Bedömningsuppgifter: metoder och strategier

Vill du skapa bedömningsuppgifter till din undervisning? Den här artikeln går igenom metoder och strategier för att förbättra dina bedömningsuppgifter.

Assessment methods and strategies

Det finns olika typer av bedömningsmetoder som kan användas i olika syften. Du behöver i första hand veta vilken typ av bedömningsuppgift som bör användas till din undervisning. Klicka här för att göra det enklare för dig att välja vilken typ av bedömningsuppgift som du behöver.

Att skriva bedömningsuppgifter kan vara svårt. Här är ett par tips och knep som hjälper dig att förbättra dina bedömningsuppgifter och få bra feedback från dina elever.

Undvik ord som "alltid" och "aldrig"

De här orden är vanligtvis de felaktiva svarsalternativen (och ja, deltagare är medvetna om detta). Undvik ord som dessa för att kunna förhöra dina användare ordentligt.

Undvik meningar med två negationer

"Vilket av de följande svaren är INTE inkorrekt?" Efter att ha läst denna mening tre gånger så förstår man äntligen vad som menas. Du kan istället fråga "Vilket av de följande svaren är korrekt?" - det betyder samma sak men det är mycket enklare att förstå!

Ställ frågan i positiv istället för negativ form

En fråga ställd i negativ form utmanar även den mest intelligenta läsaren. Ställ dina frågor i positiv form för att förenkla upplevelsen för dina elever och minska på mängden stress.

Ge 4-5 svarsalternativ

Utbildningsexperter rekommenderar att elever får 4-5 olika svarsalternativ att välja mellan. 

Öppna frågor

I vissa fall så är det enklare att ställa enkla ja/nej-frågor. I andra fall så är det inte så lämpligt att ställa sådana frågor - det kan t.ex. ha en fråga som kräver att eleven förstår undervisningsmaterialet. Om eleven säger att han/hon inte har förstått undervisningsmaterialet så vill du gärna veta varför. En öppen fråga är en lösning som tillåter detta.

Använd vårt verktyg för bedömningsuppgifter online

Att använda ett verktyg för bedömningsuppgifter online är ett enkelt sätt för dig att samla allt material från dina elevers bedömningsuppgifter på en och samma plats. När du undervisar en stor grupp med elever så vill du gärna att en stor andel av dem gör bedömningsuppgifterna. Med vårt verktyg så kan du se till att det blir så! Vårt verktyg kan ställa ett antal olika typer av frågor. När eleverna har gjort bedömningsuppgiften så kan du exportera materialet till en Excel-fil. Testa vårt verktyg för bedömningsuppgifter online och påbörja din första bedömningsuppgift längst ner på sidan!

Användbara källor

Winston-Salem State University
TeachThought