דוחות LMS

קיימים שלושה סוגי דוחות שונים במערכת LMS שלנו: תוצאות, סטטיסטיקה ודיווח.

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם

תוצאות

ניתוח תוצאות התלמידים. האם הם עברו? אילו תשובות הם סיפקו. לכמה נסיונות הם נזקקו? מה הציון שלהם? צריכים את התוצאות בתוכנה אחרת? פשוט מורידים את כל התוצאות לקובץ cvs ומעלים אותם במקום אחר.

סטטיסטיקת מבחנים

לראות את המספרים מלמעלה. אילו שאלות במבחן היו קשות ואילו קלות. הסקת מסקנות והתאמת השיעורים והחומר הלימודי בקורס בהתאם לתוצאות.

דיווח

מספר קורסים שונים? ברצונך להפיק סקירה כללית של התקדמות המשתמשים בקורסים שונים? כאן מנוע הדיווח שלנו נכנס לפעולה. קבלת סקירה כללית של כל הקורסים לכל משתמש עם הצגת ההתקדמות.

הדגמה חינם. התחלת גרסת ניסיון  

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם