Vad är effektivt e-lärande? Tips och tricks för att skapa effektivt e-lärandematerial!

Som med allt inlärningsmaterial är det kvaliteten som avgör hur effektivt materialet är. Vem som helst kan skapa e-lärandematerial, men att skapa effektivt material är en annan femma. Här tittar vi närmare på de variabler som gör ditt e-lärande effektivt!

Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 10 minutes

Vad betyder effektivt e-lärande?

Låt oss ta ett steg tillbaka innan vi går in praktiska detaljer. Vad menar vi med effektivt e-lärande egentligen? Vi ser på effektivitet ur två olika synvinklar: resultatet och själva materialet.

E-lärandematerial anses vara effektivt när studenterna har förbättrat sina kunskaper avsevärt

Låt oss prata om resultaten först. Vi tycker att e-lärandematerial är effektivt när studenter har förbättrat sina kunskaper och färdigheter avsevärt efter att ha genomfört en e-lärandekurs. De agerar och arbetar annorlunda än de brukade. Det gör att organisationen arbetar mer effektivt och bidrar på så sätt aktivt till att företaget når sina mål. Det är mätbart. Long story short: studenterna presterar högre, och företaget vinner på det.

Angående e-lärandematerialet: att ha effektivt e-lärandematerial är en förutsättning för att uppnå bättre affärsresultat. Men vad anses vara effektivt e-lärandematerial då? Effektivt e-lärandeinnehåll är både skräddarsytt till studenternas mål och behov, såväl som organisationens bredare struktur, resurser och mål. Materialet är designat i enlighet med dessa standarder och innehåller interaktiva element som presenterar information på olika sätt.

Genom att påverka processen kan du ta kontroll över resultatet. Så låt oss fokusera på hur man skapar effektivt e-lärandematerial. Vilka faktorer bör beaktas?

8 tips för att skapa effektivt e-lärandematerial

1. Använd lärandemål.

Utan tydliga lärandemål går dina studenter vilse. De behöver veta varför de läser e-lärandekursen, hur den kommer att hjälpa dem och gynna deras dagliga arbete. Hur ska de tillämpa den här informationen i praktiken?

Konkreta mål hjälper också till att ge substans till din e-lärandekurs

I slutändan bidrar konkreta mål också till att ge substans till din e-lärandekurs. Det ger en bild av vilket innehåll som behövs och hur kursen ska struktureras, osv. Ett enskilt mål kan delas upp i flera läranderemål. Målet definierar vad studenten ska kunna göra i slutet av kursen. För att uppnå målet måste dock ett antal konkreta och mätbara lärandemål uppnås först.

Ett tydligt mål blir viktigare ju lägre den inre motivationen för att gå e-lärandekursen är. Det gäller t.ex. obligatoriska (läs: toppstyrda) kurser.

2. Skapa kurser i rätt ordning.

Ping! Du kommer på en briljant idé och börjar genast skapa innehåll. Vårt råd är att inte göra så. Stanna upp och börja på ett strukturerat sätt, även om det känns som att du bromsar.

Det är bättre att skriva ner lärandemålen först och sedan bestämma vilka sysslor, uppgifter och frågor som behövs för att bedöma kunskaperna. När det är klart kommer innehållet som du behöver automatiskt att strömma ur det.

Genom att arbeta på det här sättet blir kursen kortfattad och fokuserad. Det hjälper dig t.o.m. att bygga vidare på ditt innehåll på ett logiskt sätt.

3. Välj rätt storlek för din e-lärandekurs.

Undvik långdragna kurser

Less is more. Undvik detaljerad information när du skapar e-lärandekurser. En av huvudorsakerna till detta är det begränsade mänskliga uppmärksamhetsspannet, och faktum att e-lärandekurser kan läsas nästan var som helst. Distraktioner lurar överallt (föreställ dig att deltagare sitter på ett tåg eller på en flygplats). Du kan arbeta runt det här genom att erbjuda lagom långa kurser.

Kasper Spiro, en erkänd tankeledare inom e-lärande, visar i sin forskning att en idealisk kurslängd är 5 till 15 minuter. Låt oss anta att du inte hinner lära dig allt inom 30 minuter. I så fall är det bättre att dela upp innehållet i flera kurser och presentera det i en inlärningsväg (en serie kurser i logisk ordning) [1]. Det här ligger i linje med forskning som visar att 10 minuter per dag räcker för att lära sig ny information.

4. Erbjud samma kunskap på olika sätt.

Det kan ta en hel- eller halvdag att utbilda personal. Men vad kommer personalen ihåg efter en lång utbildningsdag? Enligt psykologen och minnesforskaren Hermann Ebbinghaus forskning glömmer man 66% av vad man har lärt sig inom en dag. Efter en månad ligger siffran på 98%. Det finns ytterligare forskning som tyder på att människor kan glömma 90% av vad de lär sig inom bara några timmar efter att ha lärt sig det.

Vad kan vi göra åt det? Hur kan vi se till att informationen blir ihågkommen? Det bästa sättet att säkerställa att värdefull kunskap inte går förlorad är att upprepa samma kunskap i olika former. Du kan variera dina kursmallar (text vs. video vs. ljud) och använda en mängd olika frågetyper för att hjälpa dina anställda att komma runt glömskekurvan. Använd flervalsfrågor, öppna frågor och scenariofrågor för att maximera effekten av din kurs. Ett annat alternativ är att konkretisera innehållet genom att erbjuda dem dagliga uppgifter där de kan tillämpa sina kunskaper direkt. Slutligen, erbjud inte långa kurser. Håll det kort. Dina studenter kommer knappt att märka att du erbjuder samma information upprepade gånger.

5. Var rakt på sak.

Tydlig, lättbegriplig information är en förutsättning för bättre inlärning. Dina studenter ska inte spendera tid på att tolka eller ifrågasätta informationen. De ska kunna absorbera informationen och minnas den. Här är några idéer för att skapa tydliga e-lärandekurser:

 • Lär känna din publik och se på saken ur deras perspektiv. Vilken kunskapsnivå ligger på de på för närvarande i ämnet? Använder de jargong?
 • Ha ett tydligt mål och uttryck det.
 • Skriv top-down, börja med den viktigaste informationen och spara detaljerna till senare. Sammanfatta den viktiga informationen i bullet points i slutet.
 • Använd den aktiva rösten. I den aktiva rösten är det subjektet som utför verbet i meningen. Den här sortens skrivande presenterar dina punkter tydligt och med förtroende.
 • Håll dina meningar korta. Lägg inte till onödiga underavsnitt, adverb eller adjektiv.
 • Gör texter enkelt läsbara genom att använda rubriker för att bryta upp din text.
 • Låt en kamrat granska din e-lärandekurs. De kommer alltid att fånga upp några (mindre) fel. Förebygg istället för att åtgärda.

6. Designa din e-lärandekurs som ett proffs.

Välj ett sans-serif-teckensnitt som Verdana, Calibri eller Arial

Ett teckensnitt är en kraftfull del av e-lärandet och den övergripande digitala upplevelsen. Visste du att 75% av internetanvändare lämnar en webbplats eftersom de upplever teckensnittet som oläsligt? Ett teckensnitt framkallar känslomässiga reaktioner som påverkar hur vi uppfattar innehåll - t.ex. stilrent, skarpt, elegant, modernt eller rörigt, kaotiskt eller föråldrat. Eftersom e-lärande sker online måste vi beakta teckensnittsval. Så, vad är det bästa teckensnittet för digitalt innehåll?

Sans-serif-teckensnitt som Verdana, Calibri och Arial är mest läsbara på en skärm [2]. Enligt vissa undersökningar är 16px den ideala storleken på teckensnitt [3]. Sans-serif förbättrar läsbarheten, något som även påverkas av faktorer utanför ens kontroll, såsom skärmupplösning, åldrande, avståndet från skärmen och belysning.

Sans-serif ökar läsbarheten

Det finns också forskning som visar på motsatsen, dvs. att kunskapsretentionen av e-lärandematerial förbättras avsevärt när materialet presenteras i teckensnitt som är något svårare att läsa. Detta har att göra med vad pedagoger och psykologer kallar "önskvärda svårigheter". När du läser på skärmen i ett välkänt typsnitt, har läsare en tendens att ägna mindre uppmärksamhet åt texten och skanna den mer. Enkelheten i teckensnittet föreslår att materialet är enkelt. När man läser på en skärm med ett okänt typsnitt blir läsarens hjärna tvungen att arbeta hårdare, vilket triggar en djupare informationsbehandling.

Men vad gör man då? Skiljelinjen är tunn, mellan distraherande teckensnitt som förbättrar läsningen, och oläslighet av teckensnitt. Det krävs en balans. Vi rekommenderar att du håller det så stilrent som möjligt, och publicerar din kurs i ett sans-serif-teckensnitt [4].

50-75 tecken per rad

Att ha rätt antal tecken på varje rad är nyckeln till läsbart onlinematerial. Det har att göra med fokus. Om en textrad är för lång kommer läsarens öga att ha svårt att fokusera på texten. Om raden är för kort blir läsaren istället frustrerad. Rader som är för korta tenderar att stressa läsare, vilket gör att de börjar på följande rad innan de har avslutat den nuvarande raden. Potentiellt viktig information kan därför missas.

Fler tips på typografi

 • Se till att din text är vänsterjusterad. Det är det bästa valet för läsbarhet och användarupplevelse på grund av hur våra ögon läser.
 • Om du vill betona viktiga delar i din text kan du använda en visuell ledtråd. Forskning visar att läsare kommer ihåg vad de har läst om nyckelorden är markerade med olika färger och i olika teckensnitt (men i samma teckenstorlek). Färgkodning är också en effektiv visuell memoreringsteknik [5].

Använd svarta teckensnitt på en vit bakgrund och styla det med grönt, blått och orange

Owl that paints Färg kan spela en avgörande roll för att skapa en miljö som främjar lärande. Svart text på vit bakgrund fungerar bäst. Den enkla förklaringen är att vi är vana vid det.

Lärinnehåll presenteras ofta i en anpassningsbar inlärningsmiljö. Du kan anpassa den till din företagsidentitet och stil. Om företagets färger är röda och lila t.ex., kan det vara läge att byta färger till grön, orange och blå [6] eftersom dessa kan ha en positiv inverkan på lärande, medan röd anses vara en aggressiv färg.

7. Skapa en engagerande lärupplevelse genom att lägga till multimedia.

Forskning har upprepade gånger visat att kunskapserbjudande på olika sätt (video, ljud och text) påverkar läranderesultatet positivt. Att lägga till multimedia (video, ljud, infografik, illustrationer, grafer, skärmdumpar) till lärinnehåll fungerar också perfekt så länge det stöder huvudinnehållet. De viktigaste reglerna för att lägga till multimedia är följande:

 • Det ska bidra till att förklara (svåra) ämnen.
 • Videoklipp ska vara max sex minuter långa.
 • Överanvänd inte illustrationer och bilder i en kurs. Undvika att använda fler än två bilder per sida.
 • Växla mellan text och interaktivt innehåll som är underhållande.

8. Skapa en feedbackloop till dina studenter.

All kunskap som lärs ut behöver testas. För att se om dina studenter har förstått lärinnehållet kan du lägga in examinationsfrågor i mitten eller slutet på din kurs. Dina studenter kommer att vilja veta om de har svarat fel, och ta reda på hur de kan förbättra sina prestationer.

Du kan vägleda dem genom att erbjuda en förklaring på svaren som de har angett, även om de svarar rätt. På så sätt upprepas viktig information, vilket är fördelaktigt eftersom repetition leder till effektivt lärande. När en student svarar fel på en fråga bör du alltid se till att den förstår vad som var fel. Förklara det korrekta svaret och hänvisa till viktigt innehåll.

Läs vidare

 1. De 7 bouwstenen van effectieve e-learning
 2. Wood, J. (2011, October). The best fonts to use in print, online, and email.
 3. Bnnon. (2011). 16 pixels font size: For body copy. Anything less is a costly mistake.
 4. eLearning Industry
 5. Vartanian, H. (201). The idiot’s guide to typefaces … and fonts.
 6. The Psychology of Color: How do Colors influence learning

FAQ (vanliga frågor)

 • Vad innebär effektivt e-lärande?
  E-lärandematerial anses vara effektivt när studenterna har förbättrat sina kunskaper och färdigheter avsevärt efter en avslutad e-lärandekurs. Materialet är effektivt om det uppfyller standarder och är skräddarsytt enligt studenternas behov.
 • Var ska jag börja om jag vill skapa en effektiv e-lärandekurs?
  Allt handlar om att ha ett tydligt lärandemål! Det är din utgångspunkt för att skapa innehållet som behövs.
 • Vad är den idealiska längden på en effektiv e-lärandekurs?
  Om du vill skapa en effektiv e-lärandekurs, behöver du överväga studenternas uppmärksamhetsspann. Helst ska en kurs inte vara längre än 30 minuter. Den perfekta längden är mellan 5 och 15 minuter.
 • Vilka är designstandarderna för effektivt e-lärande?
  Det som gäller för webbinnehåll gäller även för e-lärandeinnehåll. Använd följande tips för en effektiv e-lärandekurs: 1. Använd ett sans-serif-teckensnitt 2. Ha 50-75 tecken per rad 3. Vänsterjustera din text 4. Använd en visuell ledtråd för att betona viktig information 5. Använd svart text på vit bakgrund.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Är e-lärande lika bra som traditionell undervisning?

Är e-lärande lika bra som traditionell undervisning?

Det var inte så länge sedan traditionell undervisning var det enda valet. Med teknologins utveckling blir e-lärande mer och mer populärt. Trots detta kan man...

Läs mer