Definitionen av en frågesport

I den här artikeln pratar vi om definitionen av en frågesport.

En frågesport kan definieras som en typ av spel eller hjärngympa. När deltagare spelar gentemot varandra för att få högst poäng kan frågesporten komma att innehålla ett tävlingselement, vilket bidrar till högre engagemang hos deltagare.

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 2 minutes

Företag och utbildningsväsendet vill ofta förhöra deltagare inom ett specifikt kunskapsområde snarare än att testa allmänbildning. På så sätt är frågesporter en metod för företag och skolor att mäta tillväxten av kunskap, färdigheter och/eller förmågor.

En frågesport är ofta ett kort prov, och har sällan en lika stor inverkan på betyg som vanliga prov har. Vissa lärare använder inte alls resultaten från en frågesport som underlag för betygssättning. Man kan få spela frågesporter ett flertal gånger under gången av en kurs. Det är ett enkelt sätt för både elever och lärare att hålla koll på ens utveckling. Elever får reda på vilka ämnen som de behöver lägga lite extra fokus på, och lärare får insikter kring eventuella kunskapsluckor. Det finns flera olika typer av frågor som kan användas i en frågesport, exempelvis fyll i luckorna, flervalsfrågor och sant eller falskt-frågor. Det är även möjligt att ha bilder som svarsalternativ.

Användbara källor

Wikipedia

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Vad är ett onlineprov?

Vad är ett onlineprov?

Ett onlineprov är ett prov eller test online som har i syfte att mäta kunskaper hos deltagare inom ett givet ämne. Förr i tiden var...

Läs mer