Czy nauka online jest równie dobra jak nauka bezpośrednia? Prawda wyszła na jaw.

W nie tak odległej przeszłości jedyną możliwością uczenia się była nauka bezpośrednia. Jednak teraz, wraz z rozwojem technologii, nauka online szybko zyskuje na popularności. Mimo to nadal możesz mieć wątpliwości co do jej skuteczności. Zanim wejdziesz na pokład e-learningu poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak nauka online wypada w porównaniu z tradycyjnymi metodami bezpośrednimi i sprawdź, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla twojej organizacji.

Online learning vs face to face learning
Anna
Product Owner
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 4 minuty

Spis treści

 1. Co to jest nauka online?
 2. Czy nauka online jest skuteczna?
 3. Kilka kwestii do rozważenia
 4. Co wybrać: naukę online czy naukę bezpośrednią?

Co to jest nauka online?

Nauka online jest formą uczenia się na odległość przez Internet. Jest stosowana wymiennie z terminem e-learning.

Czy nauka online jest skuteczna?

Dobre pytanie. Nauka bezpośrednia królowała przez stulecia, więc naturalne jest założenie, że uczenie się online nie może się z nią równać. Stąd wątpliwości typu, że ludzie nie są w stanie zatrzymać informacji zdobytych
w Internecie lub poważnie podejść do nauki prowadzonej online. Zacznijmy od kilku faktów wskazujących na skuteczność uczenia się online w miejscu pracy:

 1. Nauka online zwiększa wskaźnik uczestnictwa. Pierwszym krokiem do nauki jest jej podjęcie. W ankiecie [1] przeprowadzonej wśród ponad 700 osób uczących się w przedsiębiorstwach 87 % woli brać udział w kursach online
  w godzinach pracy. Dlaczego? Pomiędzy wszystkimi spotkaniami a innymi zobowiązaniami zawodowymi, jednym z największych wyzwań dla pracowników w zakresie uczestnictwa w ustawicznym kształceniu jest czas. Deloitte stwierdził, że przeciętny pracownik może poświęcić tylko 1% swojego czasu na naukę! Sprowadza się to do 24 minut tygodniowo dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. 😖 Nauka online, która zajmuje znacznie mniej czasu niż nauka bezpośrednia, zmniejsza to ograniczenie.
 2. E-learning zwiększa zaangażowanie w materiał szkoleniowy. Trudno utrzymać koncentrację podczas pełnego dwugodzinnego wykładu. Z kolei kursy online można podzielić na mniejsze części i po drodze sprawdzać przyswojenie wiedzy. Ten styl, zwany mikrokształceniem, oznacza, że ​​pracownik może rozpocząć i ukończyć kurs w krótkim czasie od pięciu do dziesięciu minut. Jest to nie tylko wygodne, bowiem badanie [2] pokazuje również, że mikrokształcenie przyspiesza sporządzanie notatek i zmniejsza rozproszenie uwagi.
 3. Ilość treści poznanych za pomocą metod online przewyższa ilość osiąganą w tradycyjnych metodach bezpośrednich. E-learning pozwala ludziom uczyć się we własnym stylu i dogodnym tempie. Biorąc pod uwagę zwiększone zaangażowanie, te aspekty nauki online sprzyjają zachowaniu wiedzy. Według badania przeprowadzonego przez WR Hambrecht + Co [3] nauka online zwiększyła wskaźnik retencji materiału edukacyjnego o 25-60 %!

Kilka kwestii do rozważenia

Nie twierdzimy, że nauka tradycyjna jest przestarzała! Ważne jest, aby rozważyć, czy złożoność tematu, poziom motywacji pracowników i wygoda oferowana przez technologię pasują najlepiej do nauki online.
Istnieją tematy, które bardziej nadają się do nauki bezpośredniej. Nauczanie online, a zwłaszcza mikrokształcenie, nie są idealne do poznawania skomplikowanych tematów. Nie chciałbyś poddać się operacji serca chirurgowi, który przeprowadzał tylko symulacje online. 😉 Są z kolei tematy, takie jak normy bezpieczeństwa i informacje o produktach, które lepiej nadają się do
e-learningu.

Dzięki nauczaniu online tworzenie motywujących materiałów dla pracowników staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Kolejnym czynnikiem decydującym o sukcesie nauki online jest motywacja pracowników. Zgadzamy się, że motywacja jest zawsze ważna do nauki. Jednak nauka online eliminuje zewnętrzne czynniki motywujące, takie jak zachęcający instruktor lub wyznaczane terminy. Z tego powodu tworzenie inspirujących materiałów dla pracowników staje się ważniejsze niż kiedykolwiek i to właśnie dzięki nauczaniu online. [4]

Nie każdy na co dzień korzysta z technologii. Ważne jest, aby rozważyć, czy twoi pracownicy mają częsty dostęp do urządzeń elektronicznych i Internetu. Jeśli nie są obeznani z komputerem, dostęp do treści i poruszanie się po materiałach może stanowić wyzwanie i wpłynąć na poziom ich motywacji.

Co wybrać: naukę online czy naukę bezpośrednią?

Nauka online stanowi świetną alternatywę
i uzupełnienie do nauki bezpośredniej.

Nauczanie online zapewnia większe uczestnictwo pracowników, zaangażowanie i retencję wiedzy, jednocześnie obniżając koszty
i niedogodności związane
z tradycyjnym kształceniem. Połączenie skuteczności nauki online z korzyścią ekonomiczną stanowi doskonałą alternatywę
i uzupełnienie do nauki bezpośredniej.

Czy jesteś przekonany o skuteczności nauki online? Rozważ skorzystanie
z Easy LMS, aby rozpocząć tworzenie kultury kształcenia online w swojej organizacji. Dzięki Easy LMS możesz tworzyć skuteczne szkolenia i zarządzać nimi, sprawdzać wiedzę na egzaminach i generować spersonalizowane certyfikaty. Nasze narzędzie pomoże śledzić postępy twoich pracowników,
a dzięki opcjom automatyzacji zaoszczędzisz czas.

Przydatne zasoby

 1. Badanie przeprowadzone przez Athabasca University
 2. Artykuł z witryny Uniwersytetu Harvarda
 3. Prezentacja WR Hambrecht + Co
 4. Artykuł z portalu eLearning Industry

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Jak opracować kurs online?

Jak opracować kurs online?

Chcesz zmotywować swoich pracowników? Przeprowadź szkolenie online za pomocą naszego kreatora kursów. To nie tylko łatwe narzędzie dla uczestników, ale także dla samego twórcy. Autor...

Czytaj więcej