Fokuseret arbejde i en distraheret verden

Vi lever i en distraheret verden. Det er ikke blot vores aftener, som har omdrejningspunkt omkring apps, som er udviklet til at forkorte vores opmærksomhedsspændvidde og afbryde vores fritid. Arbejdspladser er i stigende grad indrettet til at afbryde enhver form for fokuseret arbejde. Åbne kontolandskaber med mobilt mobilar fjerner individuelle muligheder for at tænke og arbejde fokuseret. Fokuseret arbejde er et fænomen, som står i stærk modsætning til overfladisk arbejde. Det hårdt at arbejde fokuseret i længere perioder med enestående resultater. Efterhånden som læring flyttes online, skal e-learning Kurser reflektere fokuseret arbejde for at få det bedste ud af deltagerne.

Helena
Content Writer / Redaktør
Posted den
Opdateret den
Læsetid 9 minutes

Indhold

 1. Fokuseret arbejde vs. overfladisk arbejde
 2. Hvorfor deltagere har brug for fokuseret arbejde
 3. E-learning med et mindset af fokuseret arbejde

Fokuseret arbejde vs. overfladisk arbejde

Fokuseret arbejde

Du skal lære at arbejde fokuseret for at skille dig ud og være den bedste på dit område

I Cal Newports kendte værk, defineres fokuseret arbejde som “professionelle aktiviteter udført i en tilstand af koncentration uden distraktioner, som presser dine kognitive evner til det yderste. Denne umage skaber ny værdi, forbedre din færdighed og er vanskelig at replikere" [Deep work: Rules for Focused Success in a Distracted World] af Cal Newport (2016)

Som Newport beskriver, rækker resultaterne ud over den personlige gevinst i forhold til en reel indvirkning på jobbet. Du skal lære at arbejde fokuseret for at skille dig ud og være den bedste på dit område. Det er dog ikke nemt, da dine kognitive evner bliver presset og din telefon skal være slukket og uden for rækkevidde. I den digitale verden vi lever i, er vi ikke indrettet til denne læringsstil, så at engagere sig i den er en radikal holdning mod en kultur, der fremmer overfladisk arbejde.

Overfladisk arbejde

Overfladisk arbejde er den stærkeste modpart til fokuseret arbejde, dog er det den måde, de fleste af os arbejder på det meste af tiden. Newport definerer overfladisk arbejde i sin bog “ikke-kongnitivt krævende, logiske opgaver ofte udført med distraktioner. Disse opgaver skaber egentlig ikke ny værdi i verden og kan nemt replikeres.”

Vores arbejdspladser reflekterer denne overfladiske arbejdstil. Tænk på alle de emails du skal besvare og de interne beskeder, som ikke stopper med at poppe op. Disse opgaver kræver meget ringe interllektuelle færdigheder og meget lidt fokus. Hvis du arbejder på denne måde hele dagen, er det sandsynligt, at du ikke er tilfreds med, hvad du har opnået. Vi har brug for at fokusere længere og på mere komplekse opgaver, hvis vi ønsker at få det bedste ud af os selv og vores virksomheder. Med andre ord, vi er nødt til at arbejde fokuseret!

Hvorfor deltagere har brug for at arbejde fokuseret

At holde fokus er essentielt for fokuseret arbejde

Fokuseret arbejde er det vigtigste aspekt i læring. Uden, forsvinder information ind af det ene øre og ud af det andet. At holde fokus er essentielt for fokuseret arbejde, således det er muligt at engagere sig fuldstændigt i læringsmaterialet. Kun da kan du føle ægte tilfredsstilelse med dit arbejde. Denne ligning viser denne pointe:

Arbejde i høj kvalitet = anvendt tid ×fokusintensitet [YouTube]

Bill Gates eksempel

Deltagere skal arbejde fokuseret for at få det bedste ud af sig selv. Newport refererer ofte til berømte personer, som har tillagt sig en fokuseret arbejdsstil og dermed har kaplulteret sig til succes. Bill Gates havde "tænke uger", hvilket er et fantastisk eksemple på at opbygge en struktur i hvilken det er muligt at arbejde fokuseret. En uge to gange om året, tilbragte Gates i en afsidsliggende hytte i skoven. Her brugte han cirka 18 timer om dagen på sit arbejde. Denne struktur hjalp Gates med at konceptualisere ideer, som formede Microsoft til den virksomhed, den er i dag.

Mens Gates fik meget ud af sine "tænke uger", er det ikke en realistisk mulighed for de fleste af os. I stedet for,  kan vi bruge Gates' ide: hver dag tage tid til fokuseret arbejde og styrke vores personlige udvikling, produktivitet og i sidste ende bedre resultater! Vi har måske ikke brug for at fokusere på en opgave i 18 timer, men vi kan opbygge en fokusmuskel med tiden.

Fokuseret arbejde træner din fokusmuskel

Generelt set kan personer opdeles i to, når det drejer sig om evnen til at holde fokus: kampen at påbegynde en opgave og kampen om at holde fokus på den påbegyndte opgave.

Fokus skal trænes for at blive stærkere

Fokus skal trænes for at blive stærkere nøjagtig som med enhver muskel. Kunstige deadlines er en måde til at styrke fokus, fordi de skaber en falsk følelse af tidspres, hvilket kan hjælpe i forhold til at påbegynde en opgave. Vi tilpasser oftest opgaven til den tid, vi har til rådighed; hvis du kun giver dig selv 30 minutter til en opgave, er det sandsynligt, at du løser opgaven inden for den tid. Hvis du derimod har en hel dags ustruktureret tid, vil opgaven optage alt den tid [YouTube].

Det hjælper også træning af din fokusmuskel at slå notifikationer fra. Når du arbejder fokuseret, bliver det hurtig en vane at slukke for din telefon eller snooze interne beskeder på din computer. Det lyder nemt nok, ikke? Det er faktisk ret svært at træne din fokusmuskel, men når du gør det til en vane, bliver det nemmere. Prøv at følge disse trin næste gang, du skal arbejde fokuseret:

 1. Snooze notifikationer
 2. Læg din telefon væk
 3. Saml alt den information, du har brug for
 4. Log ud af interne kommunikationskanaler
 5. Påbegynd fokuseret arbejde

Hvorfor har du i det hele taget brug for at træne din fokusmuskel? Som vi lærte i Gates's eksemplet: fokuseret arbejde = øget produktivitet. Deltagere har brug for at engagere sig i Kursusmaterialet og være uden distraktioner for at kunne få det bedste ud af indholdet. Ikke blot det, men når du styrker din fokus muskel, vil du drage fordel af det i mange forskellige områder i dit liv; det er en fædighed i den virkelige verden!

Tilfredsstillelsesargumentet

Hvad gør læring tilfredsstillende? Vi kan betragte det som et håndværk. Det er lige meget, hvad der læres, men at bruge tid og kraft på det, som en juveler bruger på sit håndværk, sikrer tilfredsstillelsen. Kort sagt, hvis du bruger tid på noget, er det mere sandsynligt, at du vil være stolt af dit udkomme. Afbrudt tid er ikke fremmende for fokuseret arbejde og giver deltagere mulighed for at glide ind i overfladisk arbejde.

Tilfredsstillelse er uundgåeligt efter en dag med fokuseret arbejde. Tiden er blevet brugt meningsfyldt på en opgave og det har været muligt at lære uden forstyrrelser. Vi kan næsten garantere, at du ikke opnår den samme tilfredsstillelse efter en dag med besvarelse af emails!

E-learning med et mindset af fokuseret arbejde

Fokuseret arbejde kræver tid, dedikation og motivation

Fokuseret arbejde kræver tid, dedikation og motivation og kan være svært at komme i gang med. Det er derfor en god ide at anvende et værktøj, som hjælper dig med at opbygge struktur, som også støtter dig i at lægge dine dårlige vaner fra dig. Uden en sådan struktur har vi en tendens til at forblive i de vaner, vi kender; psykologer beskriver dette begreb som "standard bias" [The Decision Lab]. Vi er ikke indstillet til at ændre vores vaner, hvilket er grunden til, at e-learning værktøjer er yderst nyttige. E-learning kan understøtte et fokuseret mindset, da det tilbyder ét centralt læringsmiljø fri for afbrydelser og distraktioner. Det er en god ide at anvende et LMS til at oprette læringsindhold. Dette giver deltagerne en positiv arbejdsoplevelse med fokuseret arbejde og hjælper dem med fuldt ud at engagere sig i materialet. Mange nøglefunktioner i et LMS understøtter fokuseret arbejde [Sama]:

Kustige/faktiske deadlines

Som diskuteret overfor, hjæler kunstige deadlines med at skabe et tidspres. Som et alternativ kan faktiske deadlines i et Kurses have den samme indvirkning. Ved at tilføje deadlines i dit Kursusmateriale fremmer du fokuseret arbejde. Det er altsammen i systemet - også påmindelser!

Fjern distraktioner

Det gode ved et online Kursusværktøj er, at du bestemmer; du kan fjerne distraktioner, som du kontrollerer. Du kan bestemme i hvad og hvordan dine deltagere undervises. Det er muligt at oprette underholdende Kurser, som fastholder deltageres opmærksomhed. Eksempelvis en slide i et Kursus med blot en video om ét emne: ingen logoer, ingen timer og ingen navigation. Anvende hele skærmen udeluklkende til dit indhold. Deltagere bliver ikke distraherede af tekst eller billeder, men vil derimod være fuldt ud fokuseret på videoen. Nogle få Quizspørgsmål på den næste slide vil vise dig om deltagerne var opmærksomme 😉!

Forfølg kun meningsfyldte mål

Det er vigtigt at have en målsætning inden, du opretter nyt Kursusmateriale. En målsætning kan være såvel bred som personlig. Eksempelvis kan du som opstille læringsmålsætning for alle deltagere i Kurset.

Ifølge forskning, taber vi 20% af vores produktivitet, når vi skifter kontekst. Derfor er det yderst vigtigt at have en klar målsætning for dine deltagere.

Skabe en rutine

Vi lærer bedst, når vi ved, hvad der venter os. Det er derfor mest effektivt at skemalægge undervisningsblokke med fokuseret arbejde. Et online Kursusværktøj kan hjælpe dig med at oprette opgaver, som skifter mellem overfladisk og fokuseret arbejde.

Eksempelvis kan flere lette emner nemt forstås; det er bedst at gruppere disse, således deltagere ved, hvad de kan forvente i sessionen og kan forbedre sig på overfladisk arbejde.

I modsætning hertil, kan du oprette indhold, som understøtter fokuseret arbejde hvis du har brug for at oprette dit Kursus omrking mere komplekse emner. Brug dertil længere opgaver for at vurdere deltagernes viden frem for korte Quizzer.

Ved at opdele emner i overfladisk og fokuseret arbejde giver du dine deltagerne den fordel, at de ved, hvad de kan forvente sig af Kurset og hvordan de skal fordele deres fokus.

Det er ikke en nem opgave og tager tid at udvikle, men fokuseret arbejde er den bedste læringstilgang i en verden fuld af distraktioner! Opret online Kurser med fokuseret arbejde for at få det bedste ud af dine deltagere.

Nyttige kilder

 1. Deep work: Rules for Focused Success in a Distracted World af Cal Newport (2016)
 2. YouTube
 3. YouTube
 4. The Decision Lab
 5. Sama

Ofte Stillede Spørgsmål

 • Hvad er fokuseret arbejde?
  Fokuseret arbejde er en arbejdsstil, som promoverer fokus på én opgave i længere tid. Det kræver selvdisciplin og fokus, men resulterer i større produktivitet og tilfredsstillelse!
 • Hvad er overfladisk arbejde?
  Overfladisk arbejde er det modsatte af fokuseret arbejde. Vores arbejdspladser et indrettet til denne type arbejde. Tænk på, hvordan vi hele tiden sender emails og interne beskeder, som afbryder vores egentlige daglige opgaver! Overfladisk arbejde skaber mindre tilfredsstillelse og mindre produktivitet end fokuseret arbejde.
 • Hvorfor er fokuseret arbejde essentielt i læring?
  Fokuseret arbejde er nødvendigt for at kunne arbejde effektivt. Mange succesfulde personer tilegner sig denne metode for at få det bedste ud af sig selv. Læring kræver fokus og fokuseret arbejde betyder dybdegående fokus på én opgave ad gangen.