Hållbarhet på Easy LMS

Hållbarhet är en av våra grundvärderingar. Vi strävar ständigt efter att bli grönare, och arbetar för att uppnå detta genom att göra små förbättringar. Vårt förhållningssätt till hållbarhet är fokuserat och konsekvent. Vi hoppas på att kunna bli ett klimatneutralt företag inom en nära framtid genom att göra små förändringar med betydande inverkan. Här är en översikt på vad vi har gjort hittills.

Beräkning av CO2-utsläpp

Även om vi redan är ett miljömedvetet företag, ville vi ta en stund för att utvärdera var vi stod på hållbarhetsspektrat. Vi bad Climate Neutral Group (CNG) att beräkna våra CO2-utsläpp, och resultaten var glädjande! Vi producerar åtta ton CO2 årligen, mindre än den genomsnittliga europeiska medborgaren. Vi har t.o.m. blivit tilldelade ett certifikat för våra prestationer!

Förbättringar på kontoret

Efter en konsultation med CNG om koldioxidavtryck, satte vi igång med att göra små förändringar med betydande inverkan:

💚 Vi köpte ett nytt kylskåp! Det är åtta gånger mer energieffektiv än det som vi hade tidigare.
💚 Vi har bytt ut lamporna ovanför våra kylskåp till LED TL-lampor.
💚 Vi håller på att isolera våra fönster bättre.
💚 Vi har köpt termogardiner till bakdörren för att hålla kylan ute!
💚 Vi har en ny och förbättrad policy för avfallssortering.

Vi köper träd

Vi fokuserar också på plantering och återplantering av skog, varav båda är uppmärksammade som kritiska lösningar på klimatkrisen. Vår prenumerationsmodell speglar detta. För varje såld prenumeration planterar vi ett träd för att kompensera för våra CO2-utsläpp. Vi köper våra träd ute på gårdar över hela världen, i Europa, Guatemala och Paraguay. Vi har köpt hundratals hittills!

Följ vår resa

Vi älskar att hålla dig uppdaterad om våra hållbarhetsnyheter. Läs våra artiklar och lär känna våra företagsvärderingar:

Hur vi reducerar vårt företags klimatavtryck