LMS rapportering

Vi har tre forskjellige rapporteringsfunksjoner i vår CMS: Resultater, Statistikk og Rapportering

Resultater

Se resultatene til dine studenter. Bestod de? Hvilke svar avga de. Hvor mange forsøk trengte de. Hva er deres poengsum? Trenger du resultatene i et annet program? Bare last ned alle resultatene til en csv-fil og importer de hvor enn du trenger dem.

Eksamen statistikk

Få et overblikk på et høyere nivå. Hvilke spørsmål i din eksamen er vanskelige og hvilke er lette. Få litt innsikt og forbedre dine kurs eller kursinnhold i forhold til hva du finner.

Rapportering

Har du forskjellige kurs? Og vil du ha et overblikk over progresjonen til dine brukere i forhold til de forskjellige kursene? Det er da vår tilbakemeldingsmotor trer i kraft. Få et overblikk over alle kurs per bruker og deres fremdrift.

Begynn min prøveperiode https://www.easy-lms.com/no/priser/item10381 Gratis live demo https://www.easy-lms.com/no/demo/item10114