Bedömning vs Testning: vad är skillnaden?

Begreppen 'bedömning' och 'test' används ofta synonymt, men de har olika betydelser och syften. Om du som utbildningsleverantör eller konsultbolag förstår nyanserna mellan dessa begrepp kan du erbjuda mer välanpassade utbildningar. Oavsett vilka behov du har kan du använda bedömningar och tester för att visa dina kunder att deras investering är värd pengarna.

Helena
Content writer / Editor
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 4 minutes

Vad är en bedömning?

'Bedömning' är ett brett begrepp som hänvisar till alla olika undervisningsmetoder som utbildare kan använda för att utvärdera, mäta och dokumentera sina deltagares framsteg i inlärningen eller deras förmåga att skaffa sig nya färdigheter [1].

Målet med en bedömning är att utbildaren ska identifiera områden som deltagarna behöver förbättra och på så sätt skapa utbildningsmaterial som är skräddarsytt efter deras behov. Bedömningar är viktiga för att utbildare ska kunna visa deltagarnas framsteg för sina kunder. Att använda rapporter tillsammans med bedömningar gör det enkelt att demonstrera detta!

Bedömningar är viktiga för att utbildare ska kunna visa deltagarnas framsteg för sina kunder

Vad är ett test?

Test är bara en del av livet. De kan komma i många olika former, till exempel som ett teoretiskt test i skolan eller ett praktiskt test, som ett körkortsprov. Båda hjälper deltagare i e-utbildningar att mäta sina kunskaper och sin förståelse av ett ämne [2]. 

Ett test är en viktig del av en utbildning eftersom det ger lärarna värdefulla insikter om hur deras kunders deltagare utvecklas. Utan tester är det nästan omöjligt att anpassa en utbildning efter deltagarnas kunskapsnivå. Att vara flexibel och medveten som utbildare är avgörande, därför bör du använda tester för att få den information som du behöver!

Ett certifikat utfärdas ofta efter ett test. Gratulera dina deltagare och belöna dem för deras stora insatser!

Vad är skillnaden mellan bedömningar och tester?

Även om dessa termer ibland ses som synonymer betyder de olika saker. Ett test är en "produkt" som mäter ett visst beteende eller en viss samling av mål. En bedömning är mer av en procedur.

Både tester och bedömningar bör ingå i onlineutbildningarna som du erbjuder dina kunder. Kanske har du en samling inlärningsmål som du vill att dina deltagare når. I så fall kan du välja ett test. Är du intresserad av att veta var dina deltagare befinner sig kunskapsmässigt? Prova en bedömning!

Skapa tester och bedömningar med Easy LMS

Easy LMS sparar tid åt dig genom att förse dig med all infrastruktur som du behöver för att skapa bedömningar från grunden, eller skräddarsy befintligt material. Ta ditt utbildningsutbud till nästa nivå med vårt sömlösa och enkla verktyg för online-lärande!

Med Easy LMS Exam Builder är möjligheterna oändliga! Det här är verktyget som vi tillhandahåller för att du ska kunna skapa dina bedömningar. Med vår Exam Builder kan du ändra frågetyp, slumpmässigt välja frågor från frågebanken, lägga till multimedia och till och med skapa certifikat.

Med vår Exam Builder kan du ändra frågetyp, slumpmässigt välja frågor från frågebanken, lägga till multimedia och till och med skapa certifikat

Dessutom kan du ändra beteendeinställningarna för att skapa ett rigoröst eller informellt test eller bedömning. Du kan också hindra deltagarna från att hoppa över frågor, begränsa antal försök som de får, och till och med begränsa hur lång tid de har på sig att svara på frågorna. Som utbildare ligger allt i dina händer!

Dela sedan ditt test eller din bedömning via Academy! Academy är vårt funktionella tillägg som ger dig friheten att skapa grupper som passar dina kunders unika avdelningar, såsom HR och kommunikation. Lagra allt ditt utbildningsmaterial under ett virtuellt tak och dela bara dina bedömningar med rätt personer. Har du flera kunder att utvärdera? Använd flera Academies för att skapa en egen skräddarsydd onlineportal för varje kund, och se på medan de utvecklas.

Läs vidare

 1. The Glossary of Education Reform
 2. smowl tech

FAQ (vanliga frågor)

 • Vad är en bedömning?
  'Bedömning' är ett brett begrepp som hänvisar till alla olika undervisningsmetoder som utbildare kan använda för att utvärdera, mäta och dokumentera sina deltagares framsteg i inlärningen eller deras förmåga att skaffa sig nya färdigheter
 • Vad är ett test?
  Ett onlinetest hjälper deltagare i e-utbildningar att mäta sina kunskaper och förståelse av ett ämne. Tester kan ha många olika former, t.ex. vara teoretiska eller praktiska.
 • Hur kan jag skapa ett test eller en bedömning i Easy LMS?
  Med Easy LMS Exam Builder är möjligheterna oändliga! Det här är verktyget som vi tillhandahåller för att du ska kunna skapa dina bedömningar.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Olika typer av bedömningar

Olika typer av bedömningar

Bedömningar kan innefatta en mix av fina ord som diagnostik, formativ, summativ och normrefererade bedömningar. När du börjar arbeta som utbildare kan detta kännas överväldigande,...

Läs mer