Online Eksamener med en timer

Tidsbegrænsninger i en eksamen er en velkendt måde til at vurdere deltagernes vidensniveau på og hvor hurtigt de anvender deres viden. Med vores online timer til Eksamener, har du mulighed for at afprøve dine deltageres viden yderligere. Opret en Eksamen og prøv det!

Hvilke typer timere er tilgængelige?

Vores mest populære løsning er en timer til tidsbegræsning i en Eksamen

Vi tilbyder to typer timere:

  • Eksamen med tidsbegrænsning. Vores mest populære løsning er en timer til tidsbegrænsning i en Eksamen. Denne timer sætter en tidsbegrænsning i sekunder for hele Eksamenen. Når deltagere overskrider denne tidsbegrænsning, afsluttes deres Eksamen dér, hvor de er nået til.
  • Spørgsmål med tidsbegrænsning. Den anden løsning er striks, da denne timer sætter en tidsbegræsning i sekunder per spørgsmål. Hvis du indstiller timeren til 10 sekunder, vil vores værktøj automatisk efter 10 sekunder sende deltageren videre til næste spørgsmål og starte timeren på ny.

Ved begge timere vil en bjælke vises i deltagerens brugerflade i din Eksamen. Bjælken forkortes efterhånden, som tiden går og giver således deltageren et visuelt overblik over, hvor meget tid der er tilbage. Hvis deltageren har brug for en nøjagtige tidsangivelse, vises den resterende tid ved at køre musen over bjælken.

Hvordan fungerer det?

Mange indstillinger fungerer i kombination med Eksamenens timer for at kontrollere tilgængeligheden og sikre, at det er fair for alle deltagere. Eksempelvis begrænset adgang med et vindue for en specifik tid/dato i din tidszone. I vores Help Center kan du finde yderligere oplysninger om tilføjelse af en timer til Eksamen og begrænset tilgængelighed.

Fordele ved tidsbegrænsning

Alle vil kunne opnå et resultat på 100%, hvis der gives så meget tid, som deltageren har brug for til at opnå dette. Men hvis du er interesseret i at måle, hvor hurtigt og effektivt en deltager kan omsætte det lærte, er en timer til din Eksamen en nødvendighed.

Udover at tilføje en sværhedsgrad til Eksamenen, er en timer en god måde til at forebygge snyd på. Online Eksamener er mere udsatte for snyd end personlige Eksamener, da det er nemmere at slå svar efter online. Forberedte deltagere har ikke brug for megen tid til at vælge det korrekte svar, derimod vil uforberedte delatagere have brug for mere tid, da det kræver tid at søge efter svar online.

Kom igang allerede idag!

Tilslut dig næsten 1 million deltagere og prøv vores fantastiske værktøj.

Registrer gratis