Mål för bedömning och utvärdering

Vad är det främsta syftet med bedömningar och utvärderingar? Bedömningsuppgifter är annorlunda från prov eftersom prov har gränser för godkänt/icke godkänt, medan en bedömningsuppgift är ett test som kan generera utfall som inte nödvändigtvis är inkorrekta. Exempel på bedömningsuppgifter är enkäter, placeringstest, personlighetstest, skicklighetsprov, osv.

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 2 minutes

Bedömningsuppgifter med flera kategorier

I bedömningsuppgifter hamnar varje resultat i en separat kategori. I bedömningar med flera kategorier kan du få helt olika resultat beroende på hur provdeltagaren svarar på frågorna. Du kan t.ex. associera olika kategorier (eller olika resultat) med varje svar på en och samma fråga. Om det är ett personlighetstest kan du ställa en enkel fråga, och beroende på svaret sätta fler eller färre poäng i en viss kategori. I slutändan är målet att se vilken kategori (eller personlighetstyp 😅) som bäst beskriver dig.

Bedömningsuppgifter med enkel skala

Enkelskaliga bedömningar har också olika kategorier, men alla poäng hamnar på samma skala. De används t.ex. som placeringstest, där du kan vara en nybörjare, intermediär eller avancerad elev. Beroende på ditt svar kan du alltså få högt eller lågt poäng på skalan, för en och samma fråga.

Slutsats

Du kan använda vårt verktyg för online-bedömning i olika syften: för att göra olika prov med dina elever, anställda, kandidater, klienter, osv. Online-bedömningar låter dig att lära dig mer om din målgrupp, samtidigt som målgruppen får lära sig mer om sig själva - på så sätt kan de se vilka av dina lediga jobb/produkter/tjänster som passar bäst för dem. Som du ser finns det många fördelar med online-bedömningar, så börja skapa din första bedömningsuppgift nu!

Läs mer om vikten av bedömningsuppgifter.

Läs vidare

Arizona State University

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Anställda kan vara som barn. Föräldrar med mer än ett barn kan berätta att varje barn är unikt. Det som fungerar med ett barn fungerar...

Läs mer