Hur vi reducerar vårt företags klimatavtryck

Varje gång vi säljer en prenumeration köper vi ett träd för att kompensera för våra koldioxidutsläpp. Det hjälper oss att nå vårt mål: att bli ett klimatneutralt företag. Men gör det verkligen någon skillnad att köpa träd? Ja, det gör det! Låt oss räkna på det tillsammans och ta reda på hur!

Kompensation av CO2 för varje såld prenumeration

Vi köper en Pongamia varje gång vi säljer en prenumeration. Trädet planteras i Gran Chaco, Paraguay. Varje Pongamia absorberar 44 kg CO2 per år, producerar värdefulla nötter och är perfekt för återbeskogning av skadat eller nedbrutet landskap.

Trädplanteringscykeln

Vi kommer att äga trädet i 20 år. Vid det laget kommer trädet att ha absorberat totalt 880 kg CO2. Istället för att hugga ner trädet kommer vi, efter 20 år, att överlämna det till jordbrukaren som äger marken som trädet planterades på. Trädet kommer fortfarande att absorbera CO2, men det räknas inte längre till vår kompensation.

En rolig sidogrej är att oljan från trädets nötter raffineras till förnybart biobränsle, ett hållbart alternativ till fossilt bränsle. Eftersom Pongamia-arten producerar nötter, är trädet mer värdefullt levande än om det skulle skördas för timmer.

En annan fascinerande fördel med Pongamia: det inhemska växtlivet får möjligheten att (åter)växa runtomkring trädet. Växtligheten lockar dessutom till sig naturliga pollinatorer.

Vi gör vår del i kampen mot avskogning

Genom att plantera Pongamia gör vi vår del i kampen mot avskogning. Bara i Gran Chaco-regionen försvinner det mer än 214 km² skog varje månad. Vi köper träden via Project Pongamia med hjälp av den hållbara investeringsplattformen Corekees som planterar träden i omgångar.

Att plantera träd i Europa

Vi började nyligen använda en andra plattform, "ecotree", för att köpa träd i Europa. Vi äger en varierad samling av träd genom plattformen, från terpentintallar och lönnträd till Douglasgranen. Alla dessa träd är certifierade och hjälper oss att nå vårt mål om att bli ett koldioxidneutralt företag, men just terpentintallarna är en stapelvara i vår trädportfölj.

Årlig kompensation av CO2

Vi säljer i genomsnitt 480 abonnemang per år. Så vi - eller egentligen våra kunder - kompenserar 21,120 kg CO2 varje år! Den här siffran ökar såklart om vi fortsätter att lägga till 480 träd varje år, eftersom träden från året innan fortsätter att kompensera för CO2. Så under det andra året ligger kompensationen på 42,240 kg CO2. Det tredje året på 63,360 kg CO2, osv.

Facts and Figures

Trees to compensate carbon footprint Nya träd köpta i Paraguay: 45
Total mängd CO2 kompenserad: 1,980.00 kg
Nya träd köpta i Europa: 267
Totalt antal träd: 296
Total mängd CO2 kompenserad: 225kg

Nya träd köpta i Guatemala: 30

Total mängd CO2 kompenserad per år: 1,320.00kg

Att köpa extra träd

Vi jobbar med target conditions på Easy LMS. Varje gång vi når en target condition köper vi ett träd. Det blir en extra motivationsfaktor för oss! Vår dröm är att bygga vår egen skog någonstans i närheten, så att vi kan krama våra egna träd 😉