12 skutecznych metod szkolenia pracowników, które wpłyną na rozwój twojej firmy

W życiu można robić to samo na wiele sposobów, a ze szkoleniem pracowników jest podobnie! Jeśli chcesz wdrożyć szkolenia pracowników w swojej organizacji, wielość dostępnych opcji bywa dezorientująca. Wybór odpowiedniej metody szkoleniowej może okazać się kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój twojej firmy. W tym artykule przyjrzymy się różnym metodom szkolenia pracowników, ich zaletom i wadom oraz temu, jak wybrać najlepsze metody dla twojej organizacji.

Priscila
Marketing
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 7 minut

Spis treści

Jakie są różne metody szkolenia pracowników?

Większość metod szkolenia pracowników można podzielić na dwie kategorie: metody szkolenia w miejscu pracy i metody szkolenia poza miejscem pracy. [1] Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich.

Metody szkolenia w miejscu pracy

Metody szkolenia w miejscu pracy uczą pracowników, pokazując im na bieżąco, jak wykonywać swoje obowiązki. Zatrudnieni zwykle nie opuszczają miejsca pracy (ani nawet budynku firmy), aby uczyć się – pracują i uczą się w tym samym czasie.

Oto kilka przykładów metod szkolenia w miejscu pracy:

 • Nieformalne szkolenie między współpracownikami. Zwykle dzieje się tak, gdy firma nie prowadzi formalnych szkoleń. Nowi pracownicy otrzymują podstawowe instrukcje od swoich przełożonych oraz współpracowników,
  i uczą się, obserwując ich.
 • Szkolenia wprowadzające. Ten rodzaj szkoleń przeprowadzany jest dla nowych pracowników, aby pomóc im dostosować się do organizacji. Mogą one odbywać się w miejscu pracy, ponieważ instruktor przedstawia nowozatrudnionym firmę, współpracowników i osoby, z którymi będą pracować, a także oprowadza ich po siedzibie firmy i zapoznaje ze środowiskiem pracy.
 • Szkolenie praktyczne. Ten rodzaj szkolenia skupia się na indywidualnych potrzebach pracownika i jest od razu stosowany w jego pracy. To skuteczna metoda, gdy dotyczy nowego sprzętu i procedur biznesowych. Jest ona także czasochłonna i wymaga obecności mentora lub przeszkolonego instruktora do wspierania pracowników. Na przykład pracownik może nauczyć się obsługi maszyny lub elementu wyposażenia tylko wtedy, gdy zostanie przeszkolony przez doświadczonego pracownika lub przełożonego.
 • Rotacja pracy. W ramach tego systemu pracownicy zmieniają się między stanowiskami, zamiast trzymać się jednego konkretnego stanowiska. [2] Głównym celem tego typu szkoleń jest podniesienie podstawowej wiedzy uczestników poprzez umożliwienie im zdobywania doświadczenia na różnych stanowiskach w firmie.
 • Praktyki zawodowe. Gdy do wykonywania pracy potrzebny jest wysoki poziom umiejętności, ale trudno znaleźć osobę z takimi kwalifikacjami, firmy często opracowują własne programy praktyk. Mogą być one skierowane do nowo zatrudnionych lub nieletnich (niektóre firmy rekrutują praktykantów
  w wieku 16 lat).
  Terminatorzy rozpoczynają pracę pod okiem doświadczonych opiekunów lub ekspertów.

  Terminatorzy rozpoczynają pracę pod okiem doświadczonych opiekunów lub ekspertów do czasu aż uzyskają niezależność i będą mogli samodzielnie wykonywać swoją pracę.

 • Staż. Dzięki wspólnym wysiłkom instytucji
  i organizacji edukacyjnych staże pomagają studentom zdobyć doświadczenie zawodowe i wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.
  Na przykład niektóre firmy współpracują z uniwersytetami (i odwrotnie)
  w celu rekrutacji stażystów. Stażyści (ponieważ nadal się uczą) zazwyczaj pracują mniej godzin niż stali pracownicy i zwykle muszą napisać raport ze stażu uwzględniający czynności, które wykonywali w firmie.
 • Coaching. Podobnie jak w przypadku mentoringu, coaching może przebiegać w firmie na różne sposoby. Jednym ze sposobów jest wyznaczenie pracownika na asystenta starszego pracownika, który uczy się swojej pracy pod jego nadzorem (podobnie jak szkolenie praktyczne, ale bardziej odpowiednie dla pracowników umysłowych [3]). Innym sposobem jest zatrudnienie zewnętrznego trenera: pracownicy mogą zaplanować regularne sesje z trenerem w celu omówienia celów stawianych przed nimi przez firmę i sporządzić plany działania, aby te cele osiągnąć.

Metody szkolenia poza miejscem pracy

Metody szkolenia poza miejscem pracy zwykle wymagają od pracowników odejścia ze stanowiska pracy lub nawet siedziby firmy, aby się uczyć. Z tego powodu pracownicy mogą stać się, przynajmniej czasowo, mniej produktywni.

Oto kilka przykładów metod szkolenia poza miejscem pracy:

 • Wykłady/konferencje. Metodę tę można wykorzystać do szkolenia z zakresu zgodności, nauczania nowych technik, bądź motywowania pracowników. Skupia się ona na nauczaniu wiedzy teoretycznej. Zwykle obejmuje zatrudnienie prelegenta lub poproszenie doświadczonego profesjonalisty
  o przeprowadzenie szkolenia. Ponadto pracownicy mogą zostać oddelegowani na kilka dni w celu udziału w konferencji.
 • Symulacje. Symulacje pozwalają pracownikom wykorzystać swoją wiedzę
  w praktyce poprzez jak najdokładniejsze powielanie rzeczywistych warunków pracy. Techniki symulacyjne są z powodzeniem stosowane na przykład
  w przemyśle lotniczym. Tworzenie symulowanych scenariuszy nie jest łatwe ani tanie, ale ten rodzaj szkolenia jest szczególnie ważny w warunkach wysokiego ryzyka, gdzie błędy w pracy mogą okazać się jeszcze bardziej kosztowne.
 • Studia przypadków. Studia przypadków dotyczą analizy rzeczywistych przykładów osób lub firm, które wykorzystały określoną metodę w celu osiągnięcia pewnego wyniku. Analizowany jest każdy aspekt życia i historii podmiotu, aby nauczyć się działać w podobny sposób oraz osiągnąć te same rezultaty. [4]
 • Szkolenia online. Metodę tę można stosować w miejscu pracy i poza nim, ale ze względów praktycznych szkolenia online poza miejscem pracy coraz bardziej zyskują na popularności. Asynchroniczne technologie edukacyjne umożliwiają trenerom opracowywanie materiałów szkoleniowych dla uczestników, którzy następnie mogą uzyskać do nich dostęp w dogodnym dla siebie czasie.
Szkolenia online poza miejscem pracy coraz bardziej zyskują
na popularności.
 • Edukacja sponsorowana. Niektóre firmy wolą płacić za kształcenie swoich pracowników
  w zewnętrznej instytucji, np. na uniwersytecie, zamiast opracowywać wewnętrzny program praktyk zawodowych.
  W takich sytuacjach pracownik może zostać oddelegowany do udziału
  w zajęciach w godzinach pracy lub poza nimi.

Łączenie różnych metod szkolenia pracowników

Możliwe jest również połączenie powyższych metod w celu stworzenia podejścia zwanego nauczaniem mieszanym, które może być bardzo skuteczne przy wielu różnorodnych tematach.

Podobnie jak w przypadku nauczania online, ta metoda wykorzystuje technologię, przynajmniej częściowo, do prowadzenia szkoleń. Różnica polega na tym, że szkolenie online odbywa się całkowicie online, podczas gdy nauczanie mieszane stanowi połączenie tradycyjnych metod kształcenia, takich jak wykłady, z zajęciami online odbywającymi się poza miejscem pracy.

Jaki rodzaj szkolenia jest najlepszy dla mojej firmy?

Dobre pytanie! Wszystko zależy od głównego profilu działalności twojej firmy. Na przykład kształcenie online najlepiej sprawdza się w przypadku tematów, których można uczyć na komputerze lub smartfonie, ale nie zastępuje szkolenia w miejscu pracy, jeśli praca wymaga umiejętności manualnych, które należy opanować w praktyce.

O czym należy pamiętać przy wyborze rodzaju szkolenia dla swojej organizacji:

 • Budżet. Należy zastanowić się, czy firmę stać na opłacenie edukacji zewnętrznej, czy może pozwolić sobie na oddelegowanie pracowników
  w celu odbycia szkolenia i na jak długo. Jeśli koszty są zbyt wysokie, warto rozważyć inne tańsze opcje, takie jak rotacja pracy, szkolenie wprowadzające, nauczanie mieszane i nauka online.
 • Stanowisko. Do jakiego rodzaju pracy twoja kadra potrzebuje szkolenia? Szkolenie pracowników umysłowych poza miejscem pracy może być łatwiejsze, ale pracownicy fizyczni (na przykład pracownicy produkcyjni) mogą wymagać szkolenia na miejscu.
 • Czas. Czy szkolenie będzie prowadzone w godzinach pracy, czy nie? Jeśli odbędzie się poza godzinami pracy, czy pracownicy otrzymają za to wynagrodzenie? Niektórym firmom łatwiej jest zlecić pracownikom ukończenie szkoleń w godzinach pracy, gdzie można ich monitorować. Inne
  z kolei preferują, aby wykorzystali swój własny czas na naukę. Decyzja należy do ciebie.

Metody szkolenia pracowników i Easy LMS

Jakie metody szkolenia pracowników obsługuje Easy LMS? Cóż, nasz system zarządzania nauczaniem, doskonale nadaje się do nauczania mieszanego
i metod kształcenia online. Można z niego korzystać zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi.

Opłacalne rozwiązanie: to dobry sposób na skalowanie szkoleń poszerzających wiedzę bez konieczności zatrudniania trenera i wynajmowania sali wykładowej. Możesz tworzyć Kursy online, które łączą tekst, filmy, obrazy i dźwięki w celu nauczania złożonych tematów bez konieczności organizowania wykładu. Twoi pracownicy mogą uczyć się w dogodnym dla siebie czasie. Możliwe jest również utworzenie Akademii dla pracowników – portalu szkoleniowego online, w którym uzyskają dostęp do wszystkich swoich materiałów edukacyjnych. Jeśli wymagane jest dodatkowe szkolenie praktyczne, pieniądze zaoszczędzone dzięki szkoleniom online można przeznaczyć na treningi praktyczne i symulacje.

Nasi klienci wykorzystują Easy LMS na różne sposoby, aby osiągnąć swoje cele szkoleniowe. Dowiedz się więcej, odwiedzając naszą sekcję Historie klientów.

Przydatne zasoby

 1. Artykuł z portalu Business Management Ideas
 2. Artykuł z portalu Management Study Guide
 3. Wikipedia
 4. Artykuł z portalu Economics Discussion
 

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Stwórz programy szkoleniowe online dla pracowników

Stwórz programy szkoleniowe online dla pracowników

Przygotowanie programów szkoleniowych online dla pracowników może być deprymujące, zwłaszcza jeśli musisz tworzyć kursy od podstaw. Zastosuj nasz plan, składający się z sześciu prostych kroków,...

Czytaj więcej