Czy oceny są kształtujące czy podsumowujące?

Dzięki ocenom trenerzy i konsultanci online z łatwością mogą zweryfikować skuteczność programów edukacyjnych. Niniejszy artykuł koncentruje się na dwóch kluczowych sposobach oceniania: kształtującym i podsumowującym. Przyjrzymy się definicjom i zagłębimy w role, jakie odgrywają. Ponadto pokażemy, jak nasz nowatorski Kreator Egzaminów pozwala zwiększyć efektywność zarówno ocen kształtujących, jak i podsumowujących. Dzięki niemu twoje programy szkoleniowe zabłysną!

Helena
Content Writer / Editor
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 3 minuty

Spis treści

  1. Definicja oceny kształtującej
  2. Definicja oceny podsumowującej
  3. Oceny kształtujące i Easy LMS
  4. Oceny podsumowujące i Easy LMS

Definicja oceny kształtującej

Oceny kształtujące przypominają ciągły „egzamin” i odgrywają zasadniczą rolę w ocenie postępów uczestników przez cały czas trwania kursu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych ocen, oceny kształtujące przeprowadza się
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu stale zapewniają one informacje zwrotne zarówno trenerom, jak i uczniom. Te dynamiczne narzędzia z powodzeniem można wykorzystywać w środowisku nauki, które chcemy na bieżąco dostosowywać. [1]

Oceny kształtujące przypominają ciągły „egzamin” i odgrywają zasadniczą rolę
w ocenie postępów uczestników przez cały czas trwania kursu.

Jak mogę korzystać
z ocen kształtujących jako trener online?

Dla trenera online stosowanie ocen kształtujących jest kluczowe, aby utrzymać zaangażowanie
i monitorować opanowywanie treści. Trenerzy mogą tworzyć interaktywne quizy, ankiety
i egzaminy, dzięki którym na bieżąco sprawdzą zrozumienie materiałów przez uczestników. Takie dynamiczne podejście pozwala natychmiast dostosować strategię nauczania, co w rezultacie poprawia ogólne doświadczenie edukacyjne. [2]

Definicja oceny podsumowującej

Natomiast oceny podsumowujące są podobne do tradycyjnego „egzaminu końcowego” i zapewniają wszechstronną ocenę ogólnych osiągnięć uczestników na koniec kursu. Oferują migawkę zbiorowej wiedzy i umiejętności zdobytych w okresie uczenia się. [3]

Jak mogę korzystać z ocen podsumowujących jako trener online?

Trenerzy online mogą wykorzystywać oceny podsumowujące, aby mierzyć ogólny sukces swoich programów szkoleniowych. Za pomocą odpowiednich narzędzi trenerzy przygotują bezpieczne i kompleksowe egzaminy końcowe, które sprawdzą opanowanie treści kursu przez uczestników. Takie podejście nie tylko umożliwia ocenę skuteczności programu szkoleniowego, ale także wyznacza kierunek przyszłego rozwoju kursu.

Za pomocą odpowiednich narzędzi trenerzy przygotują bezpieczne
i kompleksowe egzaminy końcowe, które sprawdzą opanowanie treści kursu przez uczestników.

Oceny kształtujące
i Easy LMS

Nasz Kreator Egzaminów posiada szereg kluczowych funkcji, które zapewniają trenerom wiele wyjątkowych możliwości w zakresie tworzenia
i przeprowadzania ocen kształtujących. Trenerzy mogą wykorzystać nasze narzędzie przed rozpoczęciem szkolenia
w celu wstępnego sprawdzenia wiedzy uczestników swoich klientów. W ten sposób uzyskają cenny wgląd w istniejące luki w wiedzy, co pozwoli im na odpowiednie dostosowanie treści. Elastyczność stosowanych rodzajów pytań
i funkcji raportowania zapewnia bezproblemową integrację ocen kształtujących we wszystkie szkolenia online.

Oceny podsumowujące i Easy LMS

Jeśli chodzi o oceny podsumowujące, Kreator Egzaminów Easy LMS jest nieocenionym zasobem. Trenerzy mogą wykorzystać jego funkcje do ułożenia Egzaminów po zakończonym szkoleniu, aby dokładnie ocenić zrozumienie materiału kursu przez uczestników. Easy LMS oferuje szczegółowe funkcje raportowania i analiz. Umożliwiają one trenerom weryfikację ogólnej skuteczności programu szkoleniowego, dzięki czemu mogą oni wprowadzać pożądane zmiany w przyszłych iteracjach.

Wniosek

W szkoleniach online synergia między ocenami kształtującymi
i podsumowującymi ma ogromne znaczenie. Kreator Egzaminów Easy LMS pełni rolę katalizatora, oferując wszechstronną funkcjonalność integrującą oba rodzaje ocen. Wykorzystując możliwości naszego narzędzia, trenerzy
i konsultanci mogą stworzyć interaktywne, elastyczne i wszechstronne doświadczenie edukacyjne. A to zaowocuje skutecznymi programami szkoleniowymi online.

Przydatne zasoby

  1. Gradecam
  2. Yale Poorvu Center for Teaching and Learning
  3. SplashLearn

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Zalety i wady nauki online

Zalety i wady nauki online

Nauka online stanowi świetną, rewolucyjną alternatywę dla kształcenia tradycyjnego. Duże przedsiębiorstwa już to zauważyły. Aż 90% korporacji korzysta obecnie z nauczania online, w porównaniu do...

Czytaj więcej