Historien til LMS

Historien til digitale læringsplattformer strekker seg ikke så langt tilbake i tid. Det startet i 1924 med oppfinnelsen av læringsmaskinen. Etterhvert kom det flere oppfinnelser på markedet. Siden da kom den ene oppfinnelsen etter den andre. Jeg skal ikke oppsummere alle oppfinnelser innen LMS, i frykt for at hodet ditt skal eksplodere, så her får du kun en kort oversikt over de viktigste oppfinnelsene. ;-)

Knowly
Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Læringsmaskin

Hvem: Sidney Pressey

Når: 1924

Den første LMSen ble utviklet i 1924 når Sidney Pressey fant opp den første "læringsmaskinen". Denne lignet på en skrivemaskin med et vindu som kunne administrere spørsmål. Et vindu viste spørsmål og det andre vinduet ble brukt til å fylle inn svar.

Problemsylinder

Hvem: M.E. Lazerte

Når: 1929

Kort tid etter fulgte oppfinnelsen av "problemsylinderet". Denne presenterte et problem til en student, og verifiserte om stegene studenten tok som ledet til svaret var riktige.

Adaptive Læresystemer, SAKI

Hvem: Gordon Park and Robin McKinnon-Wood

Når: 1956

I 1956 ble det første Adaptive læringssystemet oppfunnet. Det justerte automatisk spørsmålene til studentene i forhold til nivået deres. Adaptiv læring har blitt mer og mer sentralt.

Datamaskinen

Hvem: Hewlett-Packard

Når: 1970

I 1970 introduserte Hewlett-Packard, eller bedre kjent som HP, den aller første datamaskinen. Fra den dagen av fikk LMSer et helt nytt ansikt.

TCP/IP

Hvem: Robert Elliot Kahn and Vint Cerf

Når: 1982

Transmission Control Protocol/Internet protocol. Når du har direkte tilgang til internett, er det fordi din datamaskin har fått en kopi av TCP/IP programmet. Dette er standard språkprotokoll til internettet. TCP/IP har gjort det mulig for undervisning på nett og har fortsatt en stor innvirkning på dagens teknologi.

Den første programvaren

Hvem: SoftArc

Når: 1990

Den aller første LMS-programvaren til Macintosh-plattformen ble lansert av SoftArc i 1990.

Open-source internt nettverk, Moodle

Hvem: Martin Dougiamas

Når: 2002

I 2002, ble et open-source internt nettverk introdusert, under navnet Moodle. Plattformen har tre forskjellige brukere. Administratoren lager kurs til læreren og administrerer de generelle innstillingene. Læreren administrerer ett eller flere emner. Hen kan fylle disse med informasjon til studentene. Studentene kan ta del i de forskjellige emnene de har tilgang til. Dette interne nettverket har mer enn 60 000 000 brukere fordelt på 65 000 skoler i 216 land. Moodle blir brukt i blandet læring, fjernundervisning, omvendt undervisning, og andre e-læringsprosjekter på skoler, universiteter, arbeidsplasser og andre sektorer.

Privat sky

Hvem: Eucalyptus

Når: 2008

Ideen om en plattform som distribuerer skyer ble født i 2008. Dette gjorde det mulig for LMS til å eksistere fullstendig på nett uten å måtte installeres på et internt nettverk.

LMS systemer med nettsky-vert

Hvem: Flere virksomheter

Når: 2012

De fleste moderne LMSer har nettsky-vert, noe som frigjør selskaper fra byrden å måtte installere og vedlikeholde systemer in-house.

Nyttige ressurser

e-Learning Infographics
Wikipedia

GĂĽ i dybden

Hvorfor bør du bruke en LMS?

Hvorfor bør du bruke en LMS?

Hvorfor skal jeg bruke en digital læringsplattform? Hvorfor ikke bruke gammeldags metoden med printet materiell og papireksamener? Med rød penn for riktige svar? Vel, hvis...

Les mer