Vad är compliance-utbildning? Definition och strategier för nybörjare

Att behöva gå (obligatorisk) compliance-utbildning låter riktigt tråkigt, och det är det ofta. Men det behöver det inte vara. Gjort på rätt sätt kan compliance-utbildning skapa en bättre arbetsplats, förebygga olyckor och öka ansvarstagandet inom ditt företag. Lär dig mer om vad compliance-utbildning är för något och hur du kan dra nytta av det i din organisation.

Priscila
Marknadsföring
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 7 minutes

Vad är definitionen av compliance-utbildning?

Compliance (efterlevnad) innebär, i allmänhet, att följa regler, specifikationer och föreskrifter. Compliance-utbildning tenderar att vara obligatorisk i många organisationer.

Compliance-utbildning tenderar att vara obligatorisk i många organisationer

Det hänvisar till processen av att utbilda anställda om lagar, förordningar och företagspolicyer som appliceras på deras arbetssysslor och organisationen som de arbetar åt [1].

Det finns två huvudtyper av compliance-utbildning: corporate compliance och regelefterlevnad. Corporate compliance omfattar branschpolicyer och procedurer, och alla tillämpliga lokala och nationella lagar. Regelefterlevnad har att göra med de ansträngningar som en organisation gör för att följa dessa regler och förordningar. Dessa lagar och policyer kan variera beroende på bransch och ofta beroende på plats.

Vilka är målen med compliance-utbildning?

Compliance-utbildning syftar till att minska risker och se till att ett företag och dess andelsägare följer en uppsättning regler som gäller för dem. Målen för compliance-utbildning inkluderar att:

 • Säkerställa att alla anställda följer företagets regler. Om alla regler följs blir det färre misstag, färre olyckor och kvaliteten på företagets produkter och tjänster garanteras.
 • Säkerställa att alla anställda och företaget själv följer myndigheters regler. Att följa lokala och nationella lagar som gäller för en organisation förhindrar böter och påföljder som kan utdömas genom att inte följa lagen.
 • Upprätthålla en god arbetsmiljö för anställda och intressenter. Compliance-utbildning hjälper till att utbilda anställda och kan förebygga etiska problem, trakasserier och olyckor. Det resulterar i en bättre arbetsmiljö för de anställda överlag och lägre personalomsättning.
 • Upprätthålla företagets rykte och förhindra monetära förluster. Compliance-utbildning gör anställda och intressenter ansvariga i händelse av fel eller försummelser, baserat på dokumentation om compliance-utbildningen. Företaget kan förebygga misstag och påföljder, samt kunna ta avstånd från problematiska intressenter.

Exempel på compliance-utbildningar

Compliance-utbildningar kan täcka många ämnen. Här är några exempel:

 • Trakasserier. Den här typ av utbildning visar hur man identifierar trakasserier, och vad man ska göra om man är ett offer eller vittne till den här typen av beteende i företaget. Det kan säkerställa att arbetsmiljön är säker för alla och fungerar som en varning för eventuella förövare.
 • Säkerhet. Fokuserat på företagets riktlinjer för användning av säkerhetsutrustning och hur man utför vissa uppgifter korrekt, vilket förebygger olyckor.
 • Cybersäkerhet. Utbildningen förklarar vad cybersäkerhet är och hur varje anställd kan förhindra cyberattacker på företagets datorer och servrar.
 • Etik. Denna typ av utbildning förklarar företagets värderingar och hur varje anställd förväntas följa dem. Den täcker vad som anses vara etiskt beteende och vad som inte är det.
 • Korruption och penningtvätt. Utbildningen förklarar hur företaget hanterar sin ekonomi, vad som är lämpligt beteende med företagets pengar och vad som inte är det. Den lär en anställd att känna igen korruptionsplaner i företaget och att rapportera dem på ett säkert sätt, samt påföljderna för att delta i sådana planer (inklusive fängelsestraff).
 • Myndighetsregler. Denna typ av utbildning relaterar till eventuella branschlagar och förordningar som ett företag bör följa, och hur varje anställd är ansvarig för att följa reglerna relaterade till dess arbete.

Hur skiljer sig compliance-utbildning från andra typer av utbildning?

Compliance-utbildning kan låta som bara en annan typ av obligatorisk utbildning. Men det är det inte. Compliance-utbildning är inriktad på att säkerställa att alla regler som gäller för företaget följs och att reducera risker.

Compliance-utbildning är inriktad på att säkerställa att alla regler som gäller för företaget följs och att reducera risker

Andra typer av utbildningar är mer inriktade på personalutveckling, till exempel:

 • Onboarding är inriktat på att utbilda nyanställda och få dem att känna sig välkomna i företaget. Det handlar om att lära dem företagets kultur och värderingar och vad som förväntas av dem under de första veckorna på jobbet.
 • Regelbunden kompetensutveckling utbildar anställda kontinuerligt för att förbättra deras färdigheter och kunskaper så att de presterar bättre på sina jobb.
 • Coaching är en typ av utbildning inriktad på att hjälpa en anställd att nå sin potential i företaget, eller som ledare, eller för att hjälpa företaget att nå sina mål.

Hur du gör din compliance-utbildning rolig med Easy LMS

Nu när du vet vad compliance-utbildningen är, kanske du undrar om det är möjligt att göra en sådan typ av utbildning mer engagerande för anställda. Svaret är ja! 

Compliance-utbildning behöver inte vara tråkigt

Compliance-utbildning behöver inte vara tråkig. Allt beror på hur du organiserar din utbildning och skapar utbildningsmaterialet [2]! Med Easy LMS har du tillgång till följande verktyg för att ta din compliance-utbildning till nästa nivå:

 • Kurser som kombinerar text, video, bilder och ljud som gör din utbildning engagerande och rolig, med verkliga exempel och varierat innehåll.
 • Prov med olika typer av frågor att välja mellan (inklusive video- och ljudfrågor) så att du kan illustrera dina poäng tydligare och tillgodose behoven hos olika typer av elever.
 • Certifiering med anpassade certifikat som inkluderar en unik kod som kan verifieras direkt i Easy LMS, och även med tredjepartsverktyg. Till exempel Merits eller Credly, som båda för närvarande används av våra kunder med integrationer för protokollföring av compliance-utbildningar.
 • Lättillgängt från olika enheter (inklusive mobila enheter) så att dina anställda kan gå sin utbildning när det passar dem bäst.
 • Rapporter kan lagras offline, så att du kan ladda ner dem och lagra dem i företagets register för t.ex. en revision.
 • Academy med inlärningsvägar som ger anställda tillgång till flera kurser på ett ställe, låter dem följa sina framsteg och ladda ner certifikat.
 • Anpassad branding så att du inte behöver berätta för någon att du använder Easy LMS för din compliance-utbildning, och behålla äran för dig själv!

Vill du veta hur våra kunder använder Easy LMS för compliance-utbildning? Läs om hur Southland District Council i Nya Zeeland skapade en serie med roliga kurser åt sina anställda med Easy LMS, vilket resulterade i mycket högre slutförandegrad.

Läs vidare

 1. Wikipedia 
 2. eLearning Industry

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur följer man sina anställdas framsteg genom utbildningen?

Hur följer man sina anställdas framsteg genom utbildningen?

Som arbetsgivare är utbildningen av dina anställda ett av dina största bekymmer. Efter att ha skapat ett komplett utbildningsprogram åt dina anställda skulle man kunna...

Läs mer