5 tips för att skapa förstklassiga bedömningar

Som utbildare är det inte alltid så lätt att skapa den optimala online-bedömningen. Har du någonsin funderat på hur man skapar en bra testfråga, eller diskuterat fördelarna med en öppen kontra sluten fråga? Det kan kännas överväldigande att vara osäker. Men var inte rädd! Våra 5 bästa råd är här för att göra processen mer överskådlig. Följ med oss när vi avslöjar hur man skapar förstklassiga online-bedömningar.

Helena
Content writer / Editor
Publicerad den
Lästid 4 minutes

Tips 1: Undvik termer som "alltid" och "aldrig"

Att undvika kategoriska termer som "alltid" och "aldrig" i online-bedömningar är ett bra tips som går bortom ren testtaktik. Dessa termer förknippas ofta med felaktiga alternativ och kan också introducera ett element av förutsägbarhet i bedömningsprocessen. Kunniga deltagare kan känna igen det återkommande mönstret och förutse potentiella fallgropar. Som onlineutbildare är målet inte att utvärdera deltagarnas förmåga att dechiffrera teststrategier utan att faktiskt bedöma deras kunskapsbas.

Tips 2: Undvik dubbla negationer i en mening

Att eliminera dubbla negationer i en mening är en subtil men kraftfull teknik för att skapa tydliga och begripliga online-bedömningar. Ta ett exempel: "Vilket av följande svar är inte felaktigt?" En förvirrande formulering med dubbla negationer kan bli en utmaning för deltagarna. De måste läsa frågan flera gånger för att förstå dess verkliga innebörd. Det är ganska enkelt att undvika denna förvirring genom att omformulera frågan: "Vilket av följande svar är korrekt?" Denna modifiering förenklar inte bara språket utan bibehåller också innebörden i frågan. Genom att välja en positiv formulering blir frågan mer lättillgänglig, vilket minskar kognitiv belastning och potentiell stress för deltagarna.

Att eliminera dubbla negationer i en mening är en subtil men kraftfull teknik för att skapa tydliga och begripliga online-bedömningar

Tips 3: Ställ frågan i positiv form

Att ställa frågor på ett positivt sätt, i stället för att använda negativa formuleringar, är ett smart drag. Negativa frågor, med förvirrande språk, kan vara svåra att förstå även för intelligenta personer. Det blir en extra svårighet som kan orsaka stress hos testdeltagarna. Genom att undvika negativt formulerade frågor gör vi inte bara frågorna mindre förvirrande, utan minskar också stressen i samband med bedömningen. Det är viktigt eftersom ett positivt förhållningssätt bidrar till att skapa en rättvis miljö där deltagarna kan visa vad de kan utan att bli hindrade av knepigt språk. Så när du använder online-bedömningar handlar det inte bara om tydlighet - utan också om att förbättra upplevelsen för alla inblandade.

Tips 4: Ge fyra eller fem svarsalternativ

Antalet svarsalternativ är centralt för att uppnå meningsfulla bedömningsresultat. Experter rekommenderar att man ger fyra eller fem svarsalternativ för att hitta en balans som erbjuder tillräckligt många alternativ utan att överväldiga deltagarna [1]. Följ bästa praxis och gör bedömningen mer tillförlitlig genom att erbjuda en omfattande rad alternativ. Tanken är att utmana deltagarna på ett lämpligt sätt utan att skapa onödig förvirring.

Tips 5: Använd öppna frågor

Öppna frågor ger annorlunda och ofta djupare insikter i deltagarnas kunskaper än slutna frågor. Föreställ dig scenarier där deltagarna kan ha frågor om huruvida de har förstått instruktionerna. Om en deltagare uttrycker brister i sin förståelse räcker det inte att bara konstatera att den inte förstod instruktionerna. Det är här som öppna frågor kommer in i bilden, med deras hjälp kan onlineutbildare gå på djupet och ta reda på de specifika orsakerna bakom eventuell förvirring [2].

Öppna frågor ger annorlunda och ofta djupare insikter i deltagarnas kunskaper än slutna frågor.

Använd vår Exam Builder för bedömningar

Vår online Exam builder gör det enkelt att skapa högkvalitativa online-bedömningar för dina kunders anställda!

Med den här fantastiska funktionen kan du:

  • Skapa utmanande prov och tilldela certifikat
  • Dela ditt prov och skicka inbjudningar
  • Analysera och få insikter om kunskapsluckor

Oavsett vilken typ av bedömning som du vill skapa har vår Exam Builder allt du behöver!

Läs vidare

  1. Kansas State University
  2. TeachThought

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Bedömning vs utvärdering: vad är skillnaden?

Bedömning vs utvärdering: vad är skillnaden?

Bedömningar och utvärderingar - som äpplen och apelsiner - har många olikheter. Bedömningar diagnostiserar kunskapsluckor och framsteg, medan utvärderingar är värderande och fokuserar på resultatens...

Läs mer