Hvad er effektiv e-learning? Tips og tricks til effektiv e-learning!

Som med alt læringsmateriale, afhænger effektiviteten af dens kvalitet. Enhver kan oprette e-learning materiale, men effektivt materiale er en anden sag. Lad os derfor se nærmere på de variabler, som gør din e-learning effektiv!

Caroline
Content Manager & HR Officer
Posted den
Opdateret den
Læsetid 10 minutes

Indhold

 1. Hvad betyder effektiv e-learning?
 2. 8 tips til effektivt læringsmateriale til e-learning

Hvad betyder effektiv e-learning?

Inden vi dykker ned i praktiske detaljer, træder vi et skridt tilbage for at se på, hvad vi mener med effektiv e-learning. Vi ser på effektivitet fra to sider: resultatet og materialet.

Læringsmateriale til e-learning er effektivt, når deltagere mærkbart har forbedret deres viden

Lad os først diskutere resultatet. Ifølge os, er læringsmateriale til e-learning effektivt, når deltagere mærkbart har forbedret deres viden og færdigheder efter et afsluttet e-learning kursus. De opfører sig og udfører deres arbejde anderledes end før. Dette betyder, at de positivt bidrager til at opfylde virksomhedens mål i takt med, at virksomheden arbejder mere effektivt. Det er målbart. Lang historie kort: deltageren præsterer bedre og virksomheden drager fordel af det.

Nu videre til læringsmaterialet til e-learning. For at opnå forbedrede resultater for virksomheden skal læringsmaterialet til e-learning være effektivt. Naturligvis bidrager andre variabler også til læring og læringsresultater. Men hvad anser vi som effektivt læringsmateriale til e-learning? Effektivt indhold til e-learning er skræddersyet til såvel deltageres mål og behov samt din virksomheds bredere struktur, ressourcer og mål. Materialet er designet i overenstemmelse med disse faktorer. Derudover har indholdet interaktive elementer, som præsenterer information på forskellige måder.

Ved at påvirke processen, kontrollerer du resultatet. Derfor lad os fokuserer på, hvordan du opretter effektivt læringsmateriale til e-learning. Hvilke faktorer skal du tage højde for?

8 tips til effektivt læringsmateriale til e-learning

1. Anved læringsmål

Uden et klart læringsmål, vil dine deltagere være forvirrede. Dine deltagere har brug for at vide, hvorfor de gennemfører kurset og endnu mere vigtigt, hvordan kurset vil hjælpe dem og hvordan det vil gavne dem i deres daglige arbejde. Hvordan skal de omsætte læringen i praksis?

Et klart læringsmål hjælper med at give substans til dit e-learning kursus

Ultimativt hjælper et klart læringsmål med at give substans til dit e-learning kursus. For at udarbejde det nødvendige indhold og hvordan kurset sammensættes, kan du opdele et mål i flere læringsmål. Et mål sætter en retning for, hvad deltagere vil være i stand til at kunne udføre, når de har gennemført dit kursus. Men for at opnå det mål, skal deltagerne først gennemføre flere specifikke og målbare læringsmål.

Et klart mål bliver mere vigtigt jo mindre den indre motivation er i forhold til at gennemføre et e-learning kursus. Det kan eksempelvis være tilfældet med obligatoriske (læs: top-down) kurser.

2. Opret kurser i den rigtige rækkefølge.

Ping, du har fået en fantastisk ide og begynder at oprette kurset med det samme. Vores råd: gør det ikke. Stop og begynd på en struktureret måde, selvom det føles som om, du træder på bremsen.

Det er bedst først at skrive læringsmål ned og derefter beslutte, hvilke opgaver og spørgsmål der er brug for i forhold til at kunne vurdere viden. Når du har afsluttet den del, vil det nødvendige indhold automatisk komme til dig.

Ved at arbejde på denne måde, holder du dit kursus komprimeret og fokuseret. Det hjælper dig også med at skabe dit indhold på en logisk måde.

3. Vælg den rette størrelse til dit e-learning kursus.

Du bør undgå omfattende kurser

Less is more. Når du opretter et e-learning kursus bør du undgå omfattende kurser. En af hovedårsagerne hertil er den menneskelige koncentrationsevne samt at e-learning kurser kan gennemføres fra praktisk talt overalt. Distraktioner lurer overalt (forestil dig, at deltagerne er i toget eller i lufthavnen) og du kan tage forbehold for dem ved at tilbyde kurser i passende omfang.

Ifølge forskning fra Kasper Spiro, en anerkendt leder inden for e-learning, har vist, at den ideelle kursuslængde er 5 til 15 minutter. Hvis dit kursus ikke kan gennemføres inden for 30 minutter. I det tilfælde er det bedre at opdele dit kursus i mindre kurser og præsenterer det i en læringssti (en serie af kurser i en logisk rækkefølge) [7 grundsten i effektiv e-learning]. Dette resultat vil være i tråd med, at forskning viser, at 10 minutter om dagen er tilstrækkeligt til at opnå ny viden.

4. Tilbyd den samme viden på forskellige måder.

Traditionelt optager træning af medarbejdere en del af eller hele dagen. Men hvad husker medarbejdere egentligt efter en hel dags træning? Ifølge forskning fra psykolog og hukommelsesforsker Hermann Ebbinghaus, ved vi, at 66% glemmer, hvad de har lært i løbet af en dag. Efter en måned er det omkring 98%. Der er også forskning, som viser, at mennesker glemmer 90% af, hvad de lærer efter blot et par timer.

Hvad kan vi gøre ved dette? Hvordan kan vi sikre, at informationen fastholdes længere? Den bedste måde til at sikre, at værdifuld viden ikke går tabt, er at gentage den og tilbyde den samme viden i forskellige former. Derfor bør du variere dine kursusskabeloner (tekst vs. video vs. audio). Derudover, ved at anvende en variation af spørgsmålstyper hjælper du dine medarbejdere med at bekæmpe glemmekurven. Anvend multiple-choice spørgsmål, åbne spørgsmål og scenarie-spørgsmål for at maksimere indvirkningen af dit kursus. En anden mulighed er at tilbyde daglige opgaver til håndgribelig læring. I disse opgaver kan deltagere anvende deres viden direkte. Sidst men ikke mindst, tilbyd ikke omfattende kurser. Hold det kort og godt. Dine deltagere vil næsten ikke mærke, at du tilbyder den samme information på gentagende vis.

5. Skriv præcist.

Klar, utvetydig information er forudsætning for god læring. Du ønsker ikke, at dine deltagere skal bruge tid på at analysere eller stille spørgsnål til informationen. Du ønsker dem at opfange informationen og hjælpe dem med at fastholde informationen. Her er nogle ideer til at skrive præcist indhold til e-learning kurser:

 • Kend dit publikum og sæt dig selv i deres sted. Hvad er deres eksisterende vidensniveau i forhold til emnet? Anvender de en bestemt jargon?
 • Hav en klar målsætning og kommuniker den.
 • Skriv oppefra og ned, begynd med den vigtigste information og gem detaljerne til senere. Opsummèr den vigtige information i punktform i afslutningen.
 • Anvend en aktiv stemme. Med en aktiv stemme udfører sætningens subjekt verbet og ikke omvendt. Denne type skrivning, præsenterer dine pointer klart og selvbevidst.
 • Hold dine sætninger korte. Tilføj ikke unødvendige bisætninger, adverbier eller adjektiver.
 • Gør teksten mulig at scanne i en hurtig læsning ved at anvende overskrifter og opdele din tekst.
 • Få en fagfælle til at gennemse dit e-learning kursus. De vil altid opdage nogle (mindre) fejl. Forebyggelse er det bedste udgangspunkt.

6. Design dit e-learning kursus som en professionel.

Vælg en sans-serif skrifttype såsom Verdana, Calibri eller Arial

En skrifttype er en vigtig del af online læring og i den samlede online oplevelse. Vidste du, at 75% af internettes brugere forlader en hjemmeside på grund af skrifttypen? Fordi de oplever, at siden er ulæselig. En skrifttype fremkalder følelsesmæssige reaktioner, som påvirker, hvordan vi opfatter indhold - som ren, sprød, elegant, moderne eller rodet, kaotisk eller gammeldags. Eftersom online læring finder sted online, er vi nødt til at tage valget af skrifttype seriøst. Men hvilken skrifttype er den bedste?

Sans-serif skrifttyper såsom Verdana, Calibri og Arial er bedst til læsning på en skærm [Wood, J. (2011, October). The best fonts to use in print, online, and email]. 16 pixels er den ideelle størrelse, ifølge visse forskningsresultater [Bnnon. (2011). 16 pixels font size: For body copy. Anything less is a costly mistake]. Sans-serif skrifttyper øger læsbarheden. Men naturligvis påvirkes læsbarhed af faktorer, som du ikke kan kontrollere såsom skærmopløsning, alder, afstand til skærmen og belysning.

Sans-serif skrifttyper øger læsbarheden

Der er også forskning, som viser det modsatte. Denne forskning viser, at fastholdelse af e-learnings materialet forbedres mærkbart ved at præsentere materiale i skrifttyper, som er en smule mindre læsbare. Dette bunder i, hvad undervisere og psykologer kalder "ønskelig sværhedsgrad". Når man læser online i en bekendt skrifttype, har læsere en tendens til at være mindre opmærksomme på teksten og scanner dem blot. Den "nemme" skrifttype" antyder, at materialet er "nemt". Når man læser online i en ukendt skrifttype, skal læserens hjerne arbejde mere og informationen optages dybere.

Men, hvad skal man så gøre? Det er en balancegang mellem uflydige skrifttyper, som forbedre læsningen og ulæsbare skrifttyper. Du ønsker ikke den forkerte balance. Vi anbefaler dig at holde det tydeligt og offentliggøre dit kurses i en sans-serif skrifttype [eLearning Industry].

Hold 50-75 tegn per linje

Det rette antal tegn på hver linje er nøglen til læsbarheden i dit online materiale. Det bunder altsammen i fokusering. Hvis en tekstlinje er for lang, vil deltagerens øje have svært ved at holde fokus. Hvis det modsatte er tilfældet, frustrerer det deltagerne. Linjer, som er for korte, kan stresse deltagerne, fordi de begynder den næste linje hurtigere. På den måde kan vigtig information blive overset.

Andre typografiske tips

 • Hold din tekst venstrejusteret. Det er det bedste for læsbarheden og brugeroplevelsen på grund af, hvordan vores øjne læser.
 • Hvis du ønsker at fremhæve vigtige dele i din tekst, kan du anvende et visuelt signal. Literaturforskning indikerer, at læsere husker, hvad de har læst, hvis nøgleord er fremhævet i forskellige farver og skrifttyper (dog ikke skriftstørrelse). Farvekodning er også en effektiv visuel mnemonik [Vartanian, H. (201). The idiot’s guide to typefaces … and fonts].

Hold din sorte skrifttype på en hvid baggrund og tilpas dit layout med grøn, blå og orange

Owl that paints Farve spiller en utrolig vigtig rolle, når du skaber et læringsmiljø. Sort tekst på hvid baggrund fungerer bedst. Den enkle forklaring: vi er vant til det.

Læringsindhold tilbydes for det meste i et individuelt tilpasset læringsmiljø. Du kan tilpasse det til din virksomheds identitet. Hvis din virksomheds farver er rød og lilla, bør du genoverveje disse i anvendelsen - hvis du ønsker en optimal læringskurve. Rød betragtes som en aggressiv farve. Grøn, orange og blå er farver, som forbindes med en positive påvirkning på indlæring [The Psychology of Color: How do Colors influence learning].

7. Skab en engagerende læringsoplevelse ved at anvende multimedia.

Forskning har gentagende vist, at præsentation af viden på forskellige måder (video, audio og tekst) påvirker læringsresultatet positivt. Derudover fungerer multimedia (video, audio, infografik, illustrationer, grafer, skærmbilleder) i læringsmaterialet perfekt så længe, det understøtter indholdet. Reglerne for anvendelse af multimedia er:

 • Det bør hjælpe med at forklare (svære) emner.
 • Hold videoer under seks minutter.
 • Overanvend ikke illustrationer og billeder i et kursus. Forsøg at undgå at anvende mere end to billeder per side.
 • Forsøg at skifte mellem tekst og interaktivt, underholdende indhold.

8. Opret et feedback loop til dine deltagere.

Viden er ikke viden, hvis den ikke er blevet afprøvet. For at kunne kontrollere, om dine deltagere har forstået læringsindholdet korrekt, kan du tilføje eksamensspørgsmål ind i eller i afslutningen af dit kursus. Deltagere ønsker naturligvis at vide, hvor de begik fejl for at kunne finde ud af, hvordan de kan forbedre deres præstation.

Du kan guide dem til dette ved at tilbyde en forklaring til de givne svar. Også når spørgsmålet blev besvaret korrekt. På den måde bliver mere vigtig information gentaget og gentagelse er en af faktorerne i effektiv læring. Når deltagere besvarer et spørgsmål forkert, bør du sikre, at deltagerne forstår, hvilken fejl de lavede. Forklar det korrekte svar og giv en reference til vigtigt indhold.

Nyttige kilder

 1. 7 grundsten i effektiv e-learning
 2. Wood, J. (2011, October). The best fonts to use in print, online, and email.
 3. Bnnon. (2011). 16 pixels font size: For body copy. Anything less is a costly mistake.
 4. eLearning Industry
 5. Vartanian, H. (201). The idiot’s guide to typefaces … and fonts.
 6. The Psychology of Color: How do Colors influence learning

Ofte Stillede Sp√łrgsm√•l

 • Hvad betyder effektiv e-learning?
  E-learning materiale er effektivt, når deltagere mærkbart har forbedret deres viden og færdigheder efter et afsluttet e-learning kursus. Materialet er effektivt, hvis det lever op til standarder og er skræddersyet til deltagernes behov.
 • Hvor begynder jeg, hvis jeg √łnsker en effektiv e-learning?
  Det begynder med et klart l√¶ringsm√•l. Det er udgangspunktet for det n√łdvendige l√¶ringsindhold.
 • Hvilken er den passende l√¶ngde til et e-learning kursus?
  Hvis du √łnsker at oprette et effektivt e-learning kursus, skal du overveje deltagernes koncentrationsevne. Ideelt set, er kurser ikke l√¶ngere end 30 minutter. Den perfekte l√¶ngde er mellem 5 og 15 minutter.
 • Hvilke designstandarder gl√¶der for effektiv e-learning?
  Hvad der g√¶lder for web-indhold, g√¶lder ogs√• for e-learning indhold. Anvend de f√łlgende tips til et effektivt e-learning kursus: 1. Anvend en sans-serif skrifttype 2. Hold 50-75 tegn per linje 3. Venstrejust√©r din tekst 4. Anvend et visuelt signal til at fremh√¶ve vigtig information 5. Anvend sort tekst p√• en hvid baggrund.

Gå i dybden

Er online læring ligeså godt som traditionel undervisning?

Er online læring ligeså godt som traditionel undervisning?

For ikke så længe siden, var traditionel undervisning den eneste valgmulighed. Men nu, hvor teknologi vinder mere og mere indpas, bliver onlinelærning mere og mere...

Læs mere