Hva er opplæring av ansatte? Definisjon forklart

Å lære opp dine ansatte er en forutsetning for en kreativ, lykkelig og produktiv arbeidsstyrke. Dessverre anser ansatte og ledelse ofte ansattes opplæring som noe kjedelig eller unødvendig. Men det er faktisk ryggraden i organisasjonen din. Vi skal forklare hvorfor!

What is the definition of employee training?
Caroline
Skrevet av Caroline Kommunikasjon
Lagt ut den
Oppdatert den
Lesetid 5 minutes

Hva er opplæring av ansatte?

La oss begynne med definisjonen av opplæring av ansatte. Noen ganger blir opplæring forvekslet med utvikling, men det er en viss forskjell mellom dem:

 • Definisjon av opplæring av ansatte: Som en del av organisasjonen din gir du dine ansatte kunnskap og ferdigheter til å utføre en bestemt oppgave eller prosedyre. Det overordnede målet? Å hjelpe dem til å prestere bedre i deres nåværende jobb. Det fokuserer på kortsiktige gevinster, som å bli kjent med de nyeste produktoppdateringene, onboarding av en ny ansettelse på CRM-systemet eller introdusere ny programvare for prosjektledelsen.
 • Definisjon av ansattes utvikling: Det er en kontinuerlig prosess som er fokusert på vekst og tilfører organisasjonen langsiktig verdi, som for eksempel lederprogrammer. Ansattes utvikling eller medarbeiderutvikling refererer ikke bare til å optimalisere individets ferdighetssett for en bestemt rolle. Snarere er det en form for kontinuerlig læring som bistår fagpersoner og hjelper dem å komme videre på karriereveien. Det kan sies at opplæring er et element i den ansattes utvikling.

Hvem trenger opplæring?

Opplæring av ansatte er for alle: de entusiastiske nyansatte, dine pålitelige medarbeidere og dine trofaste eldre. Selv ansatte som er nær pensjonisttilværelse trenger det. Hvis du vil vokse som en organisasjon, må du investere i kunnskapen og ferdighetene til dine ansatte. Den beste måten å investere i personalet ditt er å tilby dem et komplett opplæringsprogram. Det skal begynne den første arbeidsdagen og fortsette helt til avskjedsdrinken.

Hva er de forskjellige typene ansattopplæring?

Vi har definert de åtte mest populære opplæringsprogrammene for ansatte:

 • Orientering
 • Onboarding
 • Opplæring i tekniske ferdigheter
 • Opplæring i myke ferdigheter
 • Produktopplæring
 • Opplæring i samsvar
 • Franchiseopplæring
 • Ledertrening

Du kan også sjekke artikkelen vår om forskjellige metoder for opplæring av ansatte og våre 10 beste emner for opplæring og utvikling av ansatte.

Hva er fordelene med opplæring av ansatte

Hver type opplæring har sine unike fordeler, men generelt resulterer opplæring av ansatte i:

Økt trivsel og engasjement [1]

Folk ønsker å ha det bra med det de gjør på jobben. Hvis du investerer i deres utvikling, viser du at du verdsetter dem. Det fungerer også omvendt. Verdsatte, fornøyde og engasjerte ansatte er mer lønnsomme og legger ned ekstra innsats.

Økt motivasjon [2]

Du bør prøve å unngå en demotiverende rutine. Hvis du lærer dine ansatte nye ferdigheter og kunnskap, vil de bli utfordret, inspirert og motivert. Disse følelsene resulterer i økt fokus og produktivitet.

Det starter med engasjement og motivasjon, og ender med økt fortjeneste

Høyere inntekter per ansatt og høyere fortjenestemargin [3]

Det starter med engasjement og motivasjon, og ender med økt fortjeneste. På grunn av økt kunnskap og ferdigheter vil de ansatte gjøre færre feil, er bedre forberedt på å hjelpe kundene dine (høyere kundetilfredshet) og er mer salgsdrevne.

Økt oppbevaringsgrad av ansatte [4]

Ansatte er villige til å bli i en bedrift hvis de har nok læringsmuligheter og kan vokse profesjonelt. Hvis ikke, vil de dra videre uten anger. Å miste ansatte har er dyrt. De tar med seg all deres kunnskap, og så må du ansette og lære opp en ny.

Les mer om fordeler og ulemper ved opplæring av ansatte.

Støtter Easy LMS opplæring av ansatte?

Mange selskaper sliter fortsatt med å avgjøre om det er verdt å investere i et opplæringsprogram, først og fremst på grunn av misforståelsen om at alle treningsprogrammer er altfor kompliserte, forseggjorte og dyre. Imidlertid vil det bli uunngåelig med tiden. Du må dokumentere og etablere prosesser, som kan bli en kombinasjon av tilfeldige dokumenter, videoer og uorganiserte filer uten et dedikert opplæringssystem.

Finnes det en bedre måte å gjøre dette på? Det tror vi.

90% av selskaper har i dag nytte av en eller annen form for e-læring

Easy LMS støtter nettlæring, som kan brukes alene eller som et supplement til læring på stedet. Læringsplattformer på nett, som Easy LMS, blir et mer og mer populært valg. 90% av selskaper har i dag nytte av en eller annen form for e-læring, dette tallet var nede på kun 4% i 1995. [5].

Organisasjoner kan bruke opplæring på nett til å supplere alle åtte av opplæringsmetodene vi viser til i denne artikkelen, spesielt for de teoretiske delene.

Ønsker du å sette opp et program for opplæring av dine ansatte på nett? Da kan du vurdere Easy LMS. Dette elektroniske verktøyet har alle funksjonene du trenger for å implementere kontinuerlig opplæring av ansatte i hele organisasjonen.

Du kan sette opp et Akademi som lagrer alle Kursene og Eksamenene de ansatte trenger å ta for å gjøre jobben effektivt. Verktøyet vårt hjelper med å holde oversikt over de ansattes fremgang, og automatiseringsalternativene våre vil spare deg for tid. Style den med ditt merke og i din bedrifts egne stil, slik at de ikke en gang vet at du bruker systemet vårt!

Nyttige ressurser

 1. University of Minnesota 
 2. Gallup 
 3. Trainingindustry.com
 4. Cegos 
 5. Huffpost

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er opplæring av ansatte?
  Opplæring gir ansatte kunnskap og ferdigheter til å utføre en bestemt oppgave eller prosedyre. Målet er å øke de ansattes ytelse.
 • Hva er utvikling av ansatte?
  Utvikling av ansatte er en langsiktig prosess med fokus på vekst og å legge til verdi til organisasjonen. Det er en form for kontinuerlig ansattlæring som hjelper fagfolk til å komme videre i deres karriere.
 • Hvem trenger ansattopplæring?
  Hver ansatt kan dra nytte av opplæring, inkludert ansatte som nærmer seg pensjon.
 • Hva er fordelene med opplæring av ansatte?
  Opplæring av ansatte skaper økt trivsel og engasjement, økt motivasjon, høyere inntekt per ansatt og høyere fortjenestemarginer og økt oppbevaringsgrad av ansatte.
 • Støtter Easy LMS opplæring av ansatte?
  Ja. Med Easy LMS kan du sette opp et opplæringsprogram på nett som kan brukes sammen med andre typer opplæring.

Gå i dybden

Hvordan kartlegger du dine ansattes behov for opplæring?

Hvordan kartlegger du dine ansattes behov for opplæring?

Ansatte kan være som barn. Foreldre med mer enn ett barn kan fortelle deg at hvert barn er forskjellig. Det som fungerer med ett barn,...

Les mer