Djupjobb i en distraherande värld

Vi lever i en distraherande värld. Det är inte bara våra kvällar som styrs av appar som är byggda för att förkorta vår uppmärksamhetsspann och störa vår vilotid. Arbetsplatser är alltmer utformade för att störa alla typer av koncentrerat arbete. Coworking-utrymmen med flyttbara möbler stör den individuella handlingsförmågan till att djupjobba med en syssla. Djupjobb är ett fenomen som går emot vår värld av ytligt arbete. Det handlar om intensivt fokus under långa perioder, med häpnadsväckande resultat. När inlärningen sker online behöver e-lärandekurser spegla en approach av djupjobb för att få ut det bästa av sina studenter.

Helena
Content writer / Editor
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 9 minutes

Djupjobb vs. ytligt jobb

Djupjobb

För att sticka ut och bli bäst i ditt fält behöver du lära dig att djupjobba

I Cal Newports välkända bok definieras djupjobb som "Arbetsuppgifter utförda i ett ostört koncentrerat tillstånd som anstränger ens kognitiva förmågor till dess gränser. Dessa ansträngningar skapar nytt värde, ökar din kompetens och är svåra att replikera [1]."

Newport menar att resultaten av djupjobb går bortom egen vinning, och har en verklig påverkan på arbetsplatsen. För att sticka ut och bli bäst i ditt fält behöver du lära dig att djupjobba. Det är ingen enkel syssla, eftersom ens kognitiva förmågor pressas, och mobiltelefonen måste förbli avstängd och utom räckhåll. Vår digitala värld är inte uppbyggd för denna inlärningsstil. Att engagera sig i djupjobb kan vara drastiskt i en kultur som främjar ytligt jobb.

Ytligt jobb

Ytligt jobb är motsatsen till djupjobb, ändå är det vad de flesta av oss gör för det mesta. I Newports bok definieras ytligt jobb som "icke-kognitivt krävande, logistiska uppgifter som ofta utförs när man är distraherad. Dessa ansträngningar tenderar inte att skapa mycket nytt värde i världen och är enkla att replikera.”

Våra arbetsplatser återspeglar denna ytliga arbetsstil. Tänk på alla e-postmeddelanden som du måste svara på och interna meddelanden som inte slutar plinga. Dessa uppgifter kräver mycket lite intellektuell skicklighet och behöver inte mycket fokus. Om du arbetar på detta sätt under en hel dag, kommer du sannolikt att vara ganska missnöjd med vad du har uppnått. Vi behöver ett tyst fokus med längre, mer komplexa uppgifter om vi vill få ut mesta möjliga av oss själva och våra företag. Vi måste med andra ord utöva djupjobb!

Varför studenter behöver djupjobba

En stor del av djupjobb är fokus

Djupjobb är en viktig aspekt av lärande. Utan den går informationen in i ena örat och ut ur det andra. En stor del av djupjobb är fokus, något som är nödvändigt för att fullt ut engagera sig i inlärningsmaterialet. Först då kan man verkligen känna en tillfredsställelse i det som man har åstadkommit. Den här ekvation bevisar det:

Högkvalitativt arbete = tillbringad tid × intensiteten av fokuset [2]

Ta Bill Gates som exempel

Studenter behöver djupjobba för att få att prestera högt. Newport hänvisar ofta till kända personer som har anammat ett mindset av djupjobb för att "slunga" dem till framgång. Bill Gates hade t.ex. "think weeks", ett bra exempel på hur man bygger en struktur där man kan djupjobba. Två gånger om året, låste Gates in sig i en stuga i skogen under en vecka. Här ägnade han sig enbart åt sitt arbete i cirka 18 timmar om dagen. Denna struktur hjälpte Gates konceptualisera idéer som formade Microsoft till företaget det är idag.

Gates fick ut mycket av sina "think weeks", men det är kanske inte realistiskt för de flesta av oss att göra som honom. Istället kan vi ta till oss den underliggande idén: att blockera ut oavbruten fokustid varje dag leder till personlig utveckling, produktivitet och i slutändan bättre resultat! Vi kanske inte behöver fokusera på en uppgift under 18 timmar om dagen, men vi kan utveckla vår fokusmuskel över tid.

Djupjobb tränar din fokusmuskel

Människor hamnar generellt i ett av två läger när det kommer till att fokusera: kampen om att starta en uppgift och kampen om att behålla fokus när de väl har börjat.

Fokusmuskeln behöver tränas för att växa sig stark

Som med alla muskler behöver fokusmuskeln tränas för att växa sig stark. Konstgjorda deadlines är en metod som leder till bättre fokus, eftersom de simulerar en känsla av brådska som kan driva en till att påbörja en uppgift. Vi tenderar att anpassa uppgiften till den tid som vi har; om du bara ger dig själv 30 minuter att göra en uppgift är det sannolikt att du får den färdig på den tiden. I kontrast till detta kan en hel dag av ostrukturerad tid för att utföra en uppgift förmodligen ta all den tiden [3].

Att stänga av aviseringar kan också bidra till att träna din fokusmuskel. Det blir snabbt en vana om du stänger av mobiltelefonen eller pausar de interna meddelandena på datorn, när du utför en arbetsuppgift i djupfokus. Låter det inte enkelt? Att träna din fokusmuskel är faktiskt riktigt svårt, men det hjälper att hålla sig till en rutin. Prova dessa steg nästa gång du behöver fokusera:

 1. Snooza dina aviseringar
 2. Förvara mobiltelefonen utom synhåll
 3. Samla all information som du behöver
 4. Logga ut från din interna meddelandetjänst
 5. Sätt igång och djupjobba

Vad ska du med en tränad fokusmuskel till, egentligen? Som vi identifierade i exemplet med Bill Gates, innebär djupt fokus = ökad produktivitet. Studenter behöver engagera sig med kursmaterial på djupet och utan distraktion för att få ut mesta möjliga av innehållet. Inte bara det, att träna din förmåga att fokusera kommer att skörda fördelar i andra områden i livet; det är en riktigt bra life skill att ha!

Argumentet om tillfredsställelse

Vad är det som gör lärande tillfredsställande? Vi kan tänka på det som ett hantverk. Det spelar ingen roll vad man lär sig om, men att lägga in den tid och ansträngning som en duktig guldsmed skulle göra med sitt hantverk säkerställer en känsla av tillfredsställelse. För att uttrycka det enkelt, om du verkligen tar dig tiden att göra någonting, är du mer benägen att bli stolt över resultatet. Att bli avbruten motverkar djupjobb, och låter studenter glida in i ytligt jobb.

Tillfredsställelse är oundviklig efter en dag av djupjobb. Tiden spenderas meningsfullt på en uppgift, vilket möjliggör oavbruten inlärning. Vi kan nästan garantera att du inte får samma tillfredsställelse efter en dag av att ha svarat på mail!

E-lärande med djupjobb som mindset

Djupjobb kräver tid, engagemang och motivation

Att sjunka ner i djupjobb är knepigt. Det tar tid, engagemang och motivation. Det är en bra idé att använda ett verktyg eftersom det ger struktur och hjälper dig att arbeta bort dåliga studievanor som du har fått under åren. Utan en struktur tenderar människor att fortsätta med beteenden som de är vana vid; psykologer kallar det för "the Default Bias" [4]. Vi är inte biologiskt lagda till att ångra våra beteenden, vilket är anledningen till att verktyg för e-lärande är särskilt användbara. E-lärande kan stödja ett mindset av djupjobb eftersom det är ett centralt lärutrymme fritt från avbrott och distraktioner. Det är en bra idé att använda ett LMS för att skapa lärinnehåll. Det ger studenter en positiv arbetslivserfarenhet av djupjobb och hjälper dem att engagera sig i materialet på rätt sätt. Flera viktiga LMS-funktioner stöder djupjobb [5]:

Artificiella/riktiga deadlines

Som vi diskuterade i fokusavsnittet hjälper artificiella deadlines studenter att skapa en känsla av brådska. Alternativt har digitala kurstillfällen en liknande effekt. Att lägga in deadlines i ditt kursmaterial främjar fokus eftersom studenterna då inte behöver använda en distraherande enhet som en mobiltelefon för att kolla upp datumen. Allt finns i systemet, med påminnelser!

Ta bort distraktioner

Det fina i ett verktyg för onlinekurser är att makten ligger i dina händer; alla distraktioner som du kontrollerar kan du ta bort. Du får bestämma vad och hur dina deltagare lär sig. Skapa intressanta och roliga kurser som väcker deltagarnas uppmärksamhet. Tänk dig t.ex. en kurssida med bara ett videoklipp om ett ämne: inga logotyper, inga tidtagare och ingen navigering. Använd all skärmyta för inlärning. Studenten blir varken distraherad av text eller bild, och kommer att ge sitt totala fokus till videon. Ett par frågesportfrågor på nästa bild kommer att kontrollera om studenten har varit uppmärksam 😉!

Jaga bara meningsfulla mål

Det är viktigt att sätta mål innan du börjar skapa nytt kursmaterial. Dessa kan vara både breda och personliga. När du designar din onlinekurs kan du t.ex. definiera inlärningsmålen för alla kursdeltagare.

Forskning visar att vi förlorar 20% av vår produktivitet när vi byter kontext. Därför är det viktigt att vara tydlig med vad du vill att dina elever ska uppnå från början.

Få in en rutin

Vi lär oss som bäst när vi vet vad vi kan förvänta oss av uppgiften som vi står inför. Att schemalägga koncentrerade tidsblock för djupjobb är den mest effektiva metoden. Verktyg för onlinekurser kan hjälpa dig genom att gruppera inlärningsuppgifter i ytliga och djupa sektioner.

Lättsamma ämnen kan vara enkla att förstå; placera dessa i en grupp så att eleverna vet vad de kan förvänta sig av den inlärningssessionen, och konsekvent ta på den "ytliga arbetshatten".

Om du däremot behöver designa en kurs i ett komplext ämne kan du skapa innehåll som stöder djupjobb. Det innebär färre quizavbrott och längre uppgifter för att bedöma deltagarnas kunskaper.

Att dela upp ett ämne i djupa och ytliga sektioner gynnar eleverna. De får veta vad de kan förvänta sig av kursen, och vad de kan arbeta med när deras energi- och fokusnivåer är höga eller låga.

Det tar tid och möda att utveckla förmågan att djupjobba, men det är den bästa lösningen för lärande i en distraherande värld! Designa dina onlinekurser med fokus på djupjobb för att säkerställa att du får ut det bästa av dina elever.

Läs vidare

 1. Deep work: hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld, Cal Newport (2016)
 2. YouTube
 3. YouTube
 4. The Decision Lab
 5. Sama

FAQ (vanliga frågor)

 • Vad är djupjobb?
  Djupjobb är en arbetsstil som främjar fokus på en uppgift under en lång period. Det kräver självdisciplin och fokus men resulterar i högre produktivitet och tillfredsställelse!
 • Vad är ytligt jobb?
  Ytligt jobb är motsatsen till djupjobb. Våra arbetsplatser är utformade för denna arbetsstil, t.ex. vår kultur av att skicka e-postmeddelanden och interna meddelanden som avbryter våra huvudsakliga dagliga uppgifter! Ytligt jobb skapar lägre arbetsnöjdhet och lägre produktivitet jämfört med djupjobb.
 • Varför är djupjobb viktigt för lärande?
  Djupjobb är nödvändigt för att kunna arbeta effektivt. Många framgångsrika människor använder sig av djupjobb för att prestera på topp. Lärande kräver fokus, och djupjobb låter en fokusera intensivt på en uppgift i taget.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod