5 tips för effektiva e-lärandekurser

Bokstavligt talat vem som helst kan skapa en e-lärandekurs, så länge de kan skriva och vet hur man använder en dator. Men att skapa effektiva e-lärandekurser är helt annorlunda. Som tur är finns det massvis med tips på nätet för att hjälpa dig. Det enda problemet med dessa tips är att de är så generella. Därför ger vi dig fem tips här som verkligen hjälper dig att öka effektiviteten i dina e-lärandekurser oavsett material eller läroplan.

Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 7 minutes

Tips 1: Håll det enkelt

Använd enkelhet i olika aspekter av din e-lärandekurs:

 • Ämnet på din kurs.
 • Mängden med information.
 • Överföring av information.

Ämnet på din kurs

Ämnet på dina e-lärandekurser behöver anpassas till de intressen och förkunskaper som din målgrupp har, så att du kan bygga vidare på dessa. Det är viktigt att utmana studenten samtidigt som du förklarar nya koncept. Håll det enkelt, men inte för enkelt och inte heller för svårt. När en utmaning är för svår för studenternas kompetensnivå kan de bli ängsliga och stressade. Men om utmaningen är för enkel blir studenterna istället uttråkade och distraherade. Du behöver sikta på någonting där i mitten. Enligt neuropsykologen Mihaly Csikszentmihalyi är inlärning som mest effektiv när en person befinner sig i flow; mitt emellan det enkla och det komplexa [1].

Mängden med information

Håll dig till den här regeln: less = more. Vi förklarar detta vidare i tips #4, eftersom det är så viktigt.

Överföring av information

Först behöver du överväga hur du vill förmedla informationen. Genom text, video, ljud, illustration, infografik eller en kombination? Forskning visar att en kombination av ovanstående metoder är bäst för optimal kunskapsretention, eftersom:

 • Du kan matcha olika inlärningsstilar.
 • Variationen gör att du kan bibehålla studenternas uppmärksamhet under längre tid.

Det enda villkoret är att du håller informationen relevant och enkel. Och hur håller man det enkelt? Hur skriver man enkla texter i en e-lärandekurs? Vi råder dig att följa riktlinjerna för webbtexter eftersom e-lärandekurser i grunden är webbsidor, men de befinner sig i ett slutet system som kallas för ett LMS. Gör såhär:

 • Försök att hålla rubriker under sex ord.
 • Undvik att använda mer än 20 ord per mening.
 • Sikta på 150 ord per stycke.
 • Betona viktiga termer genom att använda olika färger och teckensnitt.
 • Undvik jargong; använd vanliga termer.
 • Använd aktiv röst.
 • Håll dig till det väsentliga.

Dessa riktlinjer är sammanställda från olika studier utförda av Kasper Spiro om effektiviteten av e-lärandematerial.

Tips 2: Upprepa informationen i olika format

Målet med din e-lärandekurs är att studenterna ska komma ihåg och implementera det som de har lärt sig. En metod för att öka retention är att upprepa samma innehåll i olika format. Detta engagerar olika sinnen, vilket i sin tur aktiverar de olika delar av hjärnan som behövs för inlärning. På så sätt kan du också överkomma den s.k. glömskekurvan. Genom att repetera det nyinlärda innehållet ofta kommer hjärnan att markera innehållet som viktigt, vilket ökar chansen att det lagras i långtidsminnet.

Glömskekurvan är en minnesmodell etablerad av Ebbinghaus. Den visar hur vi glömmer information över tid när vi inte aktivt försöker behålla den. Enligt modellen glömmer elever i genomsnitt 90% av det som de har lärt sig under de första sju dagarna efter inlärningstillfället [2]. 
Genom att upprepa samma information i olika format kan du överkomma glömskekurvan

Att upprepa samma information i olika format kräver lite kreativitet. Låt oss utforska möjligheterna med ett exempel: föreställ dig en informationskurs om sexuella trakasserier till nyanställda. Du kan inkludera följande format:

 • Textinformation om riktlinjer: vilka är riktlinjerna och hur etablerades de?
 • En text- eller videointervju med en chef som tillämpade dessa riktlinjer under sitt arbete.
 • Videointervju av VD som förklarar vikten av riktlinjerna samtidigt som han/hon upprepar dem.
 • En intervju med en anställd, där någon gick över gränsen och hur det påverkade dem.
 • En uppgift där den anställda behöver skriva ner alla obekväma situationer som han eller hon tidigare upplevt.
 • En frågesport där de behöver indikera dåligt och bra beteende.
 • Ett rollspel där den anställda behöver hålla sina gränser. Detta kan vara antingen en video i kombination med en frågesport eller ett faktiskt rollspel på kontoret (om du har blandat lärande).

En sak som är bra att komma ihåg: att upprepa material kan bidra till förbättrad inlärning och kunskapsretention på samma sätt som övningstest gör; genom att återkalla information som redan har lärts ut.

Tips 3: Kontextualisera ditt e-lärandeinnehåll

Tänk tillbaka på dina gymnasiedagar; vilken information fastnade mest: flera år av historiska händelser som du behövde memorera, eller historien om Anne Frank som din historielärare berättade? Förmodligen det senare eftersom du har en känslomässig koppling till det. När du utvecklar innehållet till din e-lärandekurs, försök att kontextualisera det! Fokusera på den verkliga världen och dess fördelar i studentens dagliga arbete. Scenarier, simuleringar, spel och verkliga berättelser från din personliga erfarenhet är alla perfekta exempel på inlärningsaktiviteter. Dessa inlärningsaktiviteter gör det möjligt för dina studenter att göra val som de kan stöta på i den verkliga världen, och lära sig om konsekvenserna (goda eller dåliga) av dessa val i en riskfri miljö.

Tips 4: Dela upp det i mindre bitar

Forskningen är tydlig: en students koncentrationsförmåga minskar avsevärt efter bara en halvtimmes inlärning. I början av ett inlärningsblock är engagemanget på topp, men det minskar snabbt. Detta diagram visar vår koncentrationskurva:

Den stora gröna linjen kallas superdipp. Ju längre inlärningsblock, desto större dipp. En student kan undvika denna dipp genom att studera i mindre block, som de lila linjerna visar. Studenten behöver bl.a. ta en aktiv paus mellan dessa inlärningsblock för att ladda om [3].

Eftersom uppmärksamhetsspannet är kort är det logiskt att erbjuda innehåll i mindre bitar, istället för en kurs som varar en hel dag. En lämplig lösning är t.ex. en mikroutbildning. En form av det är att köra 10-minuterskurser varje dag. En av de största fördelarna är att det ger mer frihet. Studenterna kan dra nytta av lärandet när de har tid över. Dessutom stöder mikroutbildningar mobilt lärande och hjälper en att komma runt glömskekurvan. Digitala utbildningar är såklart inte lämpliga för komplexa ämnen [4].

Tips 5: Använd ett LMS som stöder distraktionsfritt lärande

En optimal inlärningsmiljö är en förutsättning för goda inlärningsresultat. Tyvärr kan du inte styra inlärningsvillkoren med onlinekurser. En sak som du kan styra över är innehållet och systemet som det levereras genom. Det finns stora variationer i kvaliteten hos olika system. Vissa företag delar fortfarande PowerPoints via e-post, medan andra använder ett online learning management system (LMS) där studenterna har tillgång till allt sitt lärinnehåll var som helst, när som helst. Även bland LMS finns det stor variation. Därför rekommenderar vi att du tar hänsyn till dessa tre grundläggande saker när du väljer ett LMS:

 • Deltagargränssnittet: hur ser det ut och hur känns det? Är det stilrent eller rörigt?
 • Innehåller systemet några element som hjälper koncentrationen, som ett popup-fönster som visas när en deltagare har fokuserat för länge?
 • Hur är navigeringen genom LMS:et? Logisk eller besvärlig?

Läs vidare

 1. RemindLearning
 2. PsycheStudy
 3. Positive Psychology
 4. Growth Engineering

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod