Online eksamenssnyd

At gennemføre online tests øger muligheden for snyd i forhold til tests på papir. Hvad kan du gøre for at undgå online eksamenssnyd? Helt at undgå at elever snyder er umuligt med den avancerede teknologi, vi har idag. Her er nogle tips og tricks, som kan hjælpe til med at undgå eksamenssnyd.

Online exam cheating

Nogle tips og tricks

Tilfældig rækkefølge af spørgsmål

Når man gennefører en test, stilles spørgsmålene oftes i samme sekvens. Dette gør det lettere for eleverne at snyde i deres eksamener. Det er naturligvis ikke det, du ønsker. For at undgå dette, kan du gøre spørgsmålsrækken tilfældig. Så bland dine spørgsmål! Eleverne får således sandsynligvis ikke de samme spørgsmål i samme sekvens.

Indstil en timer

Det kan tage tid at snyde. Når eleverne er velforberedte til deres eksamen, så er det ikke nødvendigt at tænke sig om i lang tid for at finde det rigtige svare. Uforberedte (snydere) elever kan tage lang tid til at afslutte deres eksamen. En løsning på dette problem, kan være at indstille en timer. Du kan indstille en timer for hele eksamen eller per spørgsmål. Så skynd dig, tiden går! Ingen tid til snyd.

Problem-orienterede spørgsmål

Problem-orienterede spørgsmål baserer ikke kun på at huske basis informationer. Basis informationer er nok til Blooms niveauer 1 og 2. Ved problemorienterede spørgsmål er der behov for en grundlæggende forståelse af processer og forhold. Disse svar kan ikke findes i en bog eller på internettet. questions do not rely on only recall of basic information. Recall of basic information is largely at Bloom's level 1 and 2. Problem-oriented questions require an understanding of spatial processes and relationships. These answers cannot easily be found in a textbook or on the internet. Problem-orienterede spørgsmål har følger Blooms niveauer 3, 4 og 5.

Indsendelsen

At vise svarene kan være godt for eleverne, så de kan se, hvad de har gjort forkert. Men de kunne videregive disse informationer til andre elever. Den bedste mulighed er at skjule svarene.

Hvordan kan vores værktøj hjælpe med at undgå snyd?

Tilfældig rækkefølge af spørgsmål

Vores værktøj er i stand til at gøre rækkefølgen af spørgsmål tilfældig. Det kan ikke blot stille spørgsmålene i tilfældig rækkefølge men også svarene på spørgsmålene. Dette gør det endnu sværere at snyde.

Indstil en timer

Der er forskellinge muligheder til at indstile en timer. Du kan vælge at sætte en tidsgrænse på hele eksamenen eller per spørgsmål. En yderligere mulighed er at indstille en start- og slutdato for hvornår deltagerne kan starte og skal afslutte deres eksamen. Eksampelvis; eksamenen vil være online den 21. april fra kl. 9:00 til 10:30.  

Indsendelsen

Der er flere muligheder til, hvordan eksamenen indsendes. Du kan vælge om du ønsker at vise forklaringer umiddelbart efter besvarelsen, aldrig eller kun når svaret er forkert. En anden mulighed er at vise alle svarene efter endt eksamen. Men for at undgå eksamenssnyd, er det bedre ikke at vise de rigtige svar overhovedet.

Helt at undgå, at elever snyder er ikke muligt. Men jeg håber, at disse tips og tricks vil hjælpe dig med at gøre det sværere for eleverne at snyde!

Læs mere om 'Hvad er en proctoreksamen https://www.easy-lms.com/da/videnscenter/10145/proctored-exam-meaning/item12515 '.

Nyttige kilder

Faculty Development and Instructional Design Center