Vores top fordele og ulemper ved medarbejdertræning

Som træner forstår du, at medarbejdertræning har flere fordele end ulemper. For at overbevise dine potentielle klienter og fastholde et stabilt workflow, har vi sammensat en liste over fordelene. Vi ser også på ulemperne og giver dig mulighed for at forudsige og modvirke eventuelle bekymringer. Dyk ned i vores liste for at se, hvordan fordelene ved medarbejdertræning opvejer ulemperne.

Advantages and disadvantages of employee training
Anna
Implementation Consultant
Posted den
Opdateret den
Læsetid 7 minutes

Dyk ned i vores dedikerede side om GDPR-træning

Indhold

  1. Fordele ved medarbejdertræning
  2. Ulemper ved medarbejdertræning
  3. Kan Easy LMS hjælpe mig med at implementere medarbejdertræning i min organisation?

Fordele ved medarbejdertræning

Implementering af en program til medarbejdertræning er et vigtigt aspekt for at få det bedste ud af din medarbejderkapital, opnå en øget konkurrenceevne og sikre medarbejdertilfredshed! Læs videre for at lære mere om dens vigtige rolle.

Fordel 1: Øget jobtilfredshed og medarbejderengagement

Når du investerer i medarbejdertræning, viser det dine medarbejdere, at de er værdsatte af virksomheden

En af de største fordele ved medarbejdertræning er muligheder for læring og øgede karrieremuligheder, hvilket øger medarbejderes jobtilfredshed. Mange elementer bidrager til jobtilfredshed, men det kan opsumeres til at få medarbejdere til at føle sig tilfredse med det arbejde, de udfører. Når du investerer i deres træning, viser det medarbejderne, at de er værdsatte af virksomheden. Det giver dem også de værktøjer, de behøver for at udvikle sig og giver selvtillid i deres arbejde! Jobtilfredshed er tæt forbundet til medarbejdersengagement. I nutidens arbejdsstyrke er engagement relativt lavt; på verdensplan føler kun 13% af medarbejdere sig engageret i deres arbejde! [Gallup] Dette bør ikke ignoreres, da tilfredse og engagerede medarbejdere er mere profitable, skipper ikke arbejdet og yder bedre kundeservice.

Fordel 2: Øget medarbejdermotivation

Når du tilbyder læringsmuligheder, kan dine medarbejder benytte deres nylærte evner og påtage sig nye udfordringer på arbejdet, hvilket øger deres entusiasme til deres arbejde.

Ifølge inc.com referer medarbejdermotivation til “det niveau af energi, forpligtigelse og kreativitet, som en virksomheds medarbejdere bringer med til deres arbejde”. Ligesom jobtilfredshed og engagement, har motivation mange fordele såsom lavere fluktuation og øget produktivitet. Overraskende nok, har materielle goder såsom en firmabil mindre indflydelse på motivation end du måske tror [Trainingindustry.com]. Langt oftere ønsker medarbejdere at føle sig styrket, værdsatte og inspireret. Læringsmuligheder og træning adresserer den del, som materielle goder ikke kan opveje.

Fordel 3: Forbedret viden betyder øget profit

Virksomheder, som havde omfattende træningsprogrammer, havde 24% højere profit

Den know-how og de evner, som medarbejdere opnår gennem succesfuld træning omsættes til håndgribelige fordele så som øget salg, forbedrede processer samt flere tilfredse kunder. Alt sammen elementer som positivt påvirker din bundlinie. I en undersøgelse fra 2011 af 2.500 virksomheder, havde virksomheder med et omfattende træningsprogram  218% højere indtjening per medarbejder og 24% højere profit! [Cegos] Derudover er anvendes medarbejdertræning også ofte for at overholde nye love og regulativer i forbindelse med sikkerhed (enten fysisk eller datalæk). Såvel som at forbedre profit sparer compliance træning penge. Selvom der er omkostninger forbundet med at implementere compliance træning, koster det endnu mere ikke at implementere den. Det kan medføre bøder, forretningsforstyrelser, produktivitetstab samt tabt omsætning, hvilket kan opsummeres til omkring $14.82 millioner [Cio dive].

Fordel 4: Øget medarbejderloyalitet

Et gennemsnitlig virksomhed mister inden for tre år 41% af deres medarbejdere. En måde til at reducere denne tendens på er at tilbyde passende læring og udviklingsmuligheder [Huffpost]. At miste medarbejdere betyder øget omkostninger. Medarbejdere tager deres viden og produktivitet med sig, når de forlader virksomheden, og denne står tilbage med omkostninger til nyansættelser og en lavere moral. Når du giver medarbejdere læringsmuligheder, ser de, at du er villig til at investere i deres succes. Dette er især sandt i forhold til generation Y, som finder læringsmuligheder og udviklng yderst vigtigt. Til gengæld føler de sig værdsatte af virksomheden og mere styrket i deres arbejde. Og medarbejdere, som føler sig værdsat og styrket, bliver!

Boost din tid, opnå enestående træning

Er du en GDPR-træner, som ønsker at levere e-træning i højkvalitet med minimum anstrengelse? Easy LMS er det #1 online værktøj til GDPR-træningsvirksomheder. Minimer din indsats og maksimer din tid og træningsresultater! Tag er skridt på vejen til succes!

Besøg vores side dedikeret til GDPR-træning nu!

Ulemper ved medarbejdertræning

Medarbejdertræning har med sikkerhed mange fordele, men den har også nogle få ulemper, som kan stå i vejen for en succesfuld medarbejdertræning.

Ulempe 1: Højere udgifter

Udgifterne forbundet med medarbejdertræning kan være en hindring for små og mellemstore virksomheder. Udgifterne til rejser, træningsfacliteter, intern udarbejdelse af træningsmateriale og udstyr kan hurtigt bliver uoverskuelige! Mens det gennemsnitlige budget for store virksomheder til træning var $17.7 millioner i 2019, var til sammenligning det gennemsnitlige budget for små virsomheder på kun $367,490 [TrainingMag]. Men der er gode nyheder. Ved at anvende online læring kan disse udgifter reduceres! Så, hvis du er en træningsudbyder, der understøtter mindre og mellemstore virksomheder, er det yderst fordelagtigt at udvikle komplementære eller uafhængige online læringsprogrammer. Lær mere om fordelene ved online læring.

En halv dags klassisk træning svarer til én times e-learning-kursus

Ulempe 2: Betyder tid væk fra arbejde

Den tid, som dine medarbejdere anvender på træning, er tid, som de tilbringer væk fra deres arbejde. Det er måske ikke muligt at understøtte dine medarbejderes mange timer væk fra arbejdet. Men vi vil dog argumentere for, at den tid træningen varer (tid væk fra arbejde), vil spare dig tid i sidste ende. Eksempelvis efter gennemført træning, vil de ikke finde det nødvendigt at spørge andre om hjælp og vil ikke begå omkostningsfulde fejl. Online læring kan også hjælpe med at reducere træningstid. Ifølge Chapman Alliance svarer en halv dags klassisk træning til én times e-learning-kursus.

Ulempe 3: Træning i dårlig kvalitet kan resultere i dårlig kvalitet i arbejdet

Vi kender alle talemåden “øvelse gør mester”. Men hvad sker der, når du begynder at øve dårlige vaner? At oprette træning i høj kvalitet og finde de rette undervisere, er tidskrævende og udfordende. Det kan være fristende at vælge forenkling frem for kvalitet. Men det kan hurtigt give bagslag, hvis træningen videregiver dårlige vaner og forkert viden til dine medarbejdere.

Det samme argument som ved ulempe 2 gælder også her. En træner sparer virksomheder tid. I begyndelsen tager det tid at finde en. Men så snart en virksomhed har fundet en kvalificeret træner, kan arbejdet uddelegeres, hvilket giver medarbejderen mulighed for at fokusere på andre vigtige emner.

Kan Easy LMS hjælpe mig som træner med at implementere medarbejdertræning på tværs af forskellige organisationer?

Easy LMS tilbyder en enestående online løsning til nemt at implementere vedvarende medarbejdertræning på tværs af forskellige organisationer

Easy LMS tilbyder en enestående online løsning til nemt at implementere vedvarende medarbejdertræning på tværs af forskellige organisationer. Dens brugervenlige brugerflade giver dig stærke værktøjer til at administrere din tid samt effektivt at opnå fantastisk træning. Vores LMS specielt udviklet til at eliminere byrden ved repetitive opgaver, hvilket giver dig mulighed for mentalt at fokusere på at tilbyde dine klienter enestående træning.

En meget vigtig funktion er Easy LMS' Academy, hvor du nemt kan organisere alt dit læringsindhold samlet på ét virtuelt sted. Du kan oprette at separat academy til hver klient, fuldt ud tilpasset til deres egen virksomheds stil . Genanvend nemt det samme træningsmateriale til flere klienter: kopier ganske enkelt et kursus og foretag mindre tilpasninger. På den måde kan hver klient nyde en skræddersyet træningsoplevelse tilpasset deres unikke behov. Resultater kategoriseres efter academy, hvilket sikrer klarhed og organisering.

Nyttige kilder 

  1. Gallup 
  2. Trainingindustry.com
  3. Cegos 
  4. Huffpost
  5. TrainingMag
  6. Cio dive

 

Ofte Stillede Spørgsmål

Gå i dybden

Hvorfor bruge et LMS

Hvorfor bruge et LMS

Hvorfor bør jeg bruge et learning management system? Hvorfor ikke bare gammeldags undervisningsmateriale og eksamener? Og rød kuglepen til at rette opgaverne? Hvis du står...

Læs mere