E-lärande vs. traditionellt lärande: och vinnaren är...!

Debatten om e-lärande vs. traditionellt lärande växer varje år. Coronapandemin gjorde det hela ännu mer relevant, eftersom anställda i många länder tvingades arbeta hemifrån. Så plötsligt skulle alla undervisningsaktiviteter äga rum online. Men är det ett bra substitut för traditionellt lärande? Låt oss ta en titt på skillnaderna, likheterna och besluta vem vinnaren är!

Online learning vs. traditional learning
Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 5 minutes

Table of contents

 1. Vad är e-lärande?
 2. Vad är traditionellt lärande?
 3. Vad är skillnaden mellan e-lärande och traditionellt lärande?
 4. Finns det några likheter?
 5. Och vinnaren är...?

Vad är e-lärande?

E-lärande är exakt vad det låter som: undervisning som sker online. Det är en form av distanslärande. Ett LMS lagrar vanligtvis lärinnehållet, så att det är tillgängligt var och när som helst.

Vad är traditionellt lärande?

Traditionellt lärande sker i en klassrumsmiljö

Traditionellt lärande sker i en klassrumsmiljö. Det finns en utbildare som modererar och reglerar flödet av information och kunskap. Sedan förväntar sig utbildaren att de anställda fördjupar sina kunskaper genom skrivuppgifter hemma. Numera integreras teknologin mer och mer med klassrummet. Men med undervisning som sker ansikte mot ansikte är den främsta informationskällan fortfarande utbildaren.

Vad är skillnaden mellan e-lärande och traditionellt lärande?

Om du väljer mellan e-lärande och traditionellt lärande kan det vara användbart att överväga följande jämförelser:

E-lärande

Traditionellt lärande

Online

Offline 

När och var som helst

Påtvingad tid och plats

Flexibel takt

Bestämd takt

Ensam

Tillsammans med dina kollegor

Stöder en självständig inlärningsstil

Lär dig av och med varandra 

Den primära informationskällan är onlineinnehåll

Den främsta informationskällan är utbildaren

Begränsat med interaktion

Omfattande interaktion mellan utbildare och kollegor 

Det här är de stora skillnaderna, men det finns också skillnader i kostnader och deltagande. Låt oss expandera lite på dessa punkter:

Deltagande

Även om kontinuerlig utbildning prioriteras högt i organisationer implementeras den ofta inte helt och hållet. Anställda som deltar i utbildningar som deras chefer skapar kan känna att det blir påskyndat eftersom tiden är begränsad, särskilt med tanke på allas ändlösa att göra-listor.

E-lärande kommer då till undsättning. Faktum är att en undersökning [1] med över 700 korporativa deltagare visade att 87% föredrog att gå onlinekurser under arbetstimmar. Det går snabbare än undervisning som sker ansikte mot ansikte [2], och de kan enkelt klämma in det mellan sina dagliga uppgifter.

Onlinemoduler är ofta billigare än internutbildningar.

Kostnader

Att upprätta traditionella utbildningar är värdefullt, men också dyrt. Onlinemoduler är ofta billigare än internutbildning. Varför? Du behöver inte stå för extra kostnader som kommer med internutbildningar som resor, utbildningsanläggningar, anlita en utbildare eller skriva ut utbildningsmaterial. År 2019 uppgick USA:s utbildningskostnader till 83 miljarder dollar! Utav detta spenderades 29,6 miljarder på dessa merkostnader. Kostnaden för att driva utbildningsprogram online är mycket lägre.

Det ekonomiska argumentet borde inte vara den enda avgörande faktorn för att välja onlineutbildning framför traditionell utbildning för ditt företag. Läs mer om andra övertygande för- och nackdelar med e-lärande.

Finns det likheter?

Även om det finns fler skillnader än likheter mellan dessa motsatta inlärningsmetoder, har de gemensamt att de båda är effektiva.

Effektivitet

E-lärande är ett fullfjädrat alternativ till klassrumsundervisning

Vi kan inte påstå att e-lärande är mer effektivt än traditionellt lärande, eller vice versa. Det beror verkligen på ämnet och hur effektivitet mäts. Men totalt sett verkar det som att e-lärande är ett fullfjädrat alternativ till klassrumsundervisning. Det finns gott om bra bevis för att anställda i allmänhet lär sig lika mycket online som de gör i traditionell utbildning.

Och vinnaren är...?

Vi skulle vilja kalla en vinnare, men det kan vi inte. Det skulle inte vara rättvist mot någon av inlärningsmetoderna eftersom båda har sina för- och nackdelar. Vilken inlärningsmetod som är rätt för dina anställda eller din organisation beror på flera faktorer:

 • Vad är er budget?
 • Vilka ämnen ska ni lära ut? Är det praktiskt eller teoretiskt?
 • Vad vill ni uppnå med undervisningen? Utveckla kompetens eller hålla era anställda uppdaterade om företagsstandarder?
 • Hur mycket tid vill ni spendera på utbildning som organisation? Och hur mycket tid kan era anställda spendera på utbildning?
 • Hur hög är motivationsnivån hos era anställda?
 • Har ni anställda i olika åldersgrupper? Arbetar ni främst med millennials, eller är majoriteten av arbetskraften baby boomers?

Att välja det ena över det andra är kanske för svårt. Om du vill kombinera det bästa från två världar bör du definitivt överväga blandat lärande.

Vi vet att vi kan erbjuda dig ett komplett LMS för att skapa kontinuerliga utbildningar i din organisation. Med Easy LMS kan du skapa och hantera effektiva kurser, kontrollera deltagares kunskaper med prov, och generera anpassade certifikat. Vårt verktyg hjälper dig att hålla reda på dina medarbetares framsteg, och våra automatiseringsalternativ sparar dig även tid.

Läs vidare

 1. Athabasca University 
 2. Training Mag
 3. Harvard University 
 4. eLearning Industry

FAQ (vanliga frågor)

 • Vad är e-lärande?
  E-lärande tar plats över nätet. Det är en form av distansundervisning som ger dig tillgång till lärinnehållet när och var som helst.
 • Vad är traditionellt lärande?
  Traditionellt lärande tar plats "ansikte mot ansikte" i klassrumsmiljöer med en utbildare och en grupp deltagare. Det är fäst vid ett schema.
 • Vilka är skillnaderna mellan traditionellt lärande och e-lärande?
  Online vs. offline; när som helst vs. fäst vid ett schema; flexibelt vs. oflexibelt; ensamt vs. tillsammans med andra; begränsat vs. omfattande interaktioner; innehåll vs. utbildare som källa till information.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur skapar man onlinekurser?

Hur skapar man onlinekurser?

Att hålla en onlineutbildning med vår kursskapare är ett enkelt sätt att motivera dina anställda. Det är ett enkelt verktyg för både deltagare och kursskapare...

Läs mer