From Drab to Fab: Southland District Councils roliga compliance-utbildningar med Easy LMS

"Easy LMS har gjort det möjligt för oss att ge liv åt Health & Safety i vår organisation. Servicen från Easy LMS har varit enastående, och vi rekommenderar alla organisationer som överväger att implementera e-lärande att använda det här systemet – det är verkligen enkelt.”

Janet Ellis, People & Capability Manager på Southland District Council, Nya Zeeland

Allmän information

Typ av prenumeration Corporate Owl + Academy
Företagsstorlek 150
Webbplats www.southlanddc.govt.nz
Nyckelfunktioner Kurser, Prov, Academy, och Certifiering

Kundvittnesmål

Innan de började med Easy LMS levererade Southland District Council all sin utbildning i workshops eller med individuella coachingsessioner. Det var dyrt pga. kostnaden för utebliven arbetstid och resekostnader.

Health and Safety-utbildningar var obligatoriska, men det fanns få eller inga bevis på beteendeförändringar till följd av utbildningarna. De började därför leta efter en digital lösning som skulle förenkla leverans över flera platser och tillåta anpassningar för att göra lärinnehållet mer engagerande och roligt.

Från individuell coaching till ett LMS

De valde Easy LMS framför andra mer komplexa system eftersom det var lätt att administrera och författa utbildningen. Dessutom var rapporterna enkla men effektiva. Easy LMS gjorde det möjligt för deras anställda att få tillgång till alla utbildningar oavsett var de befann sig, och Academy gav varje deltagare kontroll över sin egen inlärningsupplevelse.

Teamen reagerar mer positivt på utbildningen

Janet beskrev sin erfarenhet av att börja med Easy LMS: “Vi är fem månader in på vår resa med Easy LMS och e-lärande, och märker en markant skillnad i hur våra anställda arbetar. Health and Safety har blivit en integrerad del av arbetet som de gör. Folk är mer observanta och bryr sig mer om varandra."

Den är verkligen enkel

Hon fortsätter: "Våra team reagerar mer positivt på utbildningen och tävlar med varandra om vilket team som kommer i mål först. Easy LMS har gjort det möjligt för oss att ge liv åt Health and Safety i vår organisation. Servicen från Easy LMS har varit enastående, och vi rekommenderar alla organisationer som överväger att implementera e-lärande att använda det här systemet – det är verkligen enkelt.”

Stolta anställda

Sedan de implementerade onlineutbildningar i sin organisation har antalet genomförda utbildningar förbättrats avsevärt och anställda är stolta över sina prestationer, vilket framgår av deras intjänade certifikat. Nu visar varje avdelning sina framgångar på en certifikatvägg. 

Vi märker en markant skillnad i hur våra anställda arbetar

Southland District Council

"Easy LMS har gjort det möjligt för Southland District Council att samla in goda bevis på de lärdomar som våra anställda har fått som ett resultat av utbildningen. Inte bara genom deras provresultat, utan också genom de workshopaktiviteter som är integrerade med varje kurs, och i resultaten på feedback-enkäten för e-lärande, som vi samlar in för varje ny utbildningskurs”, avslutade Janet.

Terri Black, Health, Safety, & Wellbeing Advisor, påpekade också att Easy LMS möjliggör ett "flexibelt lärande som är lätt att följa och uppmuntrar till gruppdiskussion och problemlösning."