Raportowanie w LMS

W naszym LMS korzystamy z trzech różnych funkcji raportowania: Wyniki, Statystyki egzaminów i Raportowanie.

Wyniki

Przeanalizuj wyniki swoich studentów. Czy zdali? Które odpowiedzi wybrali? Ile razy podchodzili do testu? Jakie osiÄ…gnÄ™li wyniki? A może chcesz analizować wyniki w innym programie? Po prostu pobierz wszystkie wyniki do pliku csv i zaimportuj je w wybrane przez siebie miejsce.

Statystyki egzaminów

Spójrz na wszystko z perspektywy. Które pytania w twoim egzaminie sÄ… trudne, a które Å‚atwe? Uzyskaj informacje i na ich podstawie ulepsz swoje zajÄ™cia lub materiaÅ‚y szkoleniowe.

Raportowanie

Masz inne kursy? Chcesz przejrzeć postÄ™py użytkowników w ramach różnych kursów? WÅ‚aÅ›nie tutaj pracuje nasz silnik raportowania. Uzyskaj przekrój wszystkich kursów wedÅ‚ug użytkowników i ich postÄ™pów.

Rozpocznij wersjÄ™ próbnÄ… BezpÅ‚atne demo na żywo