12 forskellige metoder til medarbejdertræning, som hjælper med at vækste din virksomhed

Der er mange måder til at gøre de samme ting i livet, det samme gælder medarbejdertræning - der er ingen forskel! Hvis du ønsker at implementere medarbejdertræning i din organisation, kan du blive forvirret over de mange tilgængelige muligheder. Valget af den rette træningsmetode er nøglen til at hjælpe din virksomhed med at vækste. I denne artikel ser vi nærmere på forskellige metoder til at træne dine medarbejdere, deres fordele og ulemper samt hvordan du kan finde ud af, hvilke metoder er de bedste til din organisation.

Priscila
Marketing
Posted den
Opdateret den
Læsetid 8 minutes

Hvilke er de forskellige metoder til medarbejdertrælning?

De fleste metoder til medarbejdertræning kan opdeles i to kategorier: træningsmetoder på og uden for jobbet [Business Management Ideas]. Lad os se nærmere på specifikationerne af de to.

Træningsmetoder på jobbet

I træningsmetoder på jobbet lærer medarbejdere i real-time, hvordan de skal udføre en opgave, mens de udfører denne. Disse medarbejdere forlader ikke deres arbejdsplads (eller virksomhedens faciliteter) for at blive trænet. De arbejder og trænes på samme tid.

Her er et par eksempler på træningsmetoder på jobbet:

 • Uformel træning blandt kolleger. Når der ikke er en formel træning i vrksomheden, er dette hvad typisk finder sted. Nye ansatte gives basale instruktioner af deres overordnede og kolleger samt lærer ved at observerer dem. 
 • Induktonstræning. Dette er træningstypen, som gives til nye ansatte for at hjælpe dem med at finde sig til rette i virksomheden. Denne træning kan gennemføres på jobbet ved, at en underviser introducerer virksomheden til de nye ansatte, til deres kolleger og andre, som de vil skulle arbejde sammen med samt viser virksomhedens faciliteter og deres arbejdsplads.
 • Praksistræning. Med fokus på medarbejderens individuelle behov, anvendes denne træningsmetode direkte i medarbejderens arbejde. Den er meget effektiv, når den forbindes med nye værktøjer og processer i virksomheden. Den er meget tidskrævende, da der er brug for en underviser, som understøtter medarbejderne. Eksempelvis kan en medarbejder lære, hvordan en maskine eller et stykke værktøj anvendes, ved at en erfaren medarbejder viser dette. 
 • Jobrotation. I dette system roterer medarbejdere mellem jobfunktioner frem for at blive fast i én specifik position [Management Study Guide]. Hovedformålet ved denne træningsmetode er at forbedre baggrundsviden hos medarbejdere ved at lade dem opleve forskellige funktioner i virksomheden. 
 • Lærlinguddannelse. Når der er brug for et højt niveau af færdigheder til at udøve et arbejde, og det er vanskeligt for virksomhedens at ansætte en medarbejder, som allerede har disse færdigheder, er det normalt for en virksomhed at udvikle deres egne lærlinguddannelser. De kan tilrettelægges for nye ansatte i virksomheden eller til yngre medarbejdere (visse virksomheder ansætter lærlinge fra 16-års alderen).
  I en periode udfører medarbejdere deres arbejde under opsyn af erfarne medarbejdere eller eksperter

  I en periode udfører medarbejdere deres arbejde under opsyn af erfarne medarbejdere eller eksperter inden, de bliver selvstændige nok til selv at kunne udføre arbejdet.

 • Praktikpladser. Et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder hjælper studerende med at få erhvervserfaring samt at anvende deres viden i praksis. Eksempelvis har visse virksomheder partnerskaber med universiteter (og vice-versa) for at rekruttere praktikanter. Praktikanter arbejder normaltvis færre timer end andre medarbejdere (da de samtidig er studerende) og skal normaltvis skrive en rapport om de aktiviteter, som de har udført i virksomheden. 
 • Coaching. Som med en mentorordning, kan coaching finde sted på forskellige måder i en virksomhed. En måde er, når en medarbejder udpeges som assistent til en senior medarbejder og lærer at arbejde under deres opsyn (sammenlignelig med praksistræning, men mere velegnet til teori [Wikipedia]). En anden måde er at ansætte en ekstern coach: medarbejdere kan aftale faste træningssessioner med denne for at diskutere virksomhedens mål for at oprette planer til at opnå disse.

Træningsmetoder uden for jobbet

Træningsmetoder uden for jobbet kræver sædvanligvis, at medarbejdere rejser fra arbejdspladsen. Hvilket betyder, at medarbejdere midlertigtigt er mindre produktive.

Her er et par eksempler:

 • Undervisning i undervisningslokale/konferencer. Denne metode kan anvendes til compliancetræning, undervisning i nye teknikker eller til at motivere medarbejdere. Der fokuseres på undervisning i teori. Det omfatter normaltvis ansættelse af en underviser til at gennemføre træningen. Ydermere, vil medarbejdere skulle rejse for at deltage i konferencer, som kan strække sig over flere dage.
 • Simulationer. Simulationer giver medarbejdere mulighed for at omsætte deres viden i praksis ved så nært som muligt at kopiere de faktiske koordinationer i et arbejde. Simulationsteknikker anvendes med succes i eksempelvis luftfartsindustrien. Oprettelse af simulationsscenarier er især vigtig for højrisiko situationer, hvor fejl kan være omkostningsfulde.
 • Casestudier. Casestudier omfatter analyse af virkelige eksempler af individer eller virksomheder, som har anvendt en specifik metode til at opnå er særligt udkomme. Ethvert aspekt i emnets liv og historie analyseres for at lære, hvordan denne viden kan omsættes for at opnå samme resultater [Economics Discussion]. 
 • Online træning. Denne metode kan anvendes på og uden for jobbet - af praktiske årsager er online træning uden for jobbet blevet mere og mere populært. Asynkrone læringsteknologier giver undervisere mulighed for at oprette træningsmaterialer, som medarbejdere kan tilgå, når det passer dem bedst.
Træning uden for jobbet bliver mere og mere popolært
 • Sponsoreret uddannelse. Frem for at oprette interne lærlinguddannelser foretrækker virksomheder at betale for uddannelsen af deres medarbejdere på en ekstern uddannelsesinstitution såsom et universitet. I disse tilfælde, kan medarbejdere blive bedt om at deltage i undervisning uden for arbejdstiden.

Kombination af forskellige metoder til medarbejdertræning

Det er også muligt at kombinere disse metoder til en tilgang af blandet læring, som kan være meget effektiv i forhold til at afdække forskellige emner.. 

Som ved online træning, anvender denne metode teknologi, ihvertfald delvist, for at kunne udbyde træningen. Forskellen er, at online træning udelukkende finder sted online, mens blandet læring er en blanding af traditionelle læringsmetoder såsom undervisning i et undervisningslokale kombineret med online aktiviteter, som gennemføres uden for jobbet.

Hvilken træningsmetode er den bedste til min virksomhed?

Godt spørgsmål! Det afhænger af din virksomheds formål og aktivitet. Online træning fungerer eksempelvis bedst til emner, som kan læres via en computer eller en smartphone, men det erstatter ikke træning på jobbet, hvis dette omfatter manuelt arbejde, som kræver praksistræning.

Dette er vigtigt at huske på, når du udvælger en træningsmetode til din virksomhed:

 • Budget. Det er vigtigt at overveje om, virksomheden har råd til at betale for ekstern træning eller har råd til at lade medarbejdere deltage i ekstern træning og i hvor lang tid. Hvis dette er for omkostningsfyldt, bør andre mere betalbare løsninger overvejes såsom jobrotation, induktionstræning, blandet læring eller online træning. 
 • Jobfunktion. Hvilken type arbejde behøver dine medarbejdere træning til? Det kan være nemmere at udføre træning af teori uden for jobbet, men for arbejdsmænd (eks. produktionsmedarbejdere) kan træning på jobbet være nødvendig. 
 • Tid. Vil træningen blive gennemført i eller uden for arbejdstiden? Hvis den finder sted uden for arbejdstiden, vil medarbejderne blive kompenseret herfor? Nogle virksomheder finder det nemmere at bede medarbejdere gennemføre træningen i arbejdstiden, hvor de kan overvåges. Andre foretrækker at lade medarbejdere anvende deres egen tid til at lære. Det er op til dig.

Metoder til medarbejdertræning og Easy LMS

Hvilke metoder til medarbejdertræning understøttes af Easy LMS? Vores learning management system er særligt velegnet til blandet læring samt til online træning, og kan anvendes til at gennemføre træning i eller uden for arbejdstiden. 

Det er også omkostningseffektivt: det er en god måde til at skalere træning uden brug af en underviser eller et undervisningslokale. Du kan oprette Kurser, som kombinerer tekst, videoer, billeder og audio til at undervise i komplekse emner uden at skulle organisere en forelæsning hertil. Dine medarbejdere kan lære, når det passer dem bedst. Ydermere, er det også muligt at oprette dit eget Academy til dine medarbejdere - en online læringsportal, hvor dine medarbejdere kan tilgå deres træningsmateriale samlet på ét sted. Hvis ekstra praksistræning er nødvendig, kan penge sparet på online træning anvendes på praksistræning eller simulationstræning. 

Vores klienter anvender Easy LMS på forskellige måder for at opnå deres træningsmål. Læs mere herom i vores Klienters brugeroplevelser

Nyttige kilder

 1. Business Management Ideas
 2. Management Study Guide
 3. Wikipedia
 4. Economics Discussion

 

Ofte Stillede Spørgsmål

Gå i dybden

Opret online træningsprogrammer til medarbejdere

Opret online træningsprogrammer til medarbejdere

At oprette online træningsprogrammer til medarbejdere kan være udfordrende, især hvis du skal oprette kurser helt fra begyndelsen. Men ikke, hvis du følger vores seks-trins...

Læs mere