Våra 5 främsta för- och nackdelar med e-lärande

Att erbjuda e-lärande är ett bra, revolutionerande alternativ till traditionell utbildning. Företag har lagt märke till det. Faktum är att upp till 90% av företag använder någon form av e-lärande idag, jämfört med bara 4% år 1995. Och marknaden för e-lärande förväntas växa ytterligare 8% till 2026! Är du osäker på om du bör hoppa på tåget ännu? Innan du byter ut traditionellt lärande mot e-lärande i din organisation, väg dess fördelar och nackdelar noggrant.

Advantages and disadvantages of online learning
Anna
UX Researcher / Junior Produktägare
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

Vad är e-lärande?

E-lärande är en form av distansundervisning som sker över internet. E-lärande kan innehålla onlinekurser, tentor, gamifierade frågesporter och certifieringsutbildningar.

5 fördelar med e-lärande

Fördel 1. Minskade kostnader

Den mest uppenbara fördelen med e-lärande handlar om ekonomi. En halvdag av klassisk utbildning motsvarar en e-lärandekurs på en timme [1]. E-lärande ökar produktiviteten. År 2019 uppgick amerikanska utbildningskostnader till 83 miljarder dollar! Av dessa spenderades 29,6 miljarder dollar [2] på resor, utbildningsanläggningar, in-house-utbildningar och utrustning. E-lärande sänker många av dessa kostnader, inklusive de som är förknippade med att anställa en utbildare, boka en anläggning, tryckt material och resor.

Fördel 2. Mer praktiskt och flexibelt

Den genomsnittliga heltidsanställda har bara 1% av sin tid att ägna åt lärande

Anställda kämpar ofta för att få plats med kontinuerlig utbildning i sina hektiska och rigida scheman. I en undersökning med 204 anställda [3] indikerade 93 stycken att tidsbegränsningar bidrog till att de inte kunde eller inte ville gå klart en kurs i ett försök. Ytterligare 56 menade att det handlade om arbetsavbrott. Den genomsnittliga heltidsanställda har bara 1% av sin tid att ägna åt lärande. Det blir bara 24 minuter i veckan! E-lärande gör att dina anställda kan lära sig enligt ett personligt schema som passar dem bäst. Det tar också mycket mindre tid än traditionell undervisning som sker på plats.

Fördel 3. Bättre kunskaper hos anställda

E-lärande gör det möjligt för människor att lära sig i sin egen inlärningsstil och i sin egen fart, vilket hjälper dem att ta till sig mer information.Om någon behöver mer tid med ett visst ämne kan de gå igenom det så långsamt och så många gånger som de behöver. Som du kan föreställa dig gynnar denna aspekt av e-lärande kunskapsretentionen. WR Hambrecht + Co fann att e-lärande ökade graden av kunskapsretention av lärmaterialet med 25-60%!

Online-elever överför verkligen det som de lär sig i praktiken

Fördel 4. Ökad omsättning

American Society for Training and Development (2011) undersökte 2500 företag och fann att företag som hade omfattande utbildningsprogram hade 218% högre intäkter per anställd och 24% högre vinstmarginaler [4]. Mer forskning bekräftar att online-elever verkligen överför det som de lär sig i praktiken. 87% av de 204 tillfrågade anställda angav att de hade applicerat sina nyförvärvade färdigheter och kunskaper i praktiken på jobbet! Detta innebär konkreta fördelar, oavsett om det är ökad försäljning, förbättrade processer eller nöjda kunder.

Fördel 5. Enkel uppdatering av innehåll

I dagens värld förändras information och kunskap snabbt! Med tryckt material är det enda sättet att hänga med i dessa förändringar att skriva ut materialet igen, och om du gjorde det skulle det bli ganska kostsamt (för att inte tala om de stackars träden 😉). Genom att uppdatera onlinekurser hänger du inte bara med i dessa förändringar utan att gå bankrutt, det gör även processen lätt som en plätt. Det bästa är att alla förändringar du gör i ditt online-innehåll blir omedelbart tillgängliga för hela målgruppen!

5 nackdelar med e-lärande

Nackdel 1. Det kräver självdisciplin och tidshantering

41% av ett urval på 204 anställda angav att ett hinder för att delta i e-lärande var att motivera sig själv. Varför? Även om vi alla kan hålla med om att självdisciplin och tidshantering alltid spelar roll när det gäller inlärning, kräver e-lärande mindre vägledning från en utbildare än traditionellt lärande. Vanligtvis eliminerar e-lärande också schemalagda möten och deadlines. Som ett resultat måste dina anställda sätta sig i förarsätet när det kommer till deras pågående utbildning.

Personliga interaktioner är ett måste för att väcka materialet till liv

Nackdel 2. Mindre sociala interaktioner

När du föreställer dig ett traditionellt klassrum kommer du sannolikt att tänka på livliga gruppdiskussioner och elever som räcker upp handen för att ställa läraren frågor. Dessa stunder uppstår visserligen inte lika naturligt i e-lärande. För vissa individer är dessa personliga interaktioner ett måste för att väcka materialet till liv. Ändå är det möjligt att få mer sociala interaktioner till e-lärande genom tävlingar, schemalagda Q&A-sessioner med en lärare och aktivitet i diskussionskanaler.

Nackdel 3. Inte lämplig för alla ämnen

Vilket skulle du hellre lära dig via e-lärande: hur man flyger ett flygplan eller regeringens riktlinjer för att göra sig av med kemikalier? Vårt val, och vad vi föreställer oss är ditt val också, är det senare. Du skulle säkert inte vilja vara passagerare på ett plan med en pilot som bara hade flugit i en flygsimulator tidigare. Komplexa ämnen, operativa tekniker och metoder som kräver en fysisk miljö utförs bäst personligen. Men mer repetitiva ämnen i en miljö med hög omsättning lämpar sig naturligt för e-lärande.

Nackdel 4. Brist på praktiskt lärande

E-lärande kan inte ersätta den kunskap som kommer genom praktisk erfarenhet

E-lärande är ofta teoribaserat och saknar praktiska övningar. Teoretiska kunskaper avser fakta, teorier och resonemang medan praktiska kunskaper är baserade på praktiska ansträngningar och uppgifter. E-lärande skulle t.ex. vara ett bra verktyg för att lära sig den teoribaserade delen av ämnet fotboll, som dess historia och spelregler. Det kan dock inte användas för att överföra praktiska kunskaper, som hur man faktiskt spelar spelet. Det är bara att komma ut på planen. Därför är det viktigt att komma ihåg att e-lärande inte kan ersätta de kunskaper som kommer genom praktisk erfarenhet.

Nackdel 5. Beroende av teknologi

Att yngre generationer kommer in i arbetslivet, och att teknik används i större utsträckning har drivit populariteten för e-lärande. Men det är inte alla som har integrerat teknik med sina dagliga rutiner. I en studie från 2016 visade det sig att 26% av alla vuxna var s.k. "datoranalfabeter". Därför är det viktigt att bedöma om dina anställda är datorkunniga och om de har rätt inställning till e-lärande. Har dina anställda bekväm tillgång till elektroniska enheter och internet? Har de fungerande högtalare om det finns video eller ljud i en kurs? Om tillgång till e-lärande blir en börda kan motivationen sjunka.

Är e-lärande rätt för din organisation?

Om du funderar på att ersätta traditionellt lärande med e-lärande uppmuntrar vi dig att väga komplexiteten i dina utbildningsämnen, och dina anställdas motivationsnivåer tillsammans med denna lista med fördelar och nackdelar. Om du har fler frågor om effektiviteten av e-lärande jämfört med traditionellt lärande, läs den här artikeln.

Easy LMS är ett av de system som du kan använda för att implementera e-lärande i din organisation. Med Easy LMS kan du skapa och hantera effektiva kurser, utmanande prov, och bevilja anpassningsbara certifikat. Vårt LMS levereras med ett bra analysverktyg och olika alternativ för automatisering också.

Läs vidare

  1. Chapman Alliance 
  2. Training Mag
  3. Industrial and commercial training 
  4. Cegos

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur skapar man onlinekurser?

Hur skapar man onlinekurser?

Att hålla en onlineutbildning med vår kursskapare är ett enkelt sätt att motivera dina anställda. Det är ett enkelt verktyg för både deltagare och kursskapare...

Läs mer