stil spørgsmål under en onlinelektion

Onlinelektioner kunne vær en smule kedelige, fordi du ikke har mulighed for at stille spørgsmål. For at involvere eleverne er det vigtigt at øge elevernes aktivitet. Under en onlinelektion har eleverne mulighed for at stille læreren spørgsmål. Omvendt har læreren mulighed for at stille eleverne spørgsmål.

Inkuldér quizzer og tests

Ikke blot at modtage svar fra en person men også fra et medium er en måde for interaktivitet :) Inkludér brugen af quizzer og tests øger elevernes engagement. Det er en sjov måde at lære på, og du kan få umiddelbar feedback fra quizzen eller testen, hvilket gør det interaktivt. På den måde vil quizzen eller test vise din præstation.

Hvor interaktiv er vores LMS?

Vores Learning Management System inkluderer kun brugen af quizzer og tests. Jeg vil give dig nogle eksempler på hvilken måde vores LMS system bruger quizzer og tests. Forhåbentligt vil du se muligheden til at komme igang med at integrere quizzer :-) Du kan variere omfanget af interaktiviteten i din quiz. Eller du kan vælge at give feedback umiddelbart efter et spørgsmål eller at give feedback efter alle svar er afgivet. Du kan vælge fra hvornår eleverne har adgang til din quiz; et helt år, en måned, kun en halv time etc. Efter afslutning af quizzen, kan du se resultaterne og se, om du skal lære mere eller om du måske allerede har en udvidet viden.

Begynd min prøveperiode https://www.easy-lms.com/da/priser/item10381 Gratis live demohttps://www.easy-lms.com/da/demo/item10114