5 tips til effektive e-learning kurser

Hvis man kan skrive og anvende en computer, kan bogstavligt talt alle oprette et e-learning kursus. Dog er et effektivt e-learning kursus en anden sag. På internettet findes der mange tips ig tricks til at hjælpe dig med effektiviteten i din e-learning. Det eneste problem med disse tips og tricks er, at de er så indlysende. Derfor giver vi dig fem tips, som virkelig vil hjælpe dig med at booste effektiviteten i dit e-learning kursus uanset materialet eller læseplan.

Caroline
Content Manager & HR Officer
Posted den
Opdateret den
Læsetid 7 minutes

Indhold

 1. Tip 1: Enkelhed er nøglen
 2. Tip 2: Gentag information i forskellige formater
 3. Tip 3: Skab sammenhæng i indholdet i din e-learning
 4. Tip 4: Opdel det i mindre dele
 5. Tip 5: Anvend et LMS, som understøtter læring uden afbrydelser

Tip 1: Enkelhed er nøglen

Enkelhed i alt sin kraft kan omsætte forskellige aspekter i dit e-learning kursus:

 • Emnet i dit kursus.
 • Mængden af information.
 • Formidling af information.

Emnet i dit kursus

Emnet i dine e-learning kurser skal være i overenstemmelse med din målgruppes interesser og forhåndsviden, således du kan bygge videre på det. Det er vigtigt at udfordre deltageren samtidig med nye koncepter forklares. Du har brug for at holde det så enkelt som muligt og ikke for svært. Hvis på den ene side en udfordring er større end deltagerens færdigheder, kan det føre til angst og stress. Hvis på den anden side, når færdighedsniveauet overstiger udfordringens sværhedsgrad, vil deltageren kede sig og blive distraheret. Derfor skal ud have det som mål at finde en gylden middelvej. Ifølge neuropsykolog Mihaly Csikszentmihalyi, er læring mest effektiv, når du opnår et flow; punktet lige midt i mellem enkelhed og kompleksitet [RemindLearning].

Mængden af information

Hold dig til denne regel: mindre = mere. Vi uddyber dette nedenfor i tip 4, da det er yderst vigtigt.

Formidling af information

Først skal du overveje, hvordan du ønsker at fomidle informationen. Gennem tekst, video, audio, illustration, infografik eller en kombination? Ifølge forskning er den bedste måde til at optage information på en kombination:

Den eneste betingelse er at holde informationen relevant og enkel. Men hvodan gør du det? Hvordan skriver du en enkel e-learning tekst? Vi anbefaler dig at anvende guidelines for tekst til hjemmesider, da kurser egentlig ikke er meget forskellige fra hjemmesider blot i et lukket system, et LMS. Vi anbefaler disse guidelines:

 • Forsøg at holde overskrifter på under 6 ord.
 • Undgå at anvende mere end 20 ord per sætning.
 • Forsøg at anvende 150 ord per afsnit.
 • Fremhæv vigtige begreber ved at anvende forskellige farver og skrifttyper.
 • Undgå ukendt sprogbrug; anvend almene begreber.
 • Anvend en aktiv stemme.
 • Hold fokus på det mest vigtige.

Disse guidelines er sammensat af forskellige undersøgelser fra Kasper Spiro om effektiviteten af indhold i e-learning.

Tip 2: Gentag information i forskellige formater

Målet i dit e-learning kursus skal være, at dine deltagere skal huske og implementere, hvad de har lært. En metode til at stimulere vidensoptag er at gentage den samme information i forskellige formater. Dette hjælper med at engagere forskellige sanser; du aktiverer forskellige dele af hjernen, som er vigtige for læring. På den måde vil du også overkomme glemmekurven. Når du ofte genbesøger den nye viden, vil hjernen markere indholdet som vigtigt, hvilket gør det mere sandsynligt, at indholdet i lagres langtidshukommelsen.

Glemmekurven er en hukommelsesmodel udarbejdet af Ebbinghaus. Den viser, hvordan vi med tiden mister information, hvis vi ikke forsøger at fastholde den. Ifølge denne model, glemmer vi i gennemsnit 90% af det lærte inden for de første syv dage [PsycheStudy]. 
Når du ofte genbesøger den samme information i forskellige formater, vil det hjælpe med at overkomme glemmekurven

Gentagelse af den samme information i forskellige formater kræver kreativitet. Lad os se på mulighederne baseret på eksemplet fra et informationskursus om seksuel krænkelse til nye medarbejdere. Du kan inkludere følgende formater:

 • Tekstinformation om guidelines: hvilke guidelines findes der og hvordan etableres de?
 • Tekst- eller videointerview med en manager, som anvender disse guidelines i sit arbejde.
 • Videointerview med CEOen, som forklarer vigtigheden af disse guidelines, mens disse gentages.
 • Et interview med en medarbejder, som har oplevet en krænkelse og hvilken indvirkning dette havde.
 • En opgave, hvor den nye medarbejder skal opliste alle ubehagelige situationer, som denne har oplevet tidligere.
 • En test, hvor god og dårlig opførsel skal markeres.
 • Et rollespil, hvor der skal sættes grænser. Dette kunne være enten en video kombineret med en test eller et faktisk rollespil på kontoret (hvis du har en tilgang af blandet læring).

Godt at huske: gentagelse af information kan også hjælpe med at forbedre læring og vidensoptag på samme måde som praktiske tests gør; ved at genkalde information allerede lært.

Tip 3: Skab sammenhæng i indholdet i din e-learning

Tænk tilbage på din gymnasietid; hvilken information hang bedre fast: årstal for historiske begivenheder, som du skulle lære udenad eller Anne Franks fortælling genfortalt af din historielærer? Antageligt det sidste, da du er følelsmæssigt forbundet til den. Derfor, når du udvilker dit e-learning kursus, bør du forsøge at skabe sammenhæng! Fokusér på den virkelige verden og dens fordele for deltagerens daglige arbejde. Scenarier, simulationer, spil og virkelige historier fra din egen erfaring er alle perfekte eksempler på læringsaktiviteter, som giver dine deltagere mulighed for at træffe valg. Valg, som de eventuelt står over for i den virkelige verden og lærer konsekvenserne (gode eller dårlige) af disse valg i et risikofrit miljø.

Tip 4: Opdel det i mindre dele

Forskere er sikre: koncentrationen forringes signifikant efter blot en halv time. Koncentrationen er på sit højeste i begyndelsen af en undervisning og forringes hurtigt. Denne grafik viser vores koncentrationskurve:

Den store grønne bue kaldes super dip. Jo længere undervisningen varer, jo større er super dip. Dette kan modvirkes ved at opdele undervisningen i mindre dele, som gengivet i de lilla linjer. Dog er aktive pauser også en vigtig del i opdelingen, således det er muligt at genoplade energien [Positive Psychology].

Eftersom koncentrationsevnen er så kort, er det logisk at opdele læringsindholdet i mindre dele fremfor et dagslangt kursus. En passende løsning er eksempelvis mikro-træning. En mulighed er at opdele kurser i 10 minutters kurser til hver dag. En af de største fordele er, at det giver mere frihed. Deltagere kan på afslappende vis selv bestemme, hvornår de gennemfører kurset. Derudover understøtter det mobil læring og hjælper med at bekæmpe glemmekurven. Naturligvis er denne online træning ikke egnet til komplekse emner [Growth Engineering].

Tip 5: Anvend et LMS, som understøtter læring uden afbrydelser

Et optimalt læringsmiljø er en forudsætning for fremragende læringsresultater. Uheldigvis kan du ikke kontrollere læringsmiljøet  for online kurser. Men én ting kan du kontrollere og det er systemet, du anvender til kurset. Der er stor forskel i kvaliteten. Nogle virksomheder anvender fortsat PowerPoint sendt per email, mens andre anvender et online learning management system (LMS), hvor deltagere kan tilgå alt deres læringsindhold når som helst og hvor som helst. Selv blandt LMSer kan der være stor forskel. Derfor anbefaler vi, at du tager højde for disse tre grundlæggende punkter, når du vælger et LMS:

 • Hvordan er designet i deltagerens brugerflade? Er det enkelt eller rodet?
 • Indeholder systemet koncentrationsfremmende elementer såsom en pop-up, som viser sig, når der er brug for en pause?
 • Hvordan er navigationen i LMSet? Logisk eller besværlig?

Nyttige kilder

 1. RemindLearning
 2. PsycheStudy
 3. Positive Psychology
 4. Growth Engineering

Ofte Stillede Spørgsmål