Vad är en personalutbildning?

Att utbilda dina anställda är en förutsättning för en kreativ, glad och produktiv arbetsstyrka. Tyvärr avfärdar anställda och chefer ofta personalutbildningar som tråkiga eller onödiga. Men utbildning är faktiskt ryggraden i din organisation. Låt oss förklara varför!

What is the definition of employee training?
Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

Vad är en personalutbildning?

Låt oss börja med definitionen av en personalutbildning. Ibland blandas utbildning och utveckling ihop med varandra, men det finns faktiskt en liten skillnad mellan dem:

 • Personalutbildning: Som en del av din organisation förser du dina anställda med kunskaper och färdigheter för att utföra specifika uppgifter eller procedurer. Det övergripande målet? Att hjälpa dem att prestera bättre på sina nuvarande jobb. Personalutbildningar är inriktade på kortsiktiga vinster, som att lära känna de senaste produktuppdateringarna, onboarda nyanställda på CRM-systemet, eller introducera ny mjukvara för projektledning.
 • Personalutveckling: En kontinuerlig process som fokuserar på tillväxt och att tillföra långsiktigt värde till organisationen, som t.ex. ledarskapsprogram. Personalutveckling syftar inte bara till att optimera individens färdigheter för en viss roll. Istället är det en form av kontinuerligt lärande som underhållar yrkesmän och hjälper dem att utvecklas på sina karriärvägar. Man skulle kunna säga att personalutbildningar är ett element av personalutveckling.

Hur viktigt är det med personalutbildningar?

Det börjar med engagemang och motivation, och slutar med ökad vinst

Personalutbildningar är viktiga för alla företag i alla branscher! Varje utbildningstyp har sina unika fördelar, men i allmänhet resulterar personalutbildning i:

 • Ökad arbetsglädje och medarbetarengagemang [1]: Människor vill må bra av sitt arbete. Om du investerar i deras utveckling visar du att du värdesätter dem. Det fungerar också åt andra hållet. Uppskattade, nöjda och engagerade medarbetare är mer lönsamma och anstränger sig mer.
 • Ökad medarbetarmotivation [2]: Man vill gärna undvika en demotiverande rutin. Om du utbildar dina medarbetare i nya färdigheter och kunskaper kommer de att utmanas, inspireras och motiveras. Dessa känslor resulterar i en ökning i fokus och produktivitet.
 • Högre intäkter per anställd och högre vinstmarginaler [3]: Det börjar med engagemang och motivation, och slutar med ökad vinst. Med hjälp av ökad kunskap och kompetens kommer din personal att göra färre misstag, vara bättre förberedda på att hjälpa dina kunder (högre kundnöjdhet) och vara mer försäljningsdrivna.
 • Ökad personalretention [4]: Anställda är mer villiga att stanna på ett företag om de har tillräckligt med lärmöjligheter och kan växa professionellt. Om inte kommer de att lämna utan några skuldkänslor. Att förlora anställda kommer med en stor prislapp. De tar all sin kunskap med sig, och du måste sedan anställa och utbilda nya.

Vad kostar en personalutbildning?

Personalutbildningen har både fördelar och nackdelar. Men fördelarna väger med hög sannolikhet tyngre än kostnaderna. Här är några av de huvudsakliga kostnaderna för personalutbildning:

 • Pengar: Du kommer att behöva täcka kostnaderna för förnödenheter, system och utbildare.
 • Tid: Tiden som spenderas på utbildning kräver tid bort från dagliga uppgifter.
 • Know-how: Du behöver innehåll och utbildare av hög kvalitet för att säkerställa att din utbildning resulterar i arbete av högsta kvalitet.

Vem behöver personalutbildning?

Personalutbildning är till för alla

Personalutbildning är till för alla: entusiastiska nyanställda pålitliga medarbetare och betrodda seniorer. Även anställda som är nära pensionen behöver det. Om du vill växa som organisation måste du investera i din personals kunskaper och färdigheter.

Det bästa sättet att investera i ditt team är genom att erbjuda dem ett komplett utbildningsprogram. Programmet bör börja på deras första dag och fortsätta till avskedsdrinken.

Identifiera dina anställdas utbildningsbehov

Det första steget mot att implementera ett utbildningsprogram är att identifiera din personals utbildningsbehov. För att avgöra era utbildningsbehov behöver du först fastställa dina affärsmål och hur framgång ser ut inom varje roll. När du väl känner till arbetskraven kan du bedöma dina anställdas nuvarande kompetensnivå.

Dina anställdas utbildningsbehov kommer sannolikt att falla under ett av de mest populära utbildningsprogrammen:

 • Orienteringsutbildning
 • Onboarding
 • Teknisk färdighetsträning
 • Övning i mjuka färdigheter
 • Produkt- eller serviceutbildning
 • Compliance-utbildning
 • Franchise-utbildning
 • Chefs- och ledarskapsutbildning

Du kan också läsa vår artikel om våra tio bästa ämnen för utbildning och utveckling av personal.

Det finns många sätt att lära ut dessa färdigheter till dina anställda, med allt från praktiskt mentorskap till onlinekurser. Varje anställd, arbetsroll och kompetens kommer att behöva ett eget tillvägagångssätt. Vi har identifierat de 12 mest effektiva utbildningsmetoderna.

Följ dina medarbetares framsteg

För att bedöma dina medarbetares framsteg och kvaliteten på dina utbildningar behöver du registrera deras aktiviteter och testa deras kunskaper med prov och enkäter. Läs fler råd om hur du spårar din personals framsteg.

Stöder Easy LMS personalutbildningar?

Många företag är fortfarande osäkra på om det är värt att investera i utbildningsprogram, främst pga. en missuppfattning om att alla utbildningsprogram är för komplicerade, detaljerade och dyra. Det blir dock oundvikligt med tiden. Du kommer att behöva dokumentera och etablera processer, som utan ett dedikerat utbildningssystem kan bli en kombination av slumpmässiga dokument, videor och oorganiserade filer.

Finns det ett bättre sätt att göra detta? Det tycker vi.

90% av alla företag drar redan nytta av någon form av e-lärande idag

Easy LMS stöder onlineutbildningar. De kan användas på egen hand eller som ett komplement till fysiska utbildningar. Plattformar för onlineutbildningar som Easy LMS håller på att bli ett populärt val för företag. 90% av alla företag drar redan nytta av någon form av e-lärande idag, jämfört med bara 4% år 1995 [5].

Organisationer kan använda onlineutbildningar för att komplettera alla åtta utbildningsmetoder som vi listar i den här artikeln, särskilt för de teoretiska delarna.

Vill du skapa en online personalutbildning? Överväg att använda Easy LMS. Vårt onlineverktyg har alla funktioner som du behöver för att genomföra kontinuerliga personalutbildningar i hela din organisation.

Du kan upprätta en Academy som lagrar alla kurser och prov som dina anställda behöver gå igenom för att utföra sina jobb effektivt. Vårt verktyg hjälper dig att hålla reda på din personals framsteg, och våra automatiseringsalternativ kommer att spara dig tid. Varumärkesanpassa allt i din egen företagsdesign, så att de inte vet om att du använder vårt system!

Läs vidare

 1. Gallup
 2. Trainingindustry.com
 3. Cegos
 4. Huffpost
 5. e-student.org

FAQ (vanliga frågor)

 • Vad är personalutbildning?
  Personalutbildningar förser anställda med kunskaper och färdigheter för att utföra specifika uppgifter eller procedurer. Målet är att öka deras prestanda.
 • Vad är personalutveckling?
  Personalutveckling är en långsiktig process som fokuserar på tillväxt och mervärde för en organisation. Det är en form av kontinuerligt lärande för anställda som hjälper dem att utvecklas i sina karriärvägar.
 • Vem behöver personalutbildning?
  Varje anställd kan dra nytta av utbildning, även anställda som är nära pensionen.
 • Vilka är fördelarna med personalutbildning?
  Personalutbildningar skapar ökad arbetsglädje och medarbetarengagemang, ökad motivation hos medarbetarna, högre intäkter per anställd, högre vinstmarginaler och ökad personalretention.
 • Stöder Easy LMS personalutbildning?
  Ja. Med Easy LMS kan du skapa utbildningsprogram online som organisationer kan använda tillsammans med andra typer av utbildningar.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Anställda kan vara som barn. Föräldrar med mer än ett barn kan berätta att varje barn är unikt. Det som fungerar med ett barn fungerar...

Läs mer