Hvordan man gør onlinekurser mere interaktive

Når man opretter onlinekurser/træning er mere interaktivitet nøglen. Interaktivitet øger motivationen hos deltageren. Men hvordan gør man det?

Først vil jeg forklare betydningen af interaktiv kommunikation. Dernæst kommer der nogle tips til at forbedre interaktiviteten i onlinekurser. Slutteligt vil jeg forklare interaktiviteten i vores LMS.

Knowly
Content writer
Posted den
Opdateret den
Læsetid 3 minutes

Betydning

Gensidig kommunikation er nøgleelementet i interaktiv kommunikation. Før computernes, internettets samt de digitale enheders indtog var der kun envejskommunikation. Der er en afsender, og modtageren har ikke mulighed for at svare. Du modtager kun den givne information. Eksempler på envejskommunikation er bøger og fjernsyn. Interaktivkommunikation er en udveksling af ideer mellem begge deltagere enten personer, maskine eller noget tredje. Når det er sagt, så lad os give dig nogle tips til at gøre dine onlinekurser mere interaktive! :)

Tips til at forbedre interaktiviteten i dit onlinekursus

Opfordre til gruppearbejde

Start gruppediskussioner i dit onlinekursus. Deltagerne har mulighed for at diskutere visse spørgsmål og arbejde sammen om projekter. Der er endda muligt at tilføje en lærer til din chat. På den måde er din lærer i stand til at lede diskussionen og opfordre eleverne til kollektivt at løse problemer via gruppechats. På den måde kan læreren stadig holde øje med dig :-) Menneskelig interaktion giver dem mulighed for at lære af hinanden!

Stil spørgsmål under en onlinelektion

Onlinelektioner kunne være en smule kedelige, fordi du ikke har mulighed for at stille spørgsmål. For at involvere eleverne er det vigtigt at øge elevernes aktivitet. I en onlinelektion har eleverne mulighed for at stille læreren spørgsmål og omvendt har læreren mulighed for at stille eleverne spørgsmål.

Inkulder quizzer og tests

Ikke blot at modtage svar fra en person men også fra et medium er en form for interaktivitet :) Ved at inkludere anvendelsen af quizzer og tests øges elevernes engagement. Det er en sjov måde at lære på, og du kan få umiddelbar feedback fra quizzen eller testen, hvilket gør den interaktivt. På den måde vil quizzen eller testen vise din præstation.

Hvor interaktiv er vores LMS?

Lad mig give dig nogle eksempler på, hvor interaktiv vores Learning Management System er.

Vores LMS inkluderer anvendelsen af quizzer og tests. Du kan variere omfanget af interaktiviteten i din quiz. Du kan vælge at give feedback umiddelbart efter et spørgsmål eller at give feedback efter alle svar er afgivet. Du kan endda vælge fra, hvornår eleverne har adgang til din quiz; et helt år, en måned, kun en halv time etc. Efter gennemførslen af quizzen, kan du og dine deltagere se resultaterne og se, om der er brug for yderligere læring eller om deltageren allerede har en udvidet viden.

Samarbejde i grupper er også muligt med vores værktøj. Ved at anvendee Disqus plug-in kan du oprette et diskussionsforum til dine deltagere i vores Academy-portal. Læs mere om, hvordan dette fungerer her!

 

Gå i dybden

Gamification i LMS

Gamification i LMS

Betydningen af gamification i LMS og nogle ved fordelene ved "LMS Gamification" vil blive forklaret. Læring og leg på samme tid. Hvad lyder bedre end...

Læs mere