Så här delar du deltagarhanteringen med andra genom Easy LMS

Vårt LMS löser många problem för franchiser. Ett vanligt problem som utbildare står inför är att dela deltagarhanteringen. Läs mer om hur vårt LMS tar bort detta krångel.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Ett vanligt problem

Vi vill dela vår deltagarhantering mellan huvudkontoret och franchisecheferna. Vilka inställningar behöver vi?

Vår lösning

Du kommer att behöva vår tjänst för flera administratörer, i kombination med Academy

Att dela arbetsbördan mellan huvudkontoret och franchiseenheterna är enkelt med vår tjänst för flera administratörer, i kombination med Academy. Academy är ett centralt nav för personalen på dina franchiseenheter, så att de kan granska allt nödvändigt utbildningsmaterial. Du kan använda Academy för att lägga allt ditt innehåll på ett och samma ställe, och enkelt dela det med dina anställda genom att dela in dem i grupper. En grupp kan t.ex. motsvara en franchiseenhet. Det går också att ta det ett steg längre och skapa separata grupper för linjepersonal och annan personal inom franchiseenheter. Olika avdelningar inom samma franchiseenhet kan trots allt behöva olika utbildningar.

Tillgång till specifika grupper

Du kan ställa in administratörernas åtkomst så att de endast har tillgång till specifika grupper, och tilldela dem olika behörighetsnivåer. En gruppadministratör i Academy kan t.ex. lägga till och ta bort deltagare från sin tilldelade grupp, eller bara se sin tilldelade grupps resultat. Oavsett om en franchiseenhet består av en grupp eller flera mindre grupper för att täcka olika linjepersonal och andra anställda, kan den extra administratören sköta deltagarhanteringen av den här platsen, samtidigt som du har kontroll över inlärningsmaterialet. Divide and conquer!

Vi löser dina utbildningsutmaningar. Starta en gratis provperiod.

Nyckelfunktioner

Gå ner på djupet

Dessa hjälpartiklar ger dig en bättre förståelse för hur vårt LMS fungerar. Dyk ner i detaljerna och använd dem när du fattar ditt beslut!

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Kom igång idag!

Joina nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din gratis provperiod idag