Är online-kurser enklare än undervisning i klassrummet?

Behöver du gå en online-kurs, eller vill du undervisas i ett vanligt klassrum? Att gå online-kurser är inte alltid bättre än undervisning i klassrummet. Online-kurser är en av de största revolutionerna inom modern utbildning, och de blir mer och mer populära för varje dag som går. Men är de bättre än undervisning i klassrummet? Och är det lösningen för alla? Att gå en online-kurs kan verka fantastiskt, men vilka färdigheter behöver du för att lyckas? Här är allt du behöver veta:

Are online courses easier than regular classes?

Inlärningsmetoder

Vissa elever lär sig bäst när de är omringade av människor. Detta kallas för social (interpersonlig) inlärning och betyder att eleven föredrar att lära sig i grupper med andra elever. Å andra sidan finns det elever som föredrar att studera på egen hand, och detta kallas ensam (intrapersonlig) inlärning. Att gå en online-kurs kan alltså vara en fördel för en elev, och en nackdel för en annan. Det är viktigt att du vet vilken inlärningsmetod som passar dig bäst.

Självdisciplin/inlärning i egen takt

Är du en morgon- eller kvällsperson? Hur många timmar är det optimalt för dig att studera? De här frågorna ställs aldrig i skolan, där måste du följa schemat som läraren har planerat vare sig det passar dig eller inte. Med en online-kurs så kan du enkelt skriva ditt eget schema. Om du t.ex. är en hårt arbetande mor som vill gå en kurs på sidan av ditt vanliga jobb, så kan det bli lite klurigt att planera din tid. Genom att gå en online-kurs så kan du till stor utsträckning själv bestämma när du ska studera. Å andra sidan har vi de som skjuter upp saker och ting hela tiden. Att gå en online-kurs kräver en hel del självdisciplin - om en elev har problem med självdisciplin så kommer de inte känna någon motivation till att avsluta kursen.

Att lära sig vad man vill

Detta kan även gälla vanlig undervisning i klassrum, men det kräver ofta att man pendlar en bit varje dag eller t.o.m flyttar till en annan stad. Att gå din drömkurs är enklare om du väljer en online-kurs. Du behöver då inte pendla långt för att följa dina drömmar.

Lösningen

Det finns för- och nackdelar med både traditionell undervisning och online-kurser. Dessa beror på din inlärningsmetod och mängden självdisciplin som du har. En lösning är blandade lärmiljöer. Blandade lärmiljöer inlärning har visat bättre resultat än elever som har antingen den enda inlärningsmetoden eller den andra.

Läs mer om: 

Hur man pluggar inför online-kurser

För- och nackdelar med online-kurser