Lärplattformens historia

Lärplattformens historia är relativt kort. I takt med att teknologiska innovationer har omdefinierat processen av undervisning och lärande har LMS blivit mer och mer populära de senaste åren. Allt började år 1924 med lanseringen av den s.k. teaching machine. Sakta men säkert kom fler och fler innovationer ut på marknaden. Vi kommer inte att summera alla LMS-uppfinningar här, så att huvudet ditt inte exploderar. Bara en kort överblick över de viktigaste uppfinningarna, så att du får en bättre förståelse av lärplattformens historia ;-)

Knowly
Contentskrivare
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Teaching machine

Vem: Sidney Pressey

När: 1924

Den första lärplattformen skapades år 1924 när Sidney Pressey skapade den första ‘lärmaskinen’. Den såg ut som en skrivmaskin med skärmar som kunde administrera frågor. En av skärmarna användes för att visa frågan, och den andra för att fylla i svaret. 

Problem cylinder

Vem: M.E. Lazerte

När: 1929

Nästa uppfinning var 'problemcylindern'. Den presenterade ett problem till en elev, och kontrollerade om stegen som eleven tog för att lösa problemet var korrekta.

Adaptive teaching system, SAKI

Vem: Gordon Park och Robin McKinnon-Wood

När: 1956

År 1956 lanserades det första adaptiva undervisningssystemet, SAKI. Systemet justerade frågor automatiskt till elevers prestationsnivåer. Adaptivt lärande blir mer och mer betydande idag.

Desktop

Vem: Hewlett Packard

När: 1970

År 1970 introducerade Hewlett Packard, mest känd under sina initialer HP, den första stationära datorn. Efter den dagen började lärplattformen få ett helt nytt utseende.

TCP/IP

Vem: Robert Elliot Kahn och Vint Cerf

När: 1982

Protokoll för överföringskontroll/IP-protokollet. När du har direkt tillgång till internet tilldelas din dator en kopia av TCP/IP-programmet. Det är det grundläggande kommunikationsspråket eller protokollet för internet. TCP/IP gjorde e-lärande möjligt, vilket har en enorm påverkan även idag.

Den första mjukvaran

Vem: SoftArc

När: 1990

Den första LMS-mjukvaran lanserades av SoftArc år 1990 för MacIntosh-plattformen.

Internt nätverk med öppen källkod, Moodle

Vem: Martin Dougiamas

När: 2002

År 2002 introducerades ett internt nätverk med öppen källkod som kallades för Moodle. Det finns tre olika användare på plattformen. Administratören skapar kurser till lärare och hanterar allmänna inställningar. Läraren har hand om ett eller flera ämnen, och kan lägga in information till elever. Elever kan delta i de ämnen som de har tillgång till. Det här interna nätverket har mer än 60.000.000 användare i 65.000 skolor, och används i 216 olika länder. Moodle används med blandade lärmiljöer, distansundervisningar, omvända klassrum och andra metoder för e-lärande på skolor, universitet, arbetsplatser och andra sektorer.

Det privata molnet

Vem: Eucalyptus

När: 2008

Idén av en plattform för att använda molnet föddes år 2008. Det gjorde det möjligt för lärplattformen att existera online utan att behöva installeras på ett internt nätverk.

LMS-system i molnet

Vem: flera olika företag

När: 2012

De flesta moderna lärplattformer finns i molnet, vilket befriar företag från bördan av att behöva installera och underhålla interna system.

Användbara källor

e-Learning Infographics
Wikipedia

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför använda ett LMS?

Varför använda ett LMS?

Varför bör man använda en lärplattform? Varför inte bara köra på gammalt mossigt kursmaterial och prov i pappersformat, och rätta svaren med en röd penna...

Läs mer