Vad är omvända klassrum? Förklaring

Omvänt klassrum, vad betyder det egentligen? Det är en 180 graders vändning från "traditionell" undervisning. Men vad säger det egentligen? I den traditionella modellen så står läraren mellan eleven och kunskapen. I det omvända klassrummet så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor och en coach. I den omvända klassrumsmodellen så förbereder elever inför sina kontakttider. Under kontakttider så kan lärare zooma in på appliceringen och bearbetningen av undervisningsmaterialet.

What are flipped classrooms

Varför vända klassrummet?

Interaktion är ett nyckelelement när man vänder om klassrummet. Elever har gjort sin hemläxa och har redan grundläggande kunskaper om ämnet. Under lektionstid så är det möjligt att dyka djupare in i inlärningsmaterialet och ställa frågor. Som lärare får du veta vilka svårigheter som eleverna handskas med, och vad du ska fokusera på. Läraren kan även erbjuda fler utmaningar till elever som hanterar utbildningsmaterialet väl. Samtidigt så får lärare fler möjligheter till att hjälpa svagare elever när det behövs :-)

Hur vänder man klassrummet?

Det främsta är att elever måste spela en aktiv roll när de gör sina hemläxor. Om de inte gör det så blir de lätt distraherade. Det är som att köra en bil utan att känna till reglerna, det leder till kaos. Som lärare behöver du motivera dina elever till att göra sitt arbete hemma. Hemläxor måste vara glasklara och begripliga för alla! Lärare kan skapa en video där de förklarar ett visst ämne, och dela videon med eleverna. Till slut kommer läraren kunna hjälpa varje elev i relation till just deras behov. Med andra ord så blir kontakttiden mer effektiv på det här sättet.

Omvänt klassrum och vårt LMS

Att skapa kurser och frågesporter, skriva inlämningsuppgifter och skapa prov. Vårt verktyg är användarvänligt och erbjuder alternativ för att göra det så personligt som möjligt. Du skapar ditt eget innehåll. Elever kan följa kurser där läraren lägger upp hemläxor som de ska förbereda. Som lärare kan du spåra dina elevers framsteg och se deras resultat. Detta gör det möjligt för lärare att ha en klar idé om vad elevers svårigheter är.

Läs mer om för- och nackdelarna med omvända klassrum.

Användbara källor

Wikipedia
The University of Queensland

Start my trial  Free live demo