Odwrócona klasa: zalety i wady

Brak czasu i niska motywacja pracowników często stanowią przeszkody na drodze do realizacji skutecznego programu szkolenia personelu. Jednak nowe podejście, zwane odwróconą klasą, może pomóc pokonać te wyzwania. Chociaż rozwiązanie to miało swój początek w edukacji, elastyczny, skoncentrowany na uczniu i spersonalizowany charakter odwróconej klasy zaoszczędzi czas pracowników i zwiększy ich zaangażowanie. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób model odwróconej klasy może pomóc w szkoleniu personelu.

Advantages & disadvantages of flipped learning
Anna
Product Owner
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 6 minut

Co to jest odwrócona klasa?

Twoi pracownicy samodzielnie zapoznają się z materiałami szkoleniowymi.

Odwrócona klasa to metoda edukacyjna, w której instrukcje lub wykłady odbywają się w indywidualnej przestrzeni nauki (np. w domu) zamiast w przestrzeni grupowej (np. w klasie). Następnie uczniowie stosują samodzielnie przyswojoną wiedzę wraz z instruktorem i innymi uczestnikami. W praktyce twoi pracownicy we własnym zakresie będą zapoznawać się z materiałami szkoleniowymi. Treści szkoleniowe są zwykle przechowywane w formie kursów online i nagranych wykładów. Ponieważ są one dostępne online, kursanci mogą uczyć się w biurze, w domu, a nawet w pociągu! Następnie ćwiczą i stosują koncepcje, które przyswoili samodzielnie, bezpośrednio z innymi kolegami i instruktorem.

Teraz, gdy rozumiesz istotę metody odwróconej klasy, porozmawiajmy o jej głównych zaletach i wadach.

Zalety odwróconej klasy

1. Elastyczna

Ograniczony czas często stanowi przeszkodę, z którą borykają się pracownicy podczas ciągłych szkoleń, ale metoda odwróconej klasy eliminuje konieczność prowadzenia długich i czasochłonnych wykładów. Zamiast tego kursy online przejmują rolę instruktora i stanowią główne źródło informacji. Kursy online zajmują znacznie mniej czasu niż nauka bezpośrednia, ponieważ łatwiej jest „wcisnąć” je pomiędzy inne codzienne zadania i można w nich uczestniczyć w dowolnym miejscu i czasie. Z tego powodu jest to również preferowany styl uczenia się wielu pracowników. [1]

2. Spersonalizowana

Odwrócona klasa umożliwia samodzielną naukę.

Metoda odwróconej klasy może pomóc w uruchomieniu programu ciągłej edukacji w twojej organizacji, dając pracownikom możliwość spędzania czasu na tym, czego najbardziej potrzebują. Podczas wykładu tradycyjnego materiał jest podawany wszystkim z taką samą prędkością i w tej samej kolejności, więc pracownicy nie mogą skupić się na tym, na czym potrzebują w danej chwili. Biorąc pod uwagę, że przeciętny pracownik może przeznaczyć tylko 24 minuty tygodniowo na szkolenie, szczególnie ważne jest maksymalne wykorzystanie tego czasu. [2] Metoda odwróconej klasy wspiera samodzielną naukę, umożliwiając uczestnikom poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na tematach, których nie rozumieją, oraz przyspieszenia w obszarach, w których są profesjonalistami.

3. Zachęca do aktywnej nauki

Odwrócona klasa pomaga pracownikowi przyjąć aktywną rolę. W tradycyjnych sytuacjach to trener jest odpowiedzialny za decyzję, jaką wiedzą się podzielić i zapewnienie jej przekazania. W konsekwencji pracownik podczas wykładu łatwo przyjmuje postawę pasywną. Odwrócona klasa daje pracownikom możliwość kierowania swoim kształceniem. To od nich zależy, czy nauczą się wymaganego materiału. Przenoszenie treści nauczania z wykładów na kursy online jest nie tylko wygodniejsze, ale jak pokazują badania, również uczestnicy robią więcej notatek, a ich uwaga jest mniej rozproszona. [3]

4. Promuje naukę praktyczną

Odwrócona klasa wykorzystuje czas kontaktu z instruktorami i kolegami jako okazję do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wiedza teoretyczna odnosi się do faktów, teorii i rozumowania. Z kolei wiedza praktyczna opiera się na praktycznych próbach i zadaniach. W odwróconej klasie można wykorzystać czas na przećwiczenie umiejętności, zamiast na bierne słuchanie wykładu. Na przykład, ktoś samodzielnie nauczyłby się teorii piłki nożnej, takiej jak jej historia i zasady gry, aby potem wraz z trenerem i drużyną faktycznie uprawiać ten sport! Właśnie dlatego metoda odwróconej klasy zapewnia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Koniec z wydatkami na podróże dla trenerów i pracowników.

5. Zmniejsza koszty

Przekazywanie wiedzy poprzez szkolenie bezpośrednie jest bardziej kosztowne niż poprzez odwróconą klasę. To pierwsze wiąże się z dodatkowymi wydatkami na zatrudnienie trenera zewnętrznego, podróż trenera i pracowników (jeśli dojeżdżają z różnych lokalizacji), godziny niepracujące i miejsce prowadzenia szkolenia. W odwróconej klasie pracownicy wykonują większość pracy samodzielnie, co znacznie obniża ogólne koszty!

Wady odwróconej klasy

1. Wymaga dużej samodyscypliny

Skoncentrowany na uczniu charakter odwróconej klasy może być przeszkodą dla pracowników zmagających się z samodyscypliną. Pracownik musi być zmotywowany do angażowania się w treści edukacyjne i poświęcić czas wymagany na naukę. Nie wystarczy przyjść na wykład i biernie przyswoić to, czym dzieli się wykładowca. Tak naprawdę więcej pracowników może mieć z tym problem, niż myślisz! W ankiecie przeprowadzonej wśród 204 pracowników 41% wskazało, że ich poziom motywacji własnej stanowił barierę w uczestnictwie w nauce online.

2. Zależna od technologii

W 2016 roku 26% dorosłych na całym świecie nie potrafiło obsługiwać komputera.

W metodzie odwróconej klasy pracownicy czerpią większość informacji z treści szkoleniowych, które są często przechowywane online, a nie od instruktorów. Hostowanie materiałów online ma wiele zalet, o których możesz przeczytać w naszym artykule „5 najważniejszych zalet i wad nauki online". Jednak niektórzy ludzie mogą mieć trudności z korzystaniem z technologii. W 2016 r. 26% dorosłych na całym świecie nie potrafiło obsługiwać komputerów. [4] Zdarza się także, że pracownicy nie mają odpowiedniego sprzętu do nauki online. Bez wygodnego dostępu do urządzeń elektronicznych, działających głośników lub niezawodnego połączenia internetowego, będzie im trudno uczestniczyć w nauce online.

3. Opór wobec zmian

Chociaż odwrócona klasa ostatecznie oszczędza czas zarówno instruktora, jak i pracowników, przygotowanie pierwszego odwróconego kursu będzie wymagało więcej czasu i energii niż kontynuowanie status quo. Instruktorzy muszą wprowadzić pracowników w zupełnie nową koncepcję. Pracownicy będą potrzebować czasu, aby dostosować się i zaakceptować przejście od pasywnego do aktywnego stylu uczenia się.

Zastosuj odwróconą klasę w szkoleniach za pomocą Easy LMS

Czy zalety przeważają nad wadami? Jeśli twoi pracownicy są obeznani z technologią, zdolni do adaptacji i zmotywowani, nasza odpowiedź brzmi: zdecydowanie TAK. Dodanie odwróconej klasy do dowolnego programu szkoleniowego pracowników maksymalizuje cenny czas, jaki mogą oni poświęcić na szkolenie, daje im kontrolę nad kształceniem i pomaga zastosować wiedzę w praktyce.

Easy LMS doskonale nadaje się do wdrażania metody odwróconej klasy w twojej organizacji. Z Easy LMS możesz umieścić wszystkie treści edukacyjne online, tworząc skuteczne kursy szkoleniowe i wymagające egzaminy. Nasze narzędzia do śledzenia pozwolą ci monitorować postępy w nauce. W ramach Akademii, twój pracownik może korzystać z wszystkich dostępnych materiałów i śledzić swoje postępy na kursach.

Przydatne zasoby

  1. Badanie pzreprowadzone na Athabasca University 
  2. Artykuł z portalu Grovo 
  3. Artykuł z witryny Uniwersytetu Harvarda
  4. Artykuł z portalu Nielsen & Norman Group 

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Nauczanie synchroniczne vs. asynchroniczne

Nauczanie synchroniczne vs. asynchroniczne

Żyjemy w erze cyfrowej i dlatego można poczuć się przytłoczonym nowoczesnymi technologiami kształcenia. Wszystkie nowe rozwiązania mają jedną wspólną cechę: wspierają nauczanie asynchroniczne. Chwila, a...

Czytaj więcej