Så här skapar man en kultur av kontinuerligt lärande

Alla vi bör sträva efter livslångt lärande. En kultur av kontinuerligt lärande på jobbet stöder ett öppet mindset och prioriterar personlig utveckling. Lärande kan vara kärnan i din organisationskultur, med en strategi på plats för att ständigt utveckla dina anställda. Implementera ett LMS i din organisations struktur och se hur det tar dig till höga höjder!

Helena
Content writer / Editor
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 5 minutes

Vad är en kultur av kontinuerligt lärande?

Att upprätthålla en kultur av kontinuerligt lärande är avgörande för alla organisationer. En positiv arbetsmiljö är direkt kopplad till arbetsnöjdhet och personlig utveckling. Dessutom hjälper det dina teammedlemmar att hålla sig uppdaterade med aktuella kunskaper i deras områden. Forskning från Deloitte visar att organisationer som adopterar kontinuerligt lärande har 37% högre produktivitet och är 92% mer benägna att innovera [1]. Vilka är nyckelfunktionerna i en kultur som prioriterar kontinuerligt lärande?

 • En miljö som stöder ett öppet mindset.
 • En miljö som prioriterar personlig utveckling.
 • En miljö där teknologier och system stöder kollaborativt lärande.

Hur främjas en kultur av kontinuerligt lärande?

Att ha ett lärandemål är bra, men det är ännu viktigare att veta hur man når dit. Vilka strategier kan du implementera för att skapa en kultur av kontinuerligt lärande i din organisation?

 • Ge konstruktiv feedback.
 • Sätt personliga mål, och dela dem.
 • Skapa medvetenhet om tillgängliga resurser.
 • Erbjud en budget för lärande.

Öva på att ge konstruktiv feedback

Alla gör misstag. Det är vad vi lär oss av dem som räknas. Att ge och ta emot feedback är en väsentlig del av lärandet. Vad är det som gör feedback så effektivt  [2]?

 • Förmågan att kommunicera feedbacken tydligt.
 • Förmågan att utöva aktivt lyssnande när du tar emot feedbacken.

Du kan kommunicera tydligt genom att framföra din poäng på ett koncist sätt. Feedbackmoment hjälper dig att skapa struktur. Du kan till exempel boka in regelbundna utvecklings- och resultatmöten med varje anställd för att säkerställa att alla är på samma sida. Du kan också skapa ett formulär för självbedömning i förväg. Du och den anställda fyller i det oberoende av varandra och träffas sedan för att diskutera resultaten.

En annan feedbackmöjlighet att överväga är en retrospektiv. En retrospektiv är ett teammöte i slutet av veckan där man diskuterar teammedlemmarnas förbättringsmöjligheter och framgångar. Detta främjar en sund arbetskultur där alla känner sig värdefulla.

Att ge och ta emot feedback är en väsentlig del av lärandet

Både anställda och arbetsgivare ger feedback dagligen, skriftligen och i person. Den här, mindre strukturerade stilen, bör fortfarande vara rakfram men respektfull för att säkerställa optimal inlärning. Alla feedbackscenarier bör innehålla en balans mellan beröm och handlingsbara förbättringspunkter.

Att lyssna är en viktig aspekt av att ta emot feedback effektivt. Aktivt lyssnande innebär att fokusera helt på den andra personens ord när du väntar på din tur att tala. Detta hjälper dig att komma ihåg information bättre, och visa den andra personen att du är intresserad av vad den säger!

Sätt personliga mål, och dela dem

Att sätta mål på jobbet är ganska vanligt, men hur kan man göra dem mer personliga? För arbetsgivare och chefer kan det öka inlärningsmotivationen att sätta mål centrerade kring personlig utveckling. Skapa ett mål genom att reflektera över de färdigheter som krävs för din roll. Du kan göra detta genom en självbedömning för att utvärdera dina preferenser och styrkor. Vad är du bra på just nu, och vad behöver du förbättra? Diskutera det med en kollega eller ta reda på det själv.

För arbetsgivare och chefer kan det öka inlärningsmotivationen att sätta mål centrerade kring personlig utveckling

Att dela dessa mål med ditt team främjar transparens och ansvarstagande, som båda är nödvändiga för att lyckas i lärandet! Att dela är också ett bra sätt att sprida entusiasm kring personlig utveckling och i sin tur uppmuntra till mer produktivitet och bättre resultat hos andra.

Skapa medvetenhet om tillgängliga resurser

Det är vanligt att anställda är omedvetna om vilka utbildningsmöjligheter som finns tillgängliga i organisationen, särskilt i större företag [3].

Du kan annonsera utbildningsmöjligheter till dina anställda, som onlinekurser eller workshops, via e-post, nyhetsbrev eller ert intranät. Detta säkerställer att alla lärandemöjligheter som erbjuds utnyttjas på ett bra sätt!

Erbjud en budget för lärande

Ibland behöver vi alla en liten push för att prioritera lärande. Som organisation är det viktigt att förstärka hur väsentligt lärande är för både personlig utveckling och företagets övergripande tillväxt. Gör detta genom att erbjuda en årlig utbildningsbudget för varje anställd. Dina anställda kan känna att de har kontroll över sin utveckling och kommer att välja vad de vill lägga sin budget på. Anställda kan till och med dela idéer och samarbeta genom materialet som de konsumerar, vilket skapar en starkare laganda.

Hur ett LMS kan stödja kontinuerligt lärande

Den främsta fördelen med att använda ett LMS för att skapa en kultur av kontinuerligt lärande är att det samlar alla dina resurser under ett (virtuellt) tak. Andra förmåner är:

 • Du kan organisera digitala kurser i ett bibliotek för e-lärande.
 • Det är enkelt att uppdatera och återbesöka material.
 • Ett LMS främjar lärande på språng.

Föreställ dig att du har ett utrymme tillgängligt för alla teammedlemmar, där de kan lära sig i sin egen takt. Våra kurser och examinationer kan kombineras med ett certifikat för att göra lärandet mer givande för deltagaren! När du är klar kan du enkelt hålla reda på och analysera dina anställdas resultat genom vår Academy. Ta lärandet till nästa nivå och välj ett LMS som är mobilvänligt, som Easy LMS [4].

Läs vidare

 1. Quadmark
 2. The Business Journals
 3. Training Industry
 4. eLearning Industry

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Vad är lärande? Från teori till praktik

Vad är lärande? Från teori till praktik

Lärande är en del av våra liv. Vi skaffar oss nya kunskaper, färdigheter, insikter, värderingar och preferenser varje dag. Detta kan ske både undermedvetet och...

Läs mer