LMS-rapportering

Vi har tre olika rapporterings-tjänster i vårt LMS: Resultat, statistik och rapportering.

Resultat

Analysera dina elevers resultat. Har de fått godkänt? Vilka svar har de valt? Hur många försök behövde de? Vad har de fått för resultat? Behöver du dina resultat i ett annat program? Om så är fallet, ladda ner alla resultat i en csv-fil och importera dem dit där du behöver dem.

Provstatistik

Få en översikt på dina prov. Vilka frågor i ditt prov är svåra, och vilka är enkla? Få insikt och förbättra dina lektioner eller ditt kursmaterial i enlighet med den här informationen.

Rapportering

Har du olika kurser? Och vill du ha en översikt av dina användares utveckling i de olika kurserna? Det är här som vår rapporteringsmodul kommer till användning. Få en överblick över alla kurser och hur varje användare utvecklas.

Start my trial  Free live demo