5 wskazówek dotyczących tworzenia skutecznych kursów e-learningowych

Każdy może stworzyć kurs e-learningowy, jeśli tylko potrafi pisać i zna się na obsłudze komputera. Ale opracowanie skutecznego kursu e-learningowego to już zupełnie inna sprawa. W Internecie znajdziesz dość dużo pomocnych porad i trików. Problem w tym, że są one bardzo oczywiste. Dlatego przedstawiamy 5 wskazówek, które naprawdę pozwolą zwiększyć skuteczność twoich kursów e-learningowych niezależnie od materiału lub programu nauczania.

Caroline
Content Manager & HR Officer
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 6 minut

Spis treści

 1. Wskazówka 1: Prostota to podstawa
 2. Wskazówka 2: Powtarzaj informacje w różnych formatach
 3. Wskazówka 3: Nadaj kontekst treściom e-learningowym
 4. Wskazówka 4: Podziel wiedzę na fragmenty
 5. Wskazówka 5: Korzystaj z LMS, który wspiera naukę bez zakłóceń

Wskazówka 1: Prostota to podstawa

Siła prostoty dotyczy różnych aspektów twojego kursu e-learningowego, tj.:

 • Temat kursu
 • Ilość informacji
 • Sposób przekazywania informacji

Temat kursu

Temat kursu e-learningowego musi być zgodny z zainteresowaniami
i wcześniejszą wiedzą twojej grupy docelowej, by mógł stanowić solidną podstawę do dalszych działań. Ważne jest, aby postawić przed uczestnikami wyzwanie, jednocześnie wyjaśniając nowe koncepcje. Należy zachować prostotę – ale kurs nie może być ani zbyt prosty, ani zbyt trudny. Z jednej strony, gdy wyzwanie znacznie przekracza poziom umiejętności ucznia, staje się on niespokojny i zestresowany. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdy poziom umiejętności jest o wiele wyższy od trudności wyzwania, uczeń rozprasza się
i zaczyna się nudzić. Dlatego należy celować w miejsce pośrodku. Neuropsycholog Mihaly Csikszentmihalyi uważa, że nauka przynosi najlepsze efekty, gdy osiągamy stan przepływu; punkt znajdujący się dokładnie pomiędzy prostotą a trudnością. [1]

Ilość informacji

Trzymaj się tej zasady: mniej = więcej. Rozwinęliśmy to we wskazówce numer 4, ponieważ jest to niezwykle ważne.

Przekazywanie informacji

Najpierw musisz rozważyć, w jaki sposób chcesz przekazać informacje.
Za pomocą tekstu, wideo, nagrań, ilustracji, infografik lub ich kombinacji? Według badań dla optymalnej retencji najlepsza jest kombinacja, ponieważ:

Jedynym warunkiem jest to, aby materiały były odpowiednie i proste. Jak to osiągnąć? Jak napisać prosty tekst e-learningowy? Radzimy trzymać się wytycznych dotyczących pisania w sieci, ponieważ kursy e-learningowe to
w zasadzie strony internetowe, ale w zamkniętym systemie zwanym LMS.
Oto one:

 • Staraj się, aby nagłówki nie przekraczały 6 słów
 • Unikaj używania więcej niż 20 słów w jednym zdaniu
 • Dąż do 150 słów w jednym akapicie
 • Wyróżnij ważne pojęcia za pomocą różnych kolorów i czcionek
 • Unikaj żargonu, używaj potocznych sformułowań
 • Używaj strony czynnej
 • Ogranicz się do zasadniczych zagadnień

Powyższe zalecenia zostały zebrane na podstawie różnych badań Kaspera Spiro dotyczących skuteczności materiałów e-learningowych.

Wskazówka 2: Powtarzaj informacje w różnych formatach

Kurs e-learningowy można uznać za skuteczny, jeśli uczestnicy zapamiętają
i wdrożą przyswojony materiał. Jedną z metod sprzyjających retencji jest powtarzanie tych samych treści w różnych formatach. Dzięki temu zaangażowane są różne zmysły oraz aktywowane różne części mózgu biorące udział w procesie nauki. W ten sposób można również pokonać krzywą zapominania. Gdy często powracamy do nowo poznanych treści, mózg zaznacza je jako ważne, co zwiększa prawdopodobieństwo, że zapisze je
w pamięci długotrwałej.

Krzywa zapominania to model pamięci stworzony przez Ebbinghausa. Pokazuje on, jak z czasem tracimy informacje, jeśli nie staramy się ich zachować. Według tego modelu uczący się zapomną średnio 90% tego, czego się nauczyli w ciągu pierwszych siedmiu dni. [2]
Powtarzanie tych samych informacji
w różnych formatach pomoże pokonać krzywą zapominania

Powtarzanie tych samych informacji w różnych formatach wymaga od ciebie odrobiny kreatywności. Zbadajmy możliwości na przykładzie kursu informacyjnego o molestowaniu seksualnym dla nowych pracowników. Możesz uwzględnić następujące formaty:

 • Tekstowa informacja o wytycznych: czym są wytyczne i jak zostały ustalone?
 • Wywiad tekstowy lub wideo z kierownikiem, który zastosował te wytyczne podczas swojej pracy
 • Wywiad wideo z dyrektorem generalnym, który wyjaśnia znaczenie wytycznych, jednocześnie je powtarzając
 • Wywiad z pracownikiem, wobec którego przekroczono granicę, i jak to na niego wpłynęło
 • Zadanie, w którym pracownik musi wypisać wszystkie niekomfortowe sytuacje, których doświadczył w przeszłości
 • Quiz, w którym należy wskazać złe i dobre zachowania
 • Gra fabularna, w której pracownik musi zachować swoje granice. Może to być film połączony z quizem lub rzeczywista gra fabularna w biurze (jeśli stosujesz nauczanie mieszane)

Warto zapamiętać: powtarzanie materiału może również pomóc w poprawieniu nauki i retencji w ten sam sposób, w jaki robią to testy praktyczne – poprzez przypominanie sobie już poznanych informacji.

Wskazówka 3: Nadaj kontekst treściom e-learningowym

Przypomnij sobie czasy szkoły średniej; która informacja utkwiła ci lepiej
w pamięci: daty wydarzeń historycznych, które trzeba było zapamiętać, czy historia Anny Frank opowiedziana z zaangażowaniem przez nauczyciela historii? Prawdopodobnie ta druga, ponieważ wywoływała w tobie reakcję emocjonalną. Dlatego, tworząc treści e-learningowe, staraj się nadać im kontekst! Skup się na świecie rzeczywistym i korzyściach, jakie można czerpać z wiedzy w codziennej pracy. Scenariusze, symulacje, gry i sytuacje z własnego doświadczenia są doskonałymi przykładami działań edukacyjnych, które pozwalają kursantom dokonywać wyborów, z jakimi mogą spotkać się
w prawdziwym świecie, i poznawać ich konsekwencje (dobre lub złe)
w środowisku wolnym od ryzyka.

Wskazówka 4: Podziel wiedzę na fragmenty

Naukowcy są zgodni: koncentracja znacznie obniża się już po pół godzinie nauki. Na początku bloku nauki uczniowie znajdują się na szczycie zaangażowania, lecz ono szybko słabnie. Poniższy wykres przedstawia krzywą naszej koncentracji:

Długa zielona linia nazywana jest superdip (superspadek). Im dłuższy blok nauki, tym większy spadek. Uczeń może go pokonać, ucząc się w krótszych blokach, co pokazują fioletowe linie. W takiej sytuacji ważne jest, aby uczeń zrobił sobie aktywną przerwę pomiędzy blokami nauki na odzyskanie sił. [3]

Skoro więc uwaga uczącego się jest krótka, logiczne jest oferowanie treści edukacyjnych w małych porcjach zamiast kursu trwającego cały dzień. Adekwatnym rozwiązaniem byłoby na przykład mikroszkolenie. Mogą to być
10-minutowe kursy odbywające się każdego dnia. Jedną z największych zalet takiego rozwiązania jest to, że zapewnia ono większą swobodę. Uczestnicy mogą korzystać z niezobowiązującej nauki, gdy tylko mają wolny czas. Dodatkowo wspiera naukę mobilną i pomaga pokonać krzywą zapominania. Oczywiście, ten rodzaj szkolenia online jest nieodpowiedni dla złożonych tematów. [4]

Wskazówka 5: Korzystaj z LMS, który wspiera naukę bez zakłóceń

Optymalne środowisko uczenia się jest warunkiem koniecznym dla uzyskania doskonałych wyników nauczania. Niestety w przypadku kursów online nie można kontrolować warunków nauki. Jedną rzeczą, na którą masz wpływ to zawartość i system, przez który jest oferowana. Dostępne rozwiązania różnią się od siebie pod względem jakości. Niektóre firmy nadal wysyłają pocztą elektroniczną prezentację PowerPoint, podczas gdy inne korzystają z systemu zarządzania nauczaniem online (LMS), w którym uczący się mogą uzyskać dostęp do wszystkich treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie. Nawet wśród systemów LMS istnieje wiele różnic. Dlatego podczas wyboru LMS zalecamy wziąć pod uwagę 3 podstawowe elementy wymienione poniżej:

 • Jaki jest wygląd i sposób działania interfejsu użytkownika? Czy interfejs jest przejrzysty, czy przeładowany elementami?
 • Czy system zawiera elementy poprawiające koncentrację, takie jak wyskakujące okienka, które pojawiają się, gdy jednorazowo spędzasz zbyt dużo czasu nad nauką?
 • Jak wygląda nawigacja po systemie LMS? Jest logiczna czy uciążliwa?

Przydatne zasoby

 1. RemindLearning
 2. Portal Jak Się Uczyć
 3. Positive Psychology
 4. Growth Engineering

Często zadawane pytania