För- och nackdelar med omvänt lärande

Dina anställdas tid och motivation kan vara stora hinder för en framgångsrik personalutbildning, men en ny metod som kallas omvänt lärande kan hjälpa er att övervinna dessa utmaningar. Trots att omvänt lärande hade sin början i utbildning kan dess flexibla, elevcentrerade och personliga natur spara dina anställda tid, och engagera dem. Låt oss utforska hur omvänt lärande kan vara dina personalutbildningar till nytta.

Advantages & disadvantages of flipped learning
Anna
Produktägare
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

Vad är omvänt lärande?

Dina anställda går igenom sitt lärmaterial på egen hand

Omvänt lärande är en utbildningsmetod där undervisning eller föreläsningar tar plats på en individuell plats (t.ex. hemma) istället för en gemensam plats (som ett klassrum). Därefter tillämpar eleverna koncepten som de självständigt har lärt sig, tillsammans med lärare och andra deltagare. I praktiken går alltså dina anställda igenom sitt lärmaterial på egen hand. Lärinnehållet hostas vanligtvis genom onlinekurser och inspelade föresläsningar. Eftersom lärinnehållet är online kan deltagare lära sig från kontoret, hemmet eller t.o.m. när de sitter på tåget! Sedan övar och applicerar de koncepten som de har lärt sig på egen hand, i en fysisk miljö med sina kollegor och lärare.

Nu när du förstår essensen av omvänt lärande kan vi diskutera dess främsta fördelar och nackdelar.

Fördelar med omvänt lärande

1. Flexibilitet

Begränsad tid är ett vanligt hinder som de anställda möter när de deltar i fortlöpande utbildningar, men omvänt lärande hjälper genom att eliminera behovet av långa, tidskrävande föreläsningar som sker på plats. I stället kan onlinekurser fylla rollen av utbildaren som den viktigaste informationskällan. Onlinekurser tar mycket mindre tid än undervisning som sker i person eftersom de är lättare att klämma in mellan andra dagliga uppgifter, och kan visas var som helst och när som helst. Av denna anledning är det också den inlärningsstil som många anställda föredrar [1].

2. Personligt

Omvänt lärande gör det möjligt för dem att lära sig på egen hand

Omvänt lärande kan hjälpa er att komma igång med organisationens fortlöpande utbildningar genom att ge dina anställda makten att spendera sin tid där den behövs mest. I en fysisk föreläsning måste personalen röra sig i samma hastighet som alla andra och kan inte välja vad de ska fokusera på. Tar man hänsyn till att den genomsnittliga anställda bara har 24 minuter i veckan att spendera på utbildning, blir är det särskilt viktigt att maximera den tiden [2]. Omvänt lärande gör att de kan lära sig på egen hand, vilket ger dem chansen att spendera sin tid på saker som de inte förstår, och skynda igenom sådant som de redan är proffs på.

3. Det uppmuntrar till aktivt lärande

Omvänt lärande hjälper den anställda att ta en aktiv roll. I traditionella miljöer är det utbildarens ansvar att ta reda på vilken kunskap som ska läras ut, och se till att den överförs. Som en konsekvens är det lätt för den anställda att tappa engagemanget under en föreläsning. Omvänt lärande sätter de anställda i förarsätet. Det är nu upp till dem att lära sig själva det som de behöver veta. Att flytta lärinnehåll från föreläsningar till onlinekurser är inte bara mer bekvämt, utan forskning visar också att det ökar mängden anteckningar som tas och minskar distraktioner [3].

4. Det främjar praktiskt lärande

Omvänt lärande använder kontaktstunder med utbildare och medarbetare som en chans att tillämpa det som de har lärt sig i praktiken. Teoretiska kunskaper avser fakta, teorier och resonemang, medan praktiska kunskaper bygger på praktiska strävanden och uppgifter. Omvänt lärande innebär att de får använda denna utbildningstid till att arbeta med dessa praktiska färdigheter snarare än att sitta i en föreläsning. Till exempel skulle en person kunna lära sig själv den kunskapsbaserade sidan av fotboll, som dess historia och spelreglerna, på egen hand. Och sen skulle de behöva spendera tid med sin tränare och sitt team för att faktiskt öva på sporten! Därför säkerställer omvänt lärande att det som de lär sig kommer att tillämpas i det dagliga arbetet.

Inga fler resekostnader för utbildare och anställda

 

 

5. Minskade kostnader

Att föra över kunskap genom personliga utbildningar är mer kostsamt än omvänt lärande. Personliga utbildningar kommer med ytterligare kostnader som att anlita en extern utbildare, resekostnader för utbildaren och de anställda (om de pendlar från olika platser), de timmar som de anställda inte spenderar på att arbeta och en lokal där utbildningen tar plats. Med omvänt lärande gör de anställda huvuddelen av arbetet på egen hand, vilket innebär att alla dessa kostnader reduceras avsevärt!

Nackdelar med omvänt lärande

1. Kräver högre självdisciplin

Den elev-fokuserade karaktären av omvänt lärande kan bli en nackdel för anställda som kämpar med självdisciplin. Den anställda måste vara motiverad till att engagera sig i lärinnehållet och lägga ner den tid som han eller hon behöver för att lära sig. Det räcker inte att dyka upp på en föreläsning och passivt absorbera vad föreläsaren säger. Fler anställda än man kan tro kämpar med detta! I en undersökning med 204 anställda angav 41% att deras nivå av självmotivation var ett hinder för att delta i e-lärande.

2. Att förlita sig på tekniken

26% av alla vuxna över hela världen visade sig vara s.k. "datoranalfabeter" år 2016

Med omvänt lärande får anställda det mesta av sin information från lärinnehåll, som ofta lagras online, snarare än en utbildare. Det finns många fördelar med att vara värd för materialet online, vilket du kan läsa mer om i vår artikel För- och nackdelar med e-lärande. Ändå kan vissa kämpa med tekniken. 26% av alla vuxna över hela världen visade sig vara s.k. "datoranalfabeter" år 2016 [4]. Andra gånger har anställda inte rätt inställning till e-lärande. Om de inte har enkel tillgång till elektroniska enheter, fungerande högtalare och en pålitlig internetuppkoppling, kommer det att bli svårt för dem att delta. 

3. Motstånd till förändringar

Även om omvänt lärande i slutändan sparar både utbildare och personal tid, kommer det att kräva mer tid och energi att komma igång med din första kurs, än att fortsätta med status quo. Utbildare behöver presentera ett helt nytt koncept till de anställda. Och de anställda kommer att behöva tid för att anpassa sig och gå med på övergången från en passiv inlärningsstil till en aktiv sådan.

Vänd om din personalutbildning med Easy LMS

Väger fördelarna tyngre än nackdelarna? Om dina anställda är tekniskt kunniga, anpassningsbara och motiverade är vårt svar ett entusiastiskt JA. Att använda omvänt lärande i alla personalutbildningar maximerar den värdefulla tid som dina anställda kan ägna åt utbildning, ger dem kontrollen och hjälper dem att överföra sina kunskaper till praktiken.

Easy LMS är väl lämpat för att implementera omvänt lärande i din organisation. Med Easy LMS kan du flytta allt ditt lärinnehåll online med effektiva kurser och utmanande prov. Våra rapporteringsverktyg gör det möjligt för dig hålla koll på deras framsteg. Och inom Academy kan dina anställda se allt som är tillgängligt för dem och hålla reda på sina egna framsteg genom sina kurser.

Läs vidare

  1. Athabasca University
  2. Grovo
  3. Harvard University
  4. Nielsen & Norman Group

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Synkront vs. asynkront lärande

Synkront vs. asynkront lärande

Det är lätt att känna sig överväldigad av alla moderna utbildningsteknologier i vår digitala tidsålder. Alla dessa teknologier har en sak gemensamt: de stödjer asynkront...

Läs mer