Din första månad som mjukvaruingenjör på Easy LMS

När man börjar på ett nytt jobb vill man gärna komma igång snabbt! Men det är också vanligt att känna sig nervös. Hur kommer dina första veckor att se ut? Och hur snabbt kan du verkligen tillföra värde? Det senare är vårt fokus. Vårt tydliga onboardingprogram för mjukvaruingenjörer hjälper dig att lära känna vårt företag, dina kollegor och dina arbetsuppgifter på nolltid! Lär dig mer om hur vi ger dig en kickstart!

Träffa din kompis!

Vi är här för att hjälpa dig, därför tilldelar vi dig en kompis när du börjar jobba hos oss. Din kompis är din första kontaktpunkt inom företaget. De hjälper dig att framgångsrikt jobba hos oss ditt första år och bli en fullfjädrad teammedlem. Du och din kompis kommer att arbeta inom samma profession, så att han eller hon ska kunna hjälpa dig med dina dagliga arbetsuppgifter. De guidar dig genom det månadslånga onboardingprogrammet och utvärderar vad du behöver för att utföra ditt arbete. Det betyder att vi anpassar programmet efter behov; vi är inte bundna till det. Alla utvecklas i sin egen takt, och vi håller oss till din takt. Det finns inget rätt eller fel här.

Lär känna vårt företag

Vad är det står vi för? Vad är vår vision och mission, och vad gör vi egentligen? Du har säkert hört en del under själva ansökningsprocessen, och vi går igenom det igen under de första veckorna. Du kommer att få börja använda produkten som du kommer att arbeta med genom att gå några korta kurser i Easy LMS.

Lär känna dina kollegor

Du kommer att ha introduktionsmöten med kollegor från olika professioner

På din första dag tar vi alltid en rundtur på kontoret för att presentera dig för de kollegor som finns på plats. Eftersom vi har implementerat hybridarbete kommer du inte att träffa alla dina kollegor direkt. Vissa kollegor får du lära känna på distans genom digitala möten. Vårt lunchbord är såklart den centrala platsen på kontoret för att lära känna dina nya kollegor ännu bättre!

Dessutom kommer du att ha introduktionsmöten med kollegor från olika professioner. De får då förklara sina roller i företaget och hur de är kopplade till dig. Vilka sorters frågor kan du ställa dina kollegor? Hur kan ni komplettera varandras kompetenser? Samtalen är 30 minuter långa. Du kan använda dem för att skapa dig en en god förståelse för vad vi gör! Dessutom får du lära känna dina kollegor lite mer. Här är en översikt på de professioner som du kommer att prata med:

 • CEO
 • CTO
 • COO
 • Produktutveckling
 • Support
 • Office Management
 • Content Marketing
 • Informationssäkerhet och GDPR

Du kan testa hur väl du känner dina kollegor på ett roligt sätt med en frågesport. Vi har tagit fram en kort frågesport i vårt verktyg där du gissar vem som är vem, eller vilken egenskap som tillhör vem. Kan du få 100/100 poäng?

Lär dig mer om ditt intresseområde

För varje profession finns det en allmän och en specifik kurs. I ditt fall är det en programmeringskurs. I den här kursen kommer vi att förklara hur vi:

 • Använder Jira.
 • Arbetar testdrivet.
 • Testar kod.

Vi visar även vår:

 • Cykel för kodgranskning.
 • QA-cykel.
 • Utvecklingscykel.

Därefter börjar vi titta på vår dev stack. Vi jobbar med:

 • Frontend: React + TypeScript, Storybook för UI-testing.
 • Backend: Node.JS, TypeScript + PHP.
 • MariaDB (MySQL) och DynamoDB-databaser.
 • AWS.
 • Docker.
 • GitHub.
 • Jenkins för CI/CD.
 • Linux/WSL + Windows.

Arbetet fungerar bra när alla har samma grundkunskaper. Det gör att du kan bidra snabbare. Vi erbjuder olika kurser via Codecademy, beroende på din bakgrund och erfarenhet. Vanligtvis börjar vi med några dagars kurser i JavaScript, TypeScript, SQL och PHP. Det brukar fylla upp den första och andra veckan ganska snabbt. Det är också då som du får börja läsa vår heliga gral, boken Modern Software Engineering av David Farley. När du har läst den kommer alla bitar av mjukvarupusslet att falla på plats!

Från teori till praktik

Du kommer att delta i våra vanliga rutiner

Men det här är bara teoridelen. Vi kommer också att introducera dig till den praktiska delen. Snart kommer du att skriva din första användarberättelse, programmera en tydligt definierad uppgift och genomföra kodgranskning. Det här brukar ofta hända under den andra eller tredje veckan. Du kommer att delta i våra vanliga rutiner redan från dag ett: stand-ups, batch ratings och retrospektiv. Att uppleva och göra är trots allt det snabbaste sättet att lära sig.

I början kommer du också att parprogrammera en del, vilket gör att vi kan hjälpa dig att förstå infrastrukturen för vår produkt. Vi kan se hur du kodar och avgöra vilket tekniskt djup som du fortfarande behöver. Den kunskapen erbjuder vi genom att ge en workshop eller låta dig skugga en kollega med den specifika kunskapen.

Lär känna vår produkt

Kanske har du registrerat dig för en provperiod i smyg, men har för lite erfarenhet av vårt LMS. Det är okej. Vi ser till att du blir en expert på nolltid! Under den första veckan får du en demonstration från en av våra konsulter. Vi avsätter också tid för dig att leka med verktyget. Vi kommer att be dig skapa en kort kurs och skriva ett prov om något som du är passionerad kring, eller något annat som intresserar dig mycket. Det är bra träning för dig, och det är roligt för oss eftersom det berättar mer om dig.

Lär känna alla verktyg som vi använder

Utöver vår egen produkt använder vi många andra mjukvaruverktyg. Vi förväntar oss inte att du ska bemästra dem alla inom en månad (det behöver du mer tid för). Vi börjar med de viktigaste verktygen och förklarar grunderna:

Du kommer att märka att ju mer du arbetar med dessa verktyg, desto snabbare lär du dig dem. Även de avancerade alternativen kommer så småningom att bli som en andra natur för dig.

En säker arbetsplats

Din arbetsplats är väsentlig för att du ska kunna jobba effektivt. Vi ordnar nästan allt i förväg, men ditt skrivbord och din stolshöjd behöver justeras på plats. Det är viktigt att du har god ergonomi för att förebygga fysiska problem. Vi ser detta som en del av att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Precis som att du behöver veta vem du ska vända dig till med frågor, förslag till förbättringar eller problem. För att göra vår arbetsplats säker tydliggör vi också:

 • Vad du ska göra i nödsituationer.
 • Hur man hanterar psykosocial arbetspress.
 • Hur vi hanterar känslig information från andra.

Vi introducerar dig till allt detta med en onlinekurs som du får gå under din första vecka.

Vårt onboardingprogram i ett nötskal!

Ditt onboardingprogram kommer att se ut ungefär såhär:

Vecka Innehåll
1
 • Onboardingkurser: företag, kollegor, utveckling, säker arbetsplats
 • Programmeringskurser: JavaScript, TypeScript, PHP, SQL
 • Demoverktyg
 • Introduktionsmöten med kollegor     
2
 • Fortsätt med programmeringskurser: JavaScript, TypeScript, PHP, SQL
 • Fortsätt med introduktionsmöten med kollegor
 • Börja med den praktiska delen - delta i våra dagliga rutiner
3
 • Läs boken 'Modern Software Engineering'
 • Delta i våra dagliga rutiner
 • Teknisk fördjupning
4
 • Fortsätt läsa boken ‘Modern Software Engineering’
 • Delta i våra dagliga rutiner
 • Teknisk fördjupning

Dags att fira :champagne:

När du lär dig nya saker ska du vara stolt över dig själv och fira! Har du slutfört vårt onboardingprogram framgångsrikt? Det är en fantastisk prestation! Vi firar dina prestationer med champagne och en stund i rampljuset!