Bästa praxis för e-lärande

Nu när du vet att e-lärande har många fördelar kan vi titta närmare på bästa praxis för att använda sig utav det. Finns det ett bra och ett dåligt sätt att använda sig av e-lärande? Vad behöver du ta hänsyn till innan du börjar med ett e-lärandeprogram?

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Förbered dig

Förbered dig själv, ditt material och dina elever. Ställ förväntningar. Studier visar att de institutioner som lyckats bäst med e-lärande tydliggjorde varför de implementerade e-lärande, hur det skulle gynna eleverna, samt vad som förväntades från dem. När du har beslutat att använda e-lärande i din organisation (men innan du har implementerat det), se till att förklara målen för denna implementering. Hur det kommer att förenkla elevernas liv och hjälpa dem att förbättras inom sina yrken/akademiska karriärer när de har gått utbildingen, osv. Den här förberedelsen är väsentlig för att se till att du har engagerade och intresserade elever när processen börjar.

Organisera dig

Organisera lärmaterialet i begripliga steg. Strukturera din kurs så att den är enkel att navigera. Testa alla länkar för att se till att de är aktiva och uppdaterade. Dela upp din text i mindre stycken så att de blir enkla att läsa. Du kan använda punktlistor, videor och bilder för att göra hela processen mer engagerande och intressant. Lägg till övningsfrågor efter en lång text eller video, för att dubbelkolla att eleverna förstår innehållet.

Tillhandahåll support

E-lärande ska minska din arbetsbörda, inte öka den. Det förstår vi helt och hållet. Det är dock fortfarande nödvändigt att vara tillgänglig för att hjälpa dina elever om de behöver det. Du kan lägga till kontaktuppgifter i kursen eller introduktionssidan som dina elever kan använda vid behov.

Sätt mål

E-lärande ger elever mer autonomi, och en känsla av kontroll (eller behärskning) över sin egen inlärningsväg. Att ge elever fullkomlig frihet kommer emellertid inte att ge dem en känsla av autonomi. Vad de förmodligen kommer att känna är panik, för att de inte vet vad de ska göra. För att kunna uppleva autonomi behöver människor gränser och tydliga mål. Det kan t.ex. vara aktiviteter eller prov som behöver avklaras inom en viss tidsram, så att de kan gå vidare till nästa steg eller nivå.

Analysera resultaten

När eleverna har slutfört några mål eller steg i utbildningen kan du börja analysera resultaten och kolla på statistiken. Inte nog med att detta visar dina elevers styrkor, det visar också hur du som utbildare kan förbättra dina undervisningsmetoder, och ditt material.

Gör justeringar

Du kan uppdatera eller göra justeringar i lärmaterialet när du har gått igenom resultaten och fått feedback från eleverna.

Läs vidare

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

För- och nackdelar med onlinekurser

För- och nackdelar med onlinekurser

Hur utbildar du dina anställda? Är traditionell klassrumsundervisning fortfarande inne i din organisation? Tänk igen! Att erbjuda onlineutbildning är ett utmärkt, revolutionerande alternativ. Väg försiktigt...

Läs mer