Twój klucz do sukcesu: jak śledzić postępy szkolenia pracowników?

Jednym z największych wyzwań dla pracodawcy jest kształcenie personelu. Wydaje się, że samo przygotowanie pełnego programu szkoleniowego dla pracowników pozwoli ci osiągnąć cel edukacyjny. Jednak zmierzenie ich postępów na poziomie indywidualnym może być dość trudne. Z kolei pracownicy również chcą wiedzieć, w jakim zakresie rozwinęli się od momentu dołączenia do firmy. Czy można przekształcić „postęp” w coś namacalnego, co można zmierzyć?

How to track employee training progress
Priscila
Marketing
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 6 minut

Dlaczego śledzenie postępów pracowników podczas szkolenia jest ważne?

Zacznijmy od cytatu Robina Sharmy [1], jednego z pięciu czołowych światowych ekspertów ds. przywództwa na świecie: „To co można zmierzyć, można poprawić”. Jednak ten truizm może zostać podważony przez zjawisko znane jako efekt Ringelmanna [2]. Wiele organizacji pada jego ofiarą, ale czym on właściwie jest?

Czy kiedykolwiek słyszałeś, jak ludzie mówili, że „współodpowiedzialność oznacza brak odpowiedzialności”? Maximilien Ringelmann (1861–1931) odkrył, że jednostki wkładają mniej wysiłku wraz ze wzrostem liczby osób w grupie.
W związku z tym, gdy firma zatrudnia coraz więcej pracowników, może spaść wydajność każdego z nich.

Śledzenie kształcenia pracowników może temu przeciwdziałać! Jeśli masz namacalne raporty z postępów w szkoleniach swoich pracowników, możesz:

 • Zidentyfikować luki w wiedzy.
 • Poprawić swoje materiały szkoleniowe.
 • Zapewnić każdemu pracownikowi wgląd w to, co powinien poprawić, zwiększając w ten sposób ich wkład.
 • Obliczyć zwrot z inwestycji. Czy powinniśmy kontynuować naszą ustawiczną edukację, czy spróbować innego podejścia?

Naszym zdaniem śledzenie postępów pracowników pomoże im osiągnąć swój prawdziwy potencjał!

Śledzenie postępów pracowników pomoże im osiągnąć swój prawdziwy potencjał.

Śledzenie postępów pracowników metodami „starej szkoły”

Konieczność śledzenia postępów pracowników nie jest czymś nowym. Do niektórych „starych” lub tradycyjnych metod mierzenia ogólnych postępów pracowników można zaliczyć:

 • Coroczne rewizje z działem kadr. W tej metodzie pracownik i dział kadr spotykają się, aby omówić projekty pracownika zrealizowane w minionym roku. Jest to okazja do przedyskutowania najbardziej znaczącego wkładu pracownika i tego, co powinien poprawić. Jedną z wad tej metody jest poleganie głównie na opinii pracownika, która może być nieobiektywna lub trudna do zweryfikowania.
 • Listy kontrolne. Mogą to być na przykład proste listy kontrolne pozycji, które pracownik musi wypełnić w ciągu kwartału lub roku. Lista z odznaczoną większością pozycji za pomocą symbolu ✔ świadczy o postępie. Listy kontrolne są prostym rozwiązaniem, które działa najlepiej w połączeniu
  z innymi metodami, takimi jak te wymienione tutaj.
 • Ocena współpracowników. Niektóre firmy proszą współpracowników
  o ocenianie się nawzajem w różnych obszarach, w tym wydajności, wiedzy
  i umiejętności. Takie podejście może się sprawdzić, jeśli koledzy zechcą wyrazić obiektywną opinię. Recenzowanie współpracowników może być skomplikowane, ponieważ ludzie mają skłonność do wchodzenia w układy wzajemne w pracy, a dział kadr może być nieświadomy ich istnienia. Recenzja może również prowadzić do niepożądanej sytuacji, w której odpowiedzialność zwala się na kozła ofiarnego [2].
 • Samoocena. W tej metodzie pracownicy zapisują, co ich zdaniem zrobili dobrze, a co muszą poprawić z czasem. Zgodnie z efektem Dunninga-Krugera [3], samoocena może w dużym stopniu prowadzić do oszukiwania samego siebie 😅, więc nie powinna być jedynym sposobem mierzenia postępów pracownika.
 • Testy papierowe do pomiaru wiedzy. Branże i firmy, które potrzebują wysoko wykwalifikowanego personelu, muszą upewnić się, że posiada on wystarczające umiejętności do wykonywania pracy. Regularne testy wiedzy mogą rozwiązać ten problem. Dają pracodawcom i pracownikom lepszy wgląd w postępy pracowników. Jednak takie podejście może prowadzić do rozbudowanych formalności związanych z ocenianiem i przechowywaniem tych testów.
 • Testy psychometryczne. Niektórzy pracodawcy stosują nawet testy psychologiczne, aby regularnie poznawać mocne i słabe strony pracowników. Ta wiedza pomaga im w lepszym rozmieszczaniu personelu w organizacji. Wiele przedsiębiorstw zleca tego typu testy wyspecjalizowanym firmom, co może być dość kosztowne.

Jakich wskaźników należy używać do mierzenia postępów
w szkoleniu?

Chcąc dokładnie monitorować postępy w nauce, powinieneś śledzić przynajmniej następujące wskaźniki:

 • Postępy w ramach kursu. Na jakim etapie programu szkoleniowego znajdują się twoi pracownicy? Czy są miejsca, w których zatrzymują się na dłużej? Dzięki temu wskaźnikowi możesz oszacować, ile należy zapewnić wsparcia do ukończenia szkolenia.
 • Wskaźniki ukończenia. Chcąc udzielać aktywnych wskazówek, musisz wiedzieć, kto ukończył kurs lub zdał egzamin.
 • Wskaźniki zaliczenia/niezaliczenia. Czy twojemu personelowi udało się ukończyć pozytywnie szkolenie? Osiągnięte wyniki są oczywiście mocniejszym wskaźnikiem tego, ile wiedzy przyswoili. Jednak możesz także dogłębniej przeanalizować poszczególne liczby. Na które pytania większość uczestników odpowiedziała nieprawidłowo? Wynik ten może wskazywać, że pytanie było zbyt trudne lub kurs nie zawierał istotnych informacji.
 • Średnie wyniki testów. Średni wynik daje wskazówkę co do ogólnego poziomu wiedzy twojego personelu. Przeglądanie wyników indywidualnych lub grupowych zapewnia bardziej szczegółowy wgląd.

Śledź postępy pracowników za pomocą Systemu Zarządzania Nauczaniem

Dzięki LMS uzyskasz wnikliwe raporty dotyczące poszczególnych
osób i grup.

Platformy szkoleniowe online zapewniają solidne funkcje raportowania, które pomagają skutecznie mierzyć wskaźniki ukończenia, stopień utrzymania wiedzy i poziom kwalifikacji.
System Zarządzania Nauczaniem (LMS) może zastąpić lub ulepszyć większość przestarzałych metod śledzenia szkoleń pracowników, zapewniając znacznie lepsze wyniki.

Wszystkie twoje dane będą znajdować się w jednym miejscu. Dzięki LMS uzyskasz wnikliwe raporty dotyczące poszczególnych osób i grup. Co więcej, dane o materiałach dydaktycznych, umożliwią ci dokonanie oceny programu szkoleniowego i ulepszanie go na bieżąco.

Mierz postępy szkolenia za pomocą Easy LMS

Easy LMS zapewnia narzędzia do tworzenia Egzaminów i Kursów szkoleniowych dla pracowników oraz opcje raportowania, które pomogą
ci śledzić postępy pracowników:

 • Przeglądaj raporty z testów w czasie rzeczywistym. Twórz testy
  i udostępniaj je swoim odbiorcom, a następnie obserwuj ich postępy.
  W czasie rzeczywistym możesz sprawdzić, kiedy uczestnicy przystępują do Kursu lub Egzaminu. Easy LMS automatycznie generuje osiągnięte wyniki, dzięki czemu można analizować poszczególne rezultaty dla Kursów, Egzaminów lub Ocen. Wyeksportuj wszystko do pliku Excel, w którym możesz tworzyć wykresy i dalej analizować dane!
 • Przegladaj wyniki według działu w Akademii. Utwórz portal szkoleniowy swojej firmy w Akademii. Następnie podziel pracowników na grupy, na przykład według działu lub szczebla. Przeglądaj wyniki według grup
  i porównuj je z innymi grupami. Funkcja raportu o postępach zapewnia zestawienie osób, które nie ukończyły Kursu lub Egzaminu, i wysyła im wiadomość e-mail z przypomnieniem.
 • Przeglądaj wszystkie wyniki jednego pracownika. Przygotuj pracownika do corocznej oceny, pobierając raport ze wszystkich działań wykonanych przez niego w ciągu roku. Wyeksportuj dane do pliku Excel i dodaj do dokumentacji firmy. Możesz również udostępnić je pracownikom ds. zgodności.

Chcesz wiedzieć, jak klienci Easy LMS korzystają z narzędzia do raportowania? Przeczytaj i obejrzyj studium przypadku: Hal Aluminium México. Kierownik działu IT, María de los Angeles Fuentes, zwraca uwagę, że ocenianie ich szkoleń na podstawie wskaźników ukończenia i osiągniętych wyników zwiększa motywację pracowników.

Chcesz to zobaczyć na własne oczy? Rozpocznij bezpłatną wersję próbną!

Przydatne zasoby

 1. Robin Sharma
 2. Wikipedia
 3. TED.Ed

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Jak określić potrzeby szkoleniowe pracowników?

Jak określić potrzeby szkoleniowe pracowników?

Pracownicy czasem bywają jak dzieci. Rodzice wychowujący więcej niż jedno dziecko zgodzą się, że każde z nich jest inne. To, co jest skuteczne dla jednego...

Czytaj więcej