Rapportering i LMS

Vi har tre olika rapporteringstjänster i vårt LMS: resultat, statistik och rapportering.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Resultat

Analysera dina elevers resultat: fick de godkänt? Vilka svar valde de? Hur många försök tog de på sig? Vad fick de för resultat? Behöver du dina resultat i ett annat program så kan du ladda ner allt i en csv-fil och importera dem dit du vill ha dem.

Provstatistik

Få en översikt på dina prov. Vilka frågor är svåra och vilka enkla? Få insikt och förbättra dina lektioner eller ditt kursmaterial i enlighet med detta.

Rapportering

Har du olika kurser och vill få en översikt på dina deltagares utveckling i de olika kurserna? Det är här som vår rapporteringsmodul kommer till användning. Få en överblick över alla kurser och se hur varje deltagare utvecklas.

Påbörja min provperiod  Gratis live-demo

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod