12 effektiva metoder för personalutbildning som hjälper ditt företag att växa

Det finns många sätt att göra saker i livet på, och personalutbildningar är inte ett undantag! Om du vill implementera personalutbildningar i din organisation är det lätt att bli förvirrad av alla tillgängliga alternativ. Att välja rätt utbildningsmetod kan vara nyckeln till att hjälpa ditt företag att växa. I den här artikeln går vi igenom 12 olika metoder för att utbilda personal; för- och nackdelar med varje metod, och hur du kan avgöra vilka metoder som är bäst för just din organisation.

Priscila
Marknadsföring
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 8 minutes

Vad finns det för olika metoder för att utbilda personal?

De flesta metoder och tekniker för att utbilda personal kan delas in i två kategorier: utbildningar på jobbet, och utbildningar utanför jobbet [1]. Här tar vi en närmare titt på dem.

Utbildningar på jobbet

Att utbilda personal på arbetsplatsen innebär att man visar de anställda hur man utför arbetet på plats och i realtid. Personalen lämnar vanligtvis inte jobbet (eller ens byggnaden) för att lära sig, utan de jobbar och lär sig samtidigt.

Här är några exempel utbildningar som sker på jobbet:

 • Informella utbildningar mellan kollegor. När det inte finns någon formell utbildning på företaget brukar det här hända. Nyanställda får grundläggande instruktioner av sina chefer och kollegor, och lär sig genom att observera dem.
 • Introduktionsutbildning. Det här är en typ av utbildning som erbjuds till nyanställda för att hjälpa dem att anpassa sig till organisationen. Utbildningen kan genomföras på arbetsplatsen, t.ex. i takt med att en utbildare introducerar företaget. Även kollegor och personer som kommer att arbeta med den nyanställda kan visa företagets huvudkontor och hur deras arbetsmiljö ser ut.
 • Praktiska övningar. Den här sortens utbildning fokuserar på den anställdas individuella behov och kan tillämpas direkt på dennes arbetsuppgifter. Praktiska övningar kan vara väldigt effektiva när man lär sig nya procedurer eller hur man använder ny affärsutrustning. Det kan vara ganska tidskrävande, och kräva en mentor eller särskild utbildare för att stötta personalen. En anställd kan exempelvis behöva bli upplärd av en senior anställd eller arbetsledare för att lära sig hur man använder en maskin eller viss utrustning.
 • Arbetsrotation. Anställda roterar mellan olika arbetsroller istället för att hålla sig till ett visst jobb [2]. Huvudsyftet med arbetsrotationen är att förbättra personalens bakgrundskunskaper genom att låta dem känna på hur det är att arbeta i olika positioner på företaget.
 • Lärlingsutbildning. När det krävs en högre nivå av expertis för att kunna utföra ett arbete kan det vara svårt för företag att hitta någon som redan har dessa kvalifikationer. Då är det vanligt att företag utvecklar ett eget lärlingsprogram. Dessa kan riktas mot nyanställda i företaget, eller ungdomar (vissa företag börjar rekrytera lärlingar redan vid 16 års ålder).
  Praktikanter börjar arbeta under erfarna handledare eller experter under en period

  Praktikanter börjar arbeta under erfarna handledare eller experter under en period, innan de blir självständiga och kan utföra sina jobb på egen hand.

 • Praktikplats. En praktik är en gemensam ansträngning mellan utbildningsinstitutioner och företag. De hjälper studenter att samla lite arbetslivserfarenhet och omsätta sina kunskaper i praktiken. Vissa företag har ett partnerskap med universitet (och vice versa) för att rekrytera praktikanter. Praktikanter arbetar vanligtvis färre timmar än vanliga anställda (eftersom de fortfarande studerar) och behöver i regel skriva en praktikrapport över de aktiviteter som de har utfört på företaget.
 • Coaching. Precis som med mentorskap kan coaching se ut på olika sätt. En person kan t.ex. bli assistent till en senior anställd, och lära sig under deras ledning (ungefär som en praktisk övning, men mer lämpad till kunskapsbaserat arbete [3]). Ett annat sätt är att anlita en extern coach: de anställda kan schemalägga regelbundna sessioner med coachen för att diskutera arbetsrelaterade mål och göra handlingsplaner för att uppnå dessa mål.

Utbildningar utanför jobbet

Att utbilda människor utanför jobbet kräver vanligtvis att personalen lämnar arbetsplatsen eller t.o.m. byggnaden för att lära sig. Av den anledningen kan anställda bli (åtminstone tillfälligt) mindre produktiva.

Här är några exempel:

 • Föreläsningar/konferenser i en sal. Detta kan lämpa sig till compliance-utbildningar, att undervisa personalen i nya tekniker eller för att motivera dem. Oavsett ligger fokus på teoretiska kunskaper. Det innebär vanligtvis att man anlitar en talare eller ber en erfaren yrkesperson att hålla utbildningen. Personalen kan dessutom skickas iväg på konferenser under några dagar.
 • Simuleringar. Simuleringar gör det möjligt för anställda att omsätta sina kunskaper i praktiken genom att kopiera, så gott det går, de verkliga förhållandena i ett jobb. Simuleringstekniker har använts framgångsrikt, bl.a. inom flygindustrin. Att skapa simulerade scenarier är inte lätt eller billigt, men den här typen av utbildning är särskilt viktig för högrisksituationer, där ett misstag på jobbet kan kosta dyrt.
 • Fallstudier. Fallstudier analyserar verkliga exempel på individer eller företag som har använt en specifik metod för att uppnå ett visst resultat. Varje aspekt av personens liv och historia analyseras för att lära sig hur man kan göra på liknande sätt för att uppnå samma resultat [4]. 
 • Onlineutbildning. Denna metod kan tillämpas både på och utanför jobbet, men av praktiska skäl har onlineutbildningar utanför jobbet blivit allt mer populärtAsynkrona utbildningsteknologier gör det möjligt för utbildare att skapa utbildningsmaterial åt elever, som sedan kan komma åt materialet på sin egen tid.
Onlineutbildningar utanför jobbet har blivit allt populärare
 • Sponsrad utbildning. Istället för att inrätta ett internt lärlingsprogram föredrar vissa företag att betala för utbildningen av sina anställda vid en extern institution, till exempel ett universitet. I dessa fall kan den anställda bli ombedd att delta i lektioner under eller efter sin arbetstid.

Att kombinera olika utbildningsmetoder för anställda

Det är också möjligt att kombinera dessa olika utbildningsmetoder för ett blandat lärande, en metod som har visat sig vara effektivt inom en mängd med olika ämnen.

Både onlineutbildningar och blandat lärande använder teknik, åtminstone delvis, för att genomföra utbildningar. Skillnaden är att onlineutbildningar genomförs helt och hållet online, medan blandat lärande har en blandning av traditionella inlärningsmetoder som t.ex. föreläsningar, och online-aktiviteter som genomförs utanför jobbet.

Vilken typ av utbildning är bäst för mitt företag?

Bra fråga! Det beror på ditt företags huvudsakliga roll och aktivitet. Onlineutbildningar fungerar t.ex. bäst för ämnen som kan undervisas från en dator- eller smartphoneskärm, men det ersätter inte en utbildning som sker på arbetsplatsen om arbetet kräver manuellt arbete som behöver läras genom t.ex. praktiska övningar.

Saker att tänka på när du väljer en typ av utbildning för din organisation:

 • Budget. Det är viktigt att överväga om företaget har råd att betala för extern utbildning, eller att låta den anställda lämna sitt jobb för att gå utbildningen, och i så fall hur länge. Om det är för dyrt kan andra billigare alternativ övervägas, såsom arbetsrotation, introduktionsutbildning, blandat lärande och onlineutbildning.
 • Arbetsroll. Vilka typer av jobb behöver dina anställda utbildning för? Det kan vara lättare att utbilda kunskapsarbetare utanför jobbet, men industriarbetare (inom produktion t.ex.) kan behöva utbildas på plats. 
 • Tid. Kommer utbildningen att genomföras på arbetstid eller inte? Ifall att det sker utanför arbetstid, kommer de anställda att få ersättning för det? Vissa företag tycker att det är lättare att be anställda att genomföra utbildningen på arbetstid, där chefer kan hålla ett öga på processen. Andra föredrar att låta dem använda sin egen tid för att lära sig. Det är upp till dig.

Easy LMS och olika metoder för att utbilda personal

Vilka metoder för personalutbildning stöder Easy LMS? Vår lärplattform är väl lämpad för blandat lärande såväl som onlineutbildningar. Dessa kan genomföras både under och utanför arbetstid.  

Vi är dessutom kostnadseffektiva: att använda ett LMS är ett bra sätt att skala utbildningar utan att t.ex. behöva hyra utbildare och utbildningslokal. Du kan skapa onlinekurser som kombinerar text, videor, bilder och ljud för att undervisa i komplexa ämnen utan att behöva organisera en föreläsning för det. Dina anställda kan lära sig på sin egen tid. Du kan också skapa din egen Academy, en digital utbildningsportal där de har tillgång till allt utbildningsmaterial på en och samma plats. Om ni skulle behöva ytterligare praktisk utbildning kan pengarna som sparas med onlineutbildningen användas till praktiska övningar och simuleringar. 

Våra kunder använder Easy LMS på olika sätt för att nå sina utbildningsmål. Ta reda på mer i våra kundberättelser

Läs vidare

 1. Business Management Ideas
 2. Management Study Guide
 3. Wikipedia
 4. Economics Discussion

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Skapa digitala utbildningsprogram till dina anställda

Skapa digitala utbildningsprogram till dina anställda

Att skapa digitala utbildningar till dina anställda kan kännas krångligt, speciellt om du behöver skapa kurserna från grunden. Men det behöver inte vara så! Följ...

Läs mer